Bankovní spojení

Nahoru

Bankovní spojení

 
Hlavní účet školy:
číslo účtu:    2658973/0300
variabilní symbol:   číslo faktury, smlouvy nebo jiného dokladu
Je určen pro platby faktur a pro ostatní dodavatelsko-odběratelské vztahy.
 
Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb:
číslo účtu:    2659079/0300
variabilní symbol:   číslo faktury, smlouvy nebo jiného dokladu
Určen pro FKSP platby zaměstnanců školy. 
  
Účty pro další druhy plateb