Projekty

Nahoru

Projekty žáků 2. stupně

Každý školní rok žáci 2. stupně pracují na celoročním projektu. Touto formou získávají vědomosti z různých oblastí, učí se pracovat spolu ve skupinách a také své dílo prezentovat. 

Projekty žáků 2. stupně
V minulém školním roce jsme stavěli Evropskou zeď
u příležitosti Evropského dne jazyků, který se uskutečnil 26. září. Rada Evropy tímto dnem inspiruje své obyvatele 
k učení se jazyků v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak mimo ni. Každá třída měla za úkol vyrobit šest stavebních cihel pro naši zeď. Každou cihlu tvořila krabice od bot plná informací o vybraném evropském jazyce. Informace jsme shromažďovali během celého měsíce září. Hledali jsme země, ve kterých se jazykem mluví, počet obyvatel, klasifikaci jazyka a písmo. Dále nás zajímal překlad věty: „Ahoj, jak se máš?" a překlad tří vybraných slov: dům, pes a slunce. Žáci si přinesli krabice, balicí papíry, obrázky a dne 26. září naše akce propukla. Pod vedením třídních učitelů žáci vyrobili 48 stavebních cihel různých evropských zemí a pak z nich zeď postavili.

V tomto školním roce jsme začali pracovat na projektu Komunikace mezi námi. Naším úkolem je zaměřit se na vývoj komunikačních technologií od jejich počátku až po současnost. Každá třída má přidělen jeden komunikační prostředek od rozhlasu až po sociální sítě a pracuje pod dohledem svých třídních učitelů, vyhledává a třídí informace, obrázky a zajímavosti. Ty pak žáci použijí při tvorbě edukativního materiálu, který bude zdobit prostory naší školy. Z důvodu dlouhého uzavření školy se nám letos projekt nepovede dokončit, ale věříme, že v příštím školním roce to zvládneme.

Adriana Špirková


Pod Zvonkem odzvoní 100 let

Stoleté jubileum je bezpochyby životním mezníkem. Těžko hledat jinou organizaci, kterou by prošlo za sto let činnosti více lidské populace, než je právě škola. Ta, která v člověku tak hluboko zanechá vzpomínky a vytvoří přátelství mnohdy i na celý život.  A tohle významné výročí své činnosti si letos připomíná nejstarší z těšínských škol - Základní a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek. Na počátku zrodu dnešní organizace byla Jednotřídní česká škola ve Svibici otevřená 1. října 1921, která byla součástí německé školy. Postupně se škola vlivem národnostních bojůvek v příhraničí stala výhradně školou polskou. V průběhu 2. světové války se ve škole povinně vyučovalo v německy. A až teprve po válce se ve škole natrvalo usadila čeština. Postupným rozšiřováním, budováním  a slučováním je dnes k dispozici žákům rozsáhlý komplex dvou kompletně vybavených školních areálů včetně tří škol mateřských. K jubileu patří oslavy, ale i bilancování a připomenutí historie. Bohužel okolnosti v současné době nedovolují uspořádat oslavy tak, jak byly vedením školy žákům a veřejnosti představeny v minulosti. Bohatého kulturního programu se tedy letos pravděpodobně nedočkáme.  Na 1. stupni se žáci už několik let zapojují do projektu, ve kterém získávají postupně od 1. do 5. třídy přehled o našem městě, regionu, zemi, její minulosti i kultuře. V tomto školním roce se žáci dozvídají o historii a současnosti naší školy. Dětem jsou mimo jiné předloženy interaktivní pracovní listy, které jsou obtížností přizpůsobeny jejich věku. Žáci společně se svými učiteli jejich prostřednictvím nahlédnou nejen do minulosti, ale i do současnosti školy, procvičí si čtenářskou i počítačovou gramotnost, matematiku, anglický jazyk, zjistí, kdo z jejich blízkých naši školu navštěvoval, a kteří učitelé ho učili. Při debatách si uvědomí důležitost a význam všech zaměstnanců školy a mohou navrhnut, co by si ještě ve škole přáli mít. Seznámením s historickými souvislostmi vzniku školy naplňujeme motto: Škola – cesta poznání, což je zároveň názvem našeho školního vzdělávacího programu. Mgr. Zuzana Fúriková