Organizace školního roku

Nahoru

Organizace školního roku 2023/2024

Provozní doba mateřských škol 
Provozní doba v jednotlivých mateřských školách je pro pracovní dny, pokud není provoz omezen nebo přerušen, stanovena takto: 
MŠ Čáslavská a MŠ Okružní od 6:30 do 16:30 hod. , MŠ Pod Zvonek od 6:45 do 16:00 hod.
 
Organizace školního roku 2023/2024:
 
Školní rok a provoz všech mateřských škol začíná v pátek 1. 9. 2023.
 
Zařazení dětí do tříd jednotlivých mateřských škol:

MŠ Čáslavská:
1. třída: děti se speciálními vzdělávacími potřebami 3- 7 leté
3. třída: děti 5 -7 leté
4. třída: děti 3 - 5 leté

MŠ Okružní:
1. třída: děti 5 - 7 leté
2. třída: děti 3 - 4 leté
3. třída: děti 4 - 7 leté
4. třída: děti 2 - 3 leté
 
MŠ Pod Zvonek:
1. třída: děti 3- 7 leté
 

Přehled tříd s jejich umístěním a vyučujícími učiteli
MŠ Čáslavská:        1. třída   -    Mgr. Alena Baštanová
   Bc. Veronika Podlesníkova
  3. třída  -
   Jana Zientková
   Aneta Rusková
  4. třída  -    Bc. Regina Sikorová
   Dis. Lucie Mrozková

MŠ Okružní:           1. třída   -
   Dagmar Bojdová
   Mgr. Šárka Ptaková       
  2. třída  -
   Dagmar Malyszová
   Nela Beniaková
  3. třída  -     Alexandra Blahutová
   Anežka Lysková
  4. třída  -     Adéla Tománková
   Šárka Szlauerová

MŠ Pod Zvonek -  
Dolní Žukov:

1. třída  - 
   Jiřina Kratochvílová
   Lenka Baronová