Kontakty zaměstnanců ZŠ a MŠ

Nahoru

Vedení školy

Mgr. Renáta Čalová Wapieniková ředitelka školy  +420 552 322 101  info@podzvonek.cz 
Mgr. Gabriela Hřebačková statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele útvaru 3  +420 552 322 105 hrebackova@podzvonek.cz
Mgr. Monika Kotajná  zástupce ředitele útvaru 1 
+420 552 322 204
+420 552 322 108
kotajna@podzvonek.cz 
Mgr. Karin Dudová  zástupce ředitele útvaru 4, výchovný poradce   +420 552 322 107 dudova@podzvonek.cz  

Sekretariát a ekonomický úsek školy

Bc. Zuzana Janczyková  personalista  +420 552 322 101  info@podzvonek.cz 
Danuše Pindorová  vedoucí ekonomického útvaru, rozpočtář +420 552 322 103  pindorova@podzvonek.cz 
Renáta Žabková účetní  +420 552 322 104  zabkova@podzvonek.cz 
Ing. Alina Kočíková  účetní  +420 552 322 104  kocikova@podzvonek.cz 
Eliška Valášková pokladník 
+420 552 322 117
valaskova@podzvonek.cz 
Jana Boyková referent majetkové správy  +420 552 322 129  boykova@podzvonek.cz 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Vladimíra Bronclíková školní metodik prevence  +420 552 322 120  bronclikova@podzvonek.cz 
Mgr. Karin Dudová  výchovný poradce  +420 552 322 107  dudova@podzvonek.cz 
Mgr. Renáta Tomiczková  speciální pedagog 
+420 552 322 130
tomiczkova@podzvonek.cz 

Pedagogičtí pracovníci základní školy

Třídní učitelé

1. A  Mgr. Monika Paráková +420 552 322 207  parakova@podzvonek.cz 
1. B  Mgr. Jana Walková +420 552 322 207  walkova@podzvonek.cz
2. A  Mgr. Dagmar Ondroušková +420 552 322 218  ondrouskova@podzvonek.cz
2. B  Mgr. Šárka Přečková +420 552 322 212  preckova@podzvonek.cz
3. A Mgr. Jana Helisová +420 552 322 210  helisova@podzvonek.cz
3. B  Mgr. Miczková Dagmar +420 552 322 210  miczkova@podzvonek.cz
4. A  Mgr. Monika Ivánková +420 552 322 115  ivankova@podzvonek.cz
4. B  Mgr. Zuzana Fúriková +420 552 322 116  furikova@podzvonek.cz
5. A Mgr. Žaneta Ruszová +420 552 322 116  ruszova@podzvonek.cz
5. B  Mgr. Libuše Zdráhalová +420 552 322 116  zdrahalova@podzvonek.cz
6. A  Mgr. Roman Gogolka +420 552 322 113  gogolka@podzvonek.cz
6. B  Mgr. Adriana Špirková +420 552 322 110  spirkova@podzvonek.cz
7. A  Mgr. Nikola Dostálová +420 552 322 110  dostalova@podzvonek.cz
7. B  Mgr. Iva Zawadová +420 552 322 112  zawadova@podzvonek.cz
8. A  Mgr. Petr Pawelek +420 552 322 111  pawelek@podzvonek.cz 
8. B  Mgr. Vladimíra Bronclíková +420 552 322 120 
bronclikova@podzvonek.cz
9. A Mgr. Ivona Gryčová +420 552 322 112  grycova@podzvonek.cz
9. B  Mgr. Jan Nowak, PhD. +420 552 322 114  nowak@podzvonek.cz

Učitelé

Ing. Daniela Herecová  +420 552 322 111  herecova@podzvonek.cz 
Mgr. Jolana Kaletová
+420 552 322 110
+420 552 322 212 
kaletova@podzvonek.cz 
Bc. Dominik Klimek
+420 552 322 
klimek@podzvonek.cz 
Mgr. Adam Pizúr +420 552 322 113  pizur@podzvonek.cz 
Bc. Adéla Salamonová  +420 552 322 112  salamonova@podzvonek.cz 
Mgr. Irina Zaslavská  +420 552 322 109  zaslavska@podzvonek.cz 
Mgr. Tereza Žebroková +420 552 322 109  zebrokova@podzvonek.cz 

Asistenti pedagoga

Kateřina Balázsová +420 552 322 106  balazsova@podzvonek.cz 
Eva Holková +420 552 322 131  holkova@@podzvonek.cz 
Lenka Kokotková  +420 552 322 106  kokotkova@podzvonek.cz 
Dagmar Mikšíková  +420 552 322 131  miksikova@podzvonek.cz 
Darina Nogolová  +420 552 322 131  nogolova@podzvonek.cz 
Simona Pȩkalová +420 552 322 106   pekalova@zvonek.cz 
Gabriela Polaková +420 552 322 211  polakova@podzvonek.cz 
Jana Targová  +420 552 322 211  targova@podzvonek.cz 

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy

MŠ Čáslavská

Bc. Regina Sikorová specialistka pro práci s dětmi se SVP v MŠ
+420 552 322 24
sikorova@podzvonek.cz
Mgr. Alena Baštanová    +420 552 322 241  bastanova@podzvonek.cz
Lenka Baronová   +420 552 322 244  baronova@podzvonek.cz 
Mgr. Milena Kühpastová    +420 552 322 241  kuhpastova@podzvonek.cz 
Aneta Rusková, DiS.    +420 552 322 243  ruskova@podzvonek.cz 
Jana Zientková, DiS.   +420 552 322 243 zientkova@podzvonek.cz 
 

Asistenti pedagoga 

Monika Cieslarová asistent pedagoga cieslarova@podzvonek.cz 
Barbara Beliančin  školní asistent MŠ  beliančin@podzvonek.cz 
 

MŠ Okružní 

Mgr. Šárka Ptaková vedoucí učitelka mateřské školy
+420 552 322 258
ptakova@podzvonek.cz 
Nela Beniaková   +420 552 322 252  beniakova@podzvonek.cz 
Alexandra Blahutová    +420 552 322 253 blahutova@podzvonek.cz 
Dagmar Bojdová   +420 552 322 251  bojdova@podzvonek.cz 
Dagmar Malyszová   +420 552 322 252  malyszova@podzvonek.cz
Anna Říhová    +420 552 322 253  rihova@podzvonek.cz 
Šárka Szlauerová   +420 552 322 254  szlauerova@podzvonek.cz 
Adéla Tomanková   +420 552 322 254  tomankova@podzvonek.cz 
 

MŠ Dolní Žukov

Jiřina Kratochvílová +420 552 322 249 kratochvilova@podzvonek.cz 
Adéla Rakovská  +420 552 322 249  rakovska@podzvonek.cz 
 
 

Pedagogičtí pracovníci školní družiny

Lenka Labudková  vychovatelka, vedoucí školní družiny +420 552 322 118  labudkova@podzvonek.cz 
Kateřina Balázsová    +420 552 322 213  balazsova@podzvonek.cz 
 Ivana Ovčaří   +420 552 322 213  ovcari@podzvonek.cz 
Jana Targová    +420 552 322 214  targova@podzvonek.cz 

Správní zaměstnanci

Jozef Hulina školník
+420 552 322 12
+420 737 766 840 
hulina@podzvonek.cz
Jaroslav Kokoška  školník 
+420 552 322 124
+420 736 680 172  
kokoska@podzvonek.cz 
Lubomír Kubín školník     kubin@podzvonek.cz
Michal Londin  školník 
+420 552 322 21
+420 737 639 619
londin@podzvonek.cz 
Viera Ďurčeková  školnice MŠ  +420 732 281 628  durcekova@podzvonek.cz 
Eva Laskowská  školnice MŠ 
+420 605 459 148
laskowska@podzvonek.cz
Drahomíra Škvariáková  školnice MŠ  +420 732 309 525  skvariakovad@podzvonek.cz
Veronika Brázdová chůva pro děti 
brazdova@podzvonek.cz
Alena Fiedorová     fiedorova@podzvonek.cz
Alena Hulinová     hulinovaalena@podzvonek.cz
Angela Hulinová     hulinova@podzvonek.cz
Emília Chabrečková     chabreckova@podzvonek.cz
Miriam Kachlíková      kachlikova@podzvonek.cz
 Lenka Kollerová     kollerova@podzvonek.cz
 Lenka Konderlová     konderlova@podzvonek.cz 
Jana Kubančíková      kubancikova@podzvonek.cz
Zuzana Kuzníková      kuznikova@podzvonek.cz 
Stanislava Lorencová      lorencova@podzvonek.cz

Zaměstnanci školní jídelny

Markéta Richterová provozář, vedoucí školní jídelny
+420 552 322 247
+420 552 322 257
richterova@podzvonek.cz
Dagmar Bicanová      bicanova@podzvonek.cz 
Alena Fiedorová      fiedorova@podzvonek.cz 
Yveta Jendrišáková      jendrisakova@podzvonek.cz 
Kateřina Ruszová      ruszovakaterina@podzvonek.cz 
Lucie Wojkowská      wojkowska@podzvonek.cz 

Zaměstnanci učebny plavání

Zdeňka Molnárová  instruktor plavání, vedoucí učebny plavání 
+420 552 322 301
molnarova@podzvonek.cz
Renata Franková      frankova@podzvonek.cz
Miriam Heczková      heczkova@podzvonek.cz
Renáta Karpetová      karpetova@podzvonek.cz
Luděk Michejda      michejda@podzvonek.cz
Ing. Michaela Walachová      walachova@podzvonek.cz 
Zdeňka Wojnarová      wojnarova@podzvonek.cz