Kontakty zaměstnanců ZŠ a MŠ

Nahoru

Vedení školy

Mgr. Renáta Čalová Wapieniková ředitelka školy  +420 552 322 101  info@podzvonek.cz 
Mgr. Yvona Sporyszová  statutární zástupce ředitele, ZŘ pro II. stupeň 
+420 552 322 105
sporyszova@podzvonek.cz 
Mgr. Monika Kotajná  zástupce ředitele pro I. stupeň a ŠD 
+420 552 322 204
kotajna@podzvonek.cz 
Mgr. Karin Dudová  zástupce ředitele pro MŠ
+420 552 322 107
dudova@podzvonek.cz 

Sekretariát školy

Ing. Pavlína Benešová rozpočtář  +420 552 322 103  benesova@podzvonek.cz 
Bc. Zuzana Janczyková  personalista  +420 552 322 101  info@podzvonek.cz 
Martin Stenchlý  účetní  +420 552 322 129  stenchly@podzvonek.cz 
Eliška Valášková pokladník  +420 552 322 104  valaskova@podzvonek.cz 
Renáta Žabková  účetní 
+420 552 322 104
zabkova@podzvonek.cz 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Vladimíra Bronclíková školní metodik prevence  +420 552 322 120  bronclikova@podzvonek.cz 
Mgr. Karin Dudová  výchovný poradce  +420 552 322 107  dudova@podzvonek.cz 
Mgr. Renáta Tomiczková  speciální pedagog 
+420 552 322 117
tomiczkova@podzvonek.cz 

Pedagogičtí pracovníci základní školy

Třídní učitelé

1. A  Mgr. Ing. Martina Palowská  +420 552 322 207  palowska@podzvonek.cz 
1. B  Mgr. Jana Walková  +420 552 322 207  walkova@podzvonek.cz 
2. A  Mgr. Šárka Přečková  +420 552 322 212  preckova@podzvonek.cz 
2. B  Mgr. Dagmar Ondroušková  +420 552 322 218  ondrouskova@podzvonek.cz 
3. A Mgr. Dagmar Miczková  +420 552 322 208  miczkova@podzvonek.cz 
3. B  Mgr. Monika Ivánková  +420 552 322 210  ivankova@podzvonek.cz
4. A  Mgr. Jana Helisová  +420 552 322 210  helisova@podzvonek.cz 
4. B  Mgr. Klára Parchańská +420 552 322 116  parchanska@podzvonek.cz
4. C  Mgr. Libuše Zdráhalová  +420 552 322 116  zdrahalova@podzvonek.cz 
5. A Mgr. Zuzana Fúriková  +420 552 322 116  furikova@podzvonek.cz 
5. B  Mgr. Táňa Wojnarová +420 552 322 116  wojnarovatana@podzvonek.cz
6. A  Mgr. Ivona Gryčová  +420 552 322 112  grycova@podzvonek.cz 
6. B  Mgr. Jan Nowak, PhD.  +420 552 322 114  nowak@podzvonek.cz 
7. A  Mgr. Irina Zaslavská  +420 552 322 109  zaslavska@podzvonek.cz 
7. B  Mgr. Adam Pizúr  +420 552 322 113  pizur@podzvonek.cz 
8. A  Mgr. Radomír Brozda  +420 552 322 114  brozda@podzvonek.cz 
8. B  Mgr. Hana Klanicová  +420 552 322 110 
klanicova@podzvonek.c
9. A Mgr. Lenka Lysková  +420 552 322 109  lyskova@podzvonek.cz
9. B  Mgr. Adriana Špirková   +420 552 322 110  spirkova@podzvonek.cz 

Učitelé

Mgr. Vladimíra Bronclíková  +420 552 322 120  bronclikova@podzvonek.cz 
Mgr. Roman Gogolka  +420 552 322 113  gogolka@podzvonek.cz 
Mgr. Jolana Kaletová +420 552 322 110  kaletova@podzvonek.cz 
Bc. Lucie Kornutová  +420 552 322 112  kornutova@podzvonek.cz 
Ing. Jan Novák  +420 552 322 112  novak@podzvonek.cz 
Mgr. Petr Pawelek  +420 552 322 111  pawelek@podzvonek.cz 
Mgr. Žaneta Ruszová  +420 552 322 212  ruszova@podzvonek.cz 
Mgr. Renáta Tomiczková +420 552 322 117 tomiczkova@podzvonek.cz 
Mgr. Marek Waschut  +420 552 322 109  waschut@podzvonek.cz 

Asistenti pedagoga

Kateřina Balázsová +420 552 322 115  balazsova@podzvonek.cz 
Mgr. Lenka Ježovičová  +420 552 322 112  jezovicova@podzvonek.cz 
Lenka Kokotková  +420 552 322 211  kokotkova@podzvonek.cz 
Dagmar Mikšíková  +420 552 322 208  miksikova@podzvonek.cz 
Darina Nogolová  +420 552 322 112  nogolova@podzvonek.cz 
Ing. Jana Novotná  +420 552 322 115  novotna@podzvonek.cz 
Jana Targová  +420 552 322 211  targova@podzvonek.cz 
Bc. Marcela Troszoková  +420 552 322 115  troszokova@podzvonek.cz 

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy

MŠ Čáslavská

Bc. Regina Sikorová specialistka a metodička pro práci s dětmi se SVP v MŠ
+420 552 322 24
sikorova@podzvonek.cz
Mgr. Alena Baštanová    +420 552 322 241  bastanova@podzvonek.cz
Bc. Alena Glaicová    +420 552 322 241  glaicova@podzvonek.cz 
Mgr. Jana Konieczná    +420 552 322 243   konieczna@podzvonek.cz 
Zdenka Ševěčková   +420 552 322 244  seveckova@podzvonek.cz 
Veronika Tobolová   +420 552 322 243  tobolova@podzvonek.cz 
 

Asistenti pedagoga

Monika Cieslarová cieslarova@podzvonek.cz 
 

MŠ Okružní 

Mgr. Šárka Ptaková vedoucí učitelka 
+420 552 322 258
ptakova@podzvonek.cz 
Alexandra Blahutová    +420 552 322 253 blahutova@podzvonek.cz 
 Dagmar Bojdová   +420 552 322 254  bojdova@podzvonek.cz 
 Marie Jurštáková   +420 552 322 251  jurstakova@podzvonek.cz 
 Jiřina Kratochvílová   +420 552 322 252  kratochvilova@podzvonek.cz 
 Dagmar Malyszová   +420 552 322 253  malyszova@podzvonek.cz 
 Šárka Szlauerová   +420  552 322 254  szlauerova@podzvonek.cz 
 Bc. Hana Tomiczková   +420 552 322 251  tomiczkovahana@podzvonek.cz 
 

MŠ Dolní Žukov

Jana Kresáčová  +420 552 322 249  kresacova@podzvonek.cz 
Bc. Adéla Górecká  +420 552 322 249  sangalova@podzvonek.cz 
 
 

Pedagogičtí pracovníci školní družiny

Lenka Labudková  vedoucí vychovatelka  +420 552 322 118  labudkova@podzvonek.cz 
Kateřina Balázsová    +420 552 322 213  balazsova@podzvonek.cz 
Dagmar Mikšíková    +420 552 322 119  miksikova@podzvonek.cz 
Jana Targová    +420 552 322 214  targova@podzvonek.cz 
Bc. Adéla Přečková    +420 552 322 213  preckovaadela@podzvonek.cz 

Zaměstnanci školní jídelny

 Naděžda Martynková vedoucí školní jídelny 
+420 552 322 247
+420 552 322 257
martynkova@podzvonek.cz 
Markéta Richterová     richterova@podzvonek.cz 
Dagmar Bicanová      bicanova@podzvonek.cz 
Darina Čonková      conkova@podzvonek.cz 
Alena Fiedorová      fiedorova@podzvonek.cz 
Yveta Jendrišáková      jendrisakova@podzvonek.cz 

Správní zaměstnanci

Jaroslav Kokoška  školník 
+420 552 322 201
+420 736 680 172   
kokoska@podzvonek.cz
Jaromír Hess  školník, údržbář 
+420 552 322 12
+420 604 146 077 
hess@podzvonek.cz
Michal Londin  školní, údržbář 
+420 552 322 21
+420 737 639 619
londin@podzvonek.cz 
Jozef Hulina  školník MŠ 
 +420 737 766 840
+420 737 766 840
hulina@podzvonek.cz
Eva Laskowská  školnice MŠ 
+420 605 459 148
laskowska@podzvonek.cz
Drahomíra Škvariáková  školnice MŠ  +420 732 309 525  skvariakovad@podzvonek.cz
Veronika Brázdová chůva pro děti 
brazdova@podzvonek.cz
Alena Fiedorová     fiedorova@podzvonek.cz
Alena Hulinová     hulinovaalena@podzvonek.cz
Angela Hulinová     hulinova@podzvonek.cz
Emília Chabrečková     chabreckova@podzvonek.cz
Miriam Kachlíková       kachlikova@podzvonek.cz
Jana Kubančíková       kubancikova@podzvonek.cz
Stanislava Lorencová       lorencova@podzvonek.cz
Svetlana Muchová       muchova@podzvonek.cz
 Anna Ondroušková      ondrouskovaanna@podzvonek.cz
Marta Procházková       prochazkova@podzvonek.cz
Lucie Samková       samkova@podzvonek.cz
Zuzana Kuzníková       skvariakovazuzana@podzvonek.cz

Zaměstnanci učebny plavání

Zdeňka Molnárová  vedoucí učebny plavání 
+420 552 322 301
molnarova@podzvonek.cz
Renata Franková      frankova@podzvonek.cz
Miriam Heczková      heczkova@podzvonek.cz
Renáta Karpetová      karpetova@podzvonek.cz
Luděk Michejda      michejda@podzvonek.cz
Ing. Michaela Walachová      walachova@podzvonek.cz 
Zdeňka Wojnarová      wojnarova@podzvonek.cz