Projekty

Nahoru

Projekty žáků 2. stupně

Každý školní rok žáci 2. stupně pracují na celoročním projektu. Touto formou získávají vědomosti z různých oblastí, učí se pracovat spolu ve skupinách a také své dílo prezentovat. 

Projekty žáků 2. stupně
V minulém školním roce jsme stavěli Evropskou zeď
u příležitosti Evropského dne jazyků, který se uskutečnil 26. září. Rada Evropy tímto dnem inspiruje své obyvatele 
k učení se jazyků v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak mimo ni. Každá třída měla za úkol vyrobit šest stavebních cihel pro naši zeď. Každou cihlu tvořila krabice od bot plná informací o vybraném evropském jazyce. Informace jsme shromažďovali během celého měsíce září. Hledali jsme země, ve kterých se jazykem mluví, počet obyvatel, klasifikaci jazyka a písmo. Dále nás zajímal překlad věty: „Ahoj, jak se máš?" a překlad tří vybraných slov: dům, pes a slunce. Žáci si přinesli krabice, balicí papíry, obrázky a dne 26. září naše akce propukla. Pod vedením třídních učitelů žáci vyrobili 48 stavebních cihel různých evropských zemí a pak z nich zeď postavili.

V tomto školním roce pracujeme na projektu Komunikace mezi námi. Naším úkolem je zaměřit se na vývoj komunikačních technologií od jejich počátku až po současnost. Každá třída má přidělen jeden komunikační prostředek od rozhlasu až po sociální sítě a pracuje pod dohledem svých třídních učitelů, vyhledává a třídí informace, obrázky a zajímavosti. Ty pak žáci použijí při tvorbě edukativního materiálu, který bude zdobit prostory naší školy. Věříme, že současná situace nám dovolí projekt uskutečnit.

Adriana Špirková