Platby bazén

Nahoru

Bankovní účet učebny plavání:

číslo účtu:                   2658973/0300
variabilní symbol:   číslo faktury, smlouvy nebo jiného dokladu
Určen pro platby faktur a ostatní dodavatelsko-odběratelské vztahy.