Aktuální informace

Nahoru

Informace zákonným zástupcům, dětem a žákům ZŠ a MŠ Pod Zvonek Český Těšín
Výuka od 4.1.2021 do 22.1. 2021
Provoz mateřských škol je zachován, je nutno stále dodržovat provozní pravidla dle Manuálu.
Provoz základní školy
Prezenčně se vzdělávají pouze žáci 1. a 2. ročníků ZŠ. Žáci 3. až 9. ročníků mají povinné distanční vzdělávání. 
Stále platí přísná pravidla pro žáky i zaměstnance, pohybující se v prostorách školy, mj. povinnost nosit roušku. Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v omezených případech za dodržení  přísných pravidel.
Provoz školní družiny je za podmínky dodržení homogenních skupin umožněn pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně. 
Provoz školní jídelny je pro žáky  umožněn za dodržení přísných pravidel. Ve školní jídelně se mohou u stolů stravovat pouze žáci, kteří mají prezenční výuku. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na dotovaný oběd, který si však musí po odebrání u výdejního okénka odnést s sebou. Pokud žák v tuto dobu nemá o oběd zájem, musí si ho každý za sebe v stravovacím programu zrušit (obědy nebudou rušeny hromadně).  

Informace o zákazu výuky plavání
Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání. 
Omezení v prezenční výuce ZŠ:
I. STUPEŇ ZŠ        • hudební výchova BEZ ZPĚVU
                            •  místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř, zákaz výuky plavání (od 9.10.2020)
 II. STUPEŇ ZŠ      • hudební výchova BEZ ZPĚVU
                            • místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř

 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2  mimořádné opatření, jejichž stručný výčet nabízíme:
1. Všem osobám se  do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování ;
b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
děti do dvou let věku;
děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině;
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;

Mohlo by Vás zajímat..