Kontakty zaměstnanců ZŠ a MŠ

Nahoru

Vedení školy

Mgr. Renáta Čalová Wapieniková ředitelka školy  +420 552 322 101  info@podzvonek.cz 
Mgr. Yvona Sporyszová  statutární zástupce ředitele, ZŘ pro II. stupeň 
+420 552 322 105
sporyszova@podzvonek.cz 
Mgr. Monika Kotajná  zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD 
+420 552 322 204
kotajna@podzvonek.cz 
Mgr. Karin Dudová  zástupce ředitele pro MŠ
+420 552 322 107
dudova@podzvonek.cz 

Sekretariát a ekonomický úsek školy

Bc. Zuzana Janczyková  personalista  +420 552 322 101  info@podzvonek.cz 
Danuše Pindorová  rozpočtář +420 552 322 103  pindorova@podzvonek.cz 
Renáta Žabková účetní  +420 552 322 104  zabkova@podzvonek.cz 
Martin Stenchlý účetní  +420 552 322 129  stenchly@podzvonek.cz 
Eliška Valášková pokladník 
+420 552 322 104
valaskova@podzvonek.cz 
       

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Vladimíra Bronclíková školní metodik prevence  +420 552 322 120  bronclikova@podzvonek.cz 
Mgr. Karin Dudová  výchovný poradce  +420 552 322 107  dudova@podzvonek.cz 
Mgr. Renáta Tomiczková  speciální pedagog 
+420 552 322 130
tomiczkova@podzvonek.cz 

Pedagogičtí pracovníci základní školy

Třídní učitelé

1. A  Mgr. Jana Helisová +420 552 322 210  helisova@podzvonek.cz 
1. B  Mgr. Dagmar Miczková +420 552 322 210  miczkova@podzvonek.cz
2. A  Mgr. Monika Paráková +420 552 322 207  parakova@podzvonek.cz
2. B  Mgr. Jana Walková +420 552 322 207  walkova@podzvonek.cz
3. A Mgr. Šárka Přečková +420 552 322 212  preckova@podzvonek.cz
3. B  Mgr. Dagmar Ondroušková +420 552 322 218  ondrouskova@podzvonek.cz
4. A  Mgr. Zuzana Fúriková +420 552 322 116  furikova@podzvonek.cz
4. B  Mgr. Monika Ivánková +420 552 322 115  ivankova@podzvonek.cz
5. A Mgr. Nikola Dostálová +420 552 322 116  dostalova@podzvonek.cz
5. B  Mgr. Libuše Zdráhalová +420 552 322 116  zdrahalova@podzvonek.cz
6. A  Mgr. Petr Pawelek +420 552 322 111  pawelek@podzvonek.cz
6. B  Mgr. Vladimíra Bronclíková +420 552 322 120  bronclikova@podzvonek.cz
7. A  Mgr. Ivona Gryčová +420 552 322 112  grycova@podzvonek.cz
7. B  Mgr. Jan Nowak, PhD. +420 552 322 114  nowak@podzvonek.cz
8. A  Mgr. Irina Zaslavská +420 552 322 109  zaslavska@podzvonek.cz 
8. B  Mgr. Adam Pizúr +420 552 322 113 
pizur@podzvonek.cz
9. A Ing. Jan Novák +420 552 322 111  novak@podzvonek.cz
9. B  Mgr. Hana Klanicová +420 552 322 110  klanicova@podzvonek.cz

Učitelé

Mgr. Roman Gogolka  +420 552 322 113  gogolka@podzvonek.cz 
Mgr. Jolana Kaletová +420 552 322 110  kaletova@podzvonek.cz 
Mgr. Lucie Kornutová  +420 552 322 112  kornutova@podzvonek.cz 
Mgr. Lenka Lysková +420 552 322 109  lyskova@podzvonek.cz 
Mgr. Žaneta Ruszová 
+420 552 322 212
+420 552 322 116 
ruszova@podzvonek.cz 
Mgr. Adriana Špirková  +420 552 322 110  spirkova@podzvonek.cz 
Mgr. Renáta Tomiczková +420 552 322 117 tomiczkova@podzvonek.cz 
Mgr. Marek Waschut  +420 552 322 109  waschut@podzvonek.cz 
Mgr. Iva Zawadová  +420 552 322 112  zawadova@podzvonek.cz 

Asistenti pedagoga

Kateřina Balázsová +420 552 322 115  balazsova@podzvonek.cz 
Eva Holková +420 552 322 108  holkova@@podzvonek.cz 
Lenka Kokotková  +420 552 322 211  kokotkova@podzvonek.cz 
Dagmar Mikšíková  +420 552 322 115  miksikova@podzvonek.cz 
Darina Nogolová  +420 552 322 108  nogolova@podzvonek.cz 
Bc. Adéla Přečková +420 552 322 108  preckova@podzvonek.cz 
Jana Targová  +420 552 322 211  targova@podzvonek.cz 

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy

MŠ Čáslavská

Bc. Regina Sikorová specialistka a metodička pro práci s dětmi se SVP v MŠ
+420 552 322 24
sikorova@podzvonek.cz
Mgr. Alena Baštanová    +420 552 322 241  bastanova@podzvonek.cz
Bc. Veronika Čmielová    +420 552 322 241  cmielova@podzvonek.cz 
Mgr. Jana Konieczná    +420 552 322 243   konieczna@podzvonek.cz 
Dagmar Malyszová  
 +420 552 322 244
malyszova@podzvonek.cz 
Veronika Tobolová   +420 552 322 244  tobolova@podzvonek.cz 
 

Asistenti pedagoga

Monika Cieslarová cieslarova@podzvonek.cz 
 

MŠ Okružní 

Mgr. Šárka Ptaková vedoucí učitelka 
+420 552 322 258
ptakova@podzvonek.cz 
Alexandra Blahutová    +420 552 322 253 blahutova@podzvonek.cz 
 Dagmar Bojdová   +420 552 322 254  bojdova@podzvonek.cz 
 Marie Jurštáková   +420 552 322 253  jurstakova@podzvonek.cz 
 Jiřina Kratochvílová   +420 552 322 251  kratochvilova@podzvonek.cz 
 Šárka Szlauerová   +420  552 322 254  szlauerova@podzvonek.cz 
 Zdenka Ševěčková   +420 552 322 252  seveckova@podzvonek.cz 
 Bc. Hana Tomiczková   +420 552 322 252  tomiczkovahana@podzvonek.cz 
 

MŠ Dolní Žukov

Jana Kresáčová  +420 552 322 249  kresacova@podzvonek.cz 
Adéla Tomanková  +420 552 322 249  tomankova@podzvonek.cz 
 
 

Pedagogičtí pracovníci školní družiny

Lenka Labudková  vedoucí vychovatelka  +420 552 322 118  labudkova@podzvonek.cz 
Kateřina Balázsová    +420 552 322 213  balazsova@podzvonek.cz 
Dagmar Mikšíková    +420 552 322 213  miksikova@podzvonek.cz 
Jana Targová    +420 552 322 214  targova@podzvonek.cz 

Zaměstnanci školní jídelny

 Naděžda Martynková vedoucí školní jídelny 
+420 552 322 247
+420 552 322 257
martynkova@podzvonek.cz 
Markéta Richterová     richterova@podzvonek.cz 
Dagmar Bicanová      bicanova@podzvonek.cz 
Darina Čonková      conkova@podzvonek.cz 
Alena Fiedorová      fiedorova@podzvonek.cz 
Yveta Jendrišáková      jendrisakova@podzvonek.cz 

Správní zaměstnanci

Jaroslav Kokoška  školník 
+420 552 322 201
+420 736 680 172   
kokoska@podzvonek.cz
Jaromír Hess  školník, údržbář 
+420 552 322 12
+420 604 146 077 
hess@podzvonek.cz
Michal Londin  školní, údržbář 
+420 552 322 21
+420 737 639 619
londin@podzvonek.cz 
Jozef Hulina  školník MŠ 
 +420 737 766 840
+420 737 766 840
hulina@podzvonek.cz
Eva Laskowská  školnice MŠ 
+420 605 459 148
laskowska@podzvonek.cz
Drahomíra Škvariáková  školnice MŠ  +420 732 309 525  skvariakovad@podzvonek.cz
Veronika Brázdová chůva pro děti 
brazdova@podzvonek.cz
Alena Fiedorová     fiedorova@podzvonek.cz
Alena Hulinová     hulinovaalena@podzvonek.cz
Angela Hulinová     hulinova@podzvonek.cz
Emília Chabrečková     chabreckova@podzvonek.cz
Miriam Kachlíková       kachlikova@podzvonek.cz
Jana Kubančíková       kubancikova@podzvonek.cz
Zuzana Kuzníková      kuznikova@podzvonek.cz 
Stanislava Lorencová       lorencova@podzvonek.cz
Svetlana Muchová       muchova@podzvonek.cz
Lucie Samková       samkova@podzvonek.cz
Jana Vavříková      vavrikova@podzvonek.cz 

Zaměstnanci učebny plavání

Zdeňka Molnárová  vedoucí učebny plavání 
+420 552 322 301
molnarova@podzvonek.cz
Renata Franková      frankova@podzvonek.cz
Miriam Heczková      heczkova@podzvonek.cz
Renáta Karpetová      karpetova@podzvonek.cz
Luděk Michejda      michejda@podzvonek.cz
Ing. Michaela Walachová      walachova@podzvonek.cz 
Zdeňka Wojnarová      wojnarova@podzvonek.cz