MŠ Okružní

Nahoru

Mateřská škola Okružní

 V mateřské škole nabízíme spoustu činností a her. Snažíme se o to, aby si děti osvojily poznatky v míře a rozsahu odpovídajícím jejich individuálním potřebám a možnostem. Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu pod názvem „Na ruce mám prstů pět, pomohou nám poznat svět." Vzdělávací nabídku školy jsme uspořádali do integrovaných bloků, které vytvářejí dostatek příležitostí pro kreativitu a tvořivost učitele. Ve škole probíhají projekty „Mlsáme zdravěji" a s předškolními dětmi pracujeme podle „Metody dobrého startu". Zaměřujeme se také na environmentální výchovu, která je nedílnou součástí naší vzdělávací nabídky. Nachází se zde čtyři třídy, které jsou uspořádány dle věku, aby bylo možné zajistit plynulý a bezproblémový přechod dětí do ZŠ. Třídy jsou označeny názvy: Mravenečci, Motýlci, Včelky a Berušky.