MŠ Dolní Žukov

Nahoru
 
Mateřská škola Pod Zvonek – Dolní Žukov
Mateřská škola Pod Zvonek je jednotřídní a věkově smíšená, navštěvují ji zpravidla děti od 3 do 7 let. Toto různorodé věkové složení umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s mladšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu. V naší mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Na ruce mám prstů pět, pomohou nám poznat svět." Realizujeme také projekty „Mlsáme zdravěji" a „Metodu dobrého startu" pro předškolní děti. Naším cílem je rozvíjet děti ve všech oblastech na základě jejich individuálních potřeb a předpokladů. Mateřská škola Pod Zvonek je situována v Dolním Žukově, kde okolní prostředí nabízí mnoho příležitostí pro realizaci environmentální a prožitkové výchovy. V naší mateřské škole usilujeme o vytvoření pohodové atmosféry.

 
GALERIE MŠ Pod Zvonek