Platby MŠ

Nahoru

Bankovní účet pro platby školného v MŠ: 

číslo účtu:                         172 787 4379/0800
variabilní symbol:         přidělen dítěti při nástupu do MŠ, odlišný pro stravné a školné
částka:                               dle aktuálních pokynů
zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení dítěte, název MŠ
Platby je možno uskutečnit:
a)    bankovním převodem
b)   inkasem
c)    hotově (v ojedinělých případech)
Školné v MŠ se platí do 15. dne daného kalendářního měsíce. 
Platba inkasem: zákonný zástupce si u svého peněžního ústavu zajistí souhlasy s inkasem (zvlášť pro školné a stravné). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu doručí zákonný zástupce vedoucí jídelny MŠ nebo účetní MŠ.  
Platba hotově je možná pouze v ojedinělých případech u vedoucí jídelny v kanceláři MŠ Čáslavská či účetní MŠ v kanceláři ZŠ Pod Zvonek. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách v době omezení provozu MŠ

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách činí 300,- Kč s tím, že skutečná výše školného bude vypočítána, až jak bude znám termín otevření mateřských škol. Skutečná výše měsíční úplaty bude snížena úměrně době omezení provozu mateřské školy. 
Přeplatky na školném za březen a duben budou vráceny do konce následujícího měsíce bezhotovostně na účet, v případě hotovostních plateb v kanceláři vedoucí školní jídelny ve dnech pondělí až středa 
od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 15.00 hod.