Nahoru

Bankovní účet pro platby stravného v MŠ:

číslo účtu:                         172 787 4379/0800
variabilní symbol:          přidělen dítěti při nástupu do MŠ, odlišný pro stravné a školné
částka:                                dle věkové kategorie  Dokumenty
zpráva pro příjemce:    jméno a příjmení dítěte, název MŠ
Platby je možno uskutečnit:
a)    bankovním převodem
b)   inkasem
c)    hotově (v ojedinělých případech)
Stravné v MŠ se platí předem na následující měsíc- do 20. dne v měsíci.
Platba inkasem: zákonný zástupce si u svého peněžního ústavu zajistí souhlasy s inkasem (zvlášť pro školné a stravné). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu doručí zákonný zástupce vedoucí jídelny MŠ nebo účetní MŠ.
Platba hotově je možná pouze v ojedinělých případech u vedoucí jídelny v kanceláři MŠ Čáslavská či účetní MŠ v kanceláři ZŠ Pod Zvonek.