Nahoru
Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Datum zápisu do rejstříku:  01.01.2005
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Právní forma:                             příspěvková organizace
Zřizovatel:                                   Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
Ředitelka:                                     Mgr. Renáta Čalová Wapieniková je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Základní škola                           IZO 048004693
Školní družina                           IZO 119700964
Školní jídelna                             IZO 102880719
Školní jídelna-výdejna          IZO 174106653
Mateřská škola                          IZO 102844208