Aktuální informace

Nahoru
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) takto:
Od školního roku 2024/2025 bylo přijato k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci 45 uchazečů s tímto registračním číslem:

 Registrační číslo Rozhodnutí             Registrační číslo Rozhodnutí
ZS039/2024
 přijat
TTWHN 
přijat
ZS037/2024
 přijat
ZS036/2024
přijat
ZS042/2024
 přijat
ZS048/2024
přijat
LB6S2
 přijat
ZS052/2024
přijat
ZS032/2024
 přijat
NYJRX 
přijat
ZS051/2024
 přijat
ZS044/2024
přijat
ZS024/2024
 přijat
95V3T 
přijat
ZS040/2024
 přijat
ZS031/2024
přijat
ZS038/2024
 přijat
ZS027/2024
přijat
ZS026/2024
 přijat
ZS050/2024
přijat
ZS049/2024
 přijat
MKBZU
přijat
ZS030/2024
přijat
ZK1QL 
přijat
ZS029/2024
přijat 
RHG03 
přijat
ZS034/2024
přijat 
D0C2P
přijat
ZS043/2024 přijat
ZS041/2024
přijat
85PF0 
přijat
ZS046/2024
přijat
 ZS023/2024 přijat     ZS056/2024  přijat
 ZS028/2024 přijat    QO9DY  přijat
 I9CGV  přijat    7FAYB   přijat
 D0TSC    přijat    6RBGK  přijat
 ZS047/2024  přijat    ZS053/2024  přijat
 ZS035/2024  přijat    ZS054/2024  přijat
 ZS045/2024  přijat      
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 12. 4. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy a zároveň na webových stránkách školy www.podzvonek.cz .
 Mohlo by Vás zajímat..