Platby ZŠ

Nahoru

Bankovní účet pro platby akcí žáků ZŠ: 

číslo účtu:                         182205460/0300
variabilní symbol:         přidělen při nástupu do školy, je stejný po celou dobu docházky
zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení dítěte, třída
Určen pro platby školních a mimoškolních akcí žáků, pořádaných školou (např. turistický kurz, lyžařský kurz, škola v přírodě, výlety, exkurze apod.)