Platby MŠ

Nahoru

Bankovní účet pro platby školného v MŠ: 

číslo účtu:                         172 787 4379/0800
variabilní symbol:         přidělen dítěti při nástupu do MŠ, odlišný pro stravné a školné
částka:                               dle aktuálních pokynů
zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení dítěte, název MŠ
Platby je možno uskutečnit:
a)    bankovním převodem
b)   inkasem
c)    hotově (v ojedinělých případech)
Školné v MŠ se platí do 15. dne daného kalendářního měsíce. 
Platba inkasem: zákonný zástupce si u svého peněžního ústavu zajistí souhlasy s inkasem (zvlášť pro školné a stravné). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu doručí zákonný zástupce vedoucí jídelny MŠ nebo účetní MŠ.  
Platba hotově je možná pouze v ojedinělých případech u vedoucí jídelny v kanceláři MŠ Čáslavská či účetní MŠ v kanceláři ZŠ Pod Zvonek. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách v době omezení provozu MŠ

Provoz v mateřských školách je obnoven od 10. 5. 2021. 
Měsíční výše úplaty za březen 2021 je 0,-Kč.
Měsíční výše úplaty za duben 2021 je 0,-Kč.
Měsíční výše úplaty za duben 2021 pouze pro děti speciálních složek činí 225,-Kč.
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách za květen činí 300,- Kč.
Přeplatky na školném za březen, duben, květen budou vráceny do konce následujícího měsíce bezhotovostně na účet, v případě hotovostních plateb v kanceláři vedoucí školní jídelny ve dnech pondělí až středa 
od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 15.00 hod.