MŠ Okružní

Nahoru

  2. třída - dopravní soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne

  V rámci projektu Dopravní výchova se děti zúčastnily výtvarné soutěže Zebra se za tebe nerozhlédne.
   
  GALERIE 2. třída - dopravní soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne

  1. třída - Tvoříme ze zeleniny

  O tom, že zeleninu jíme, všichni vědí, ale rozvíjet fantazii vyráběním ze zeleniny se dařilo dětem z 1. třídy, které si vytvořily zeleninovou výstavku z kukuřice a brambor.
  tvoříme ze zeleniny

  4. třída - Naši nejmenší

  Učí se hrou, vše je pro ně v září nové. Objevují se první úsměvy a pocity spokojenosti. Zvyšují si obratnost cvičením, přijímají nové role a zkoumají podzimní plodiny.

  1. třída - dopravní soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne

  V září se děti  zapojily  do soutěže  Zebra se za tebe nerozhlédne, vedly rozhovory  o  bezpečném chování v dopravě , na vycházce pozorovaly dění na blízkém přechodu pro chodce. Zúčastnily se také projektu dětí  ze 4. třídy ZŠ  a počítaly auta, která projížděla po silnici přes zmiňovaný přechod. Tři děti vytvořily výtvarné  práce, které zašleme do uvedené soutěže.

  Čas jablíčkové vůně - 1. třída

  Podzimní dny nás přímo vybízejí k různorodým činnostem. Děti se seznamovaly se sklizní jablek a prováděly spoustu činností tematicky zaměřených k jablíčku. Mimo básně a písně k tématu děti otiskovaly jablka, krájely a ochutnávaly různé druhy jablíček. Týden jsme obohatili výtvarnými a pracovními činnostmi.

  dopravní dopoledne ve 3. třídě

  dopravní dopoledne ve 4. třídě

  dopravní dopoledne ve 2. třídě

  dopravní dopoledne v 1. třídě

  "Motýlci" se učí o rostlinách.

  Děti se v průběhu týdne seznamovaly s rostlinami, jejich významem a využitím. V pondělí se děti učily o tom, co jsou to rostliny, kde rostou a jak vypadají. V úterý jsme si povídali o tom, z čeho a jak rostlina roste. Ve středu jsme se zabývali vůní rostliny. Čtvrtek byl zaměřený na rostlinu a její využití a v pátek jsme se věnovali stromům.

  Den dětí v 1. třídě

  Den dětí oslavily děti  jednoduchými soutěžemi. Byly rozděleny do dvou družstev a ty mezi sebou soutěžily. Na závěr si všichni zasloužili krásné odměny v podobě sladkostí. Místo medaile všichni dostali žabičku s bonbóny.
   

  Den dětí ve 3. třídě

   Kalendář nám pravil, že se svátek dětí 1. 6. i ve 3.třídě MŠ Okružní slavil. V tento den si děti v mateřské škole i na školní zahradě společně užily krásný sváteční den. K tomu přispělo i nádherné sluníčkové počasí.
   
   
   

  Duhový den ve 2. třídě

   
  Svůj svátek děti oslavily s pomocí duhy. Vytvořily duhu kouzlem, duhově si zahrály hru na mizející květiny, cvičily v překážkové dráze. Nakonec si nakreslily duhu na chodníku. Oslavu si všichni užili.
   
   
   
   

  Bylinkami ke zdraví - 2. třída

   
  GALERIE Bylinkami ke zdraví
   
  O účincích léčivých bylin černého bezu a rýmovníku děti již slyšely, mnohé z nich si poprvé vyzkoušely připravit sirup z těchto bylin a dozvěděly se také, co vše z těchto bylinek ještě můžeme připravit. Mnohé děti byly překvapeny, jak široké využití tyto byliny mají a co všechno dokáží vyléčit. Děti poznávaly vůni meduňky lékařské a máty peprné, která je doslova okouzlila.

  Den dětí s indiány na 4. třídě

   
  Zábavné dopoledne pro nejmenší děti začalo indiánskou písničkou. Poutavé pro děti bylo malování na obličej a s čelenkou a náhrdelníkem se děti přenesly do světa indiánských her. Vyzkoušely si jízdu na dřevěném koni, naučily se "židličkový tanec" a hru s barevnými peříčky. Na zahradě šly v indiánských stopách a v cíli na ně čekala malá odměna.
   
   

  Šnečku, šnečku, vystrč růžky

   Jaro na zahradě u Mravenečků

   Veselé dopoledne na 1. třídě

   Veselé únorové dopoledne - 4. třída

   Veselé únorové dopoledne - 3. třída

   Veselé únorové dopoledne - 3. třída

   Veselé únorové dopoledne - 3. třída

   4. třída - Až ptáčku budeš mít v zimě zas hlad....

   3. třída - V zimě nezapomínáme na ptáčky.

   Cesta tří králů na třídě Motýlků.

    
   GALERIE Cesta tří králů na třídě Motýlků.

   Děti 3. třídy zdobí krmítko.

   3. třída - Stavíme sněhuláka.

   Děti 3. třídy zpívaly třem králům.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Děti 3. třídy zazpívaly třem králům.

   1. třída - Hrátky na sněhu

    
    

   GALERIE 1. třída - Hrátky na sněhu

   4. třída - Kulilá, to je koule sněhová

    
    

   GALERIE 4. třída - Kulilá, to je koule sněhová

   2. třída - Radovánky na sněhu

   Dopravní výchova na 2. třídě

   4. třída - Hrajeme si na karneval

   4. třída - My tři králové jdeme k vám...

                                                                               
    
    

   2. třída - Těšíme se na Vánoce

   4. třída - Malé kuchařinky

   Adventní atmosféra

   Daruj srdce

   Děti a jejich rodiče se aktivně zapojili do výzvy Pošli srdce. Nejrůznějších srdíček se sešlo opravdu hodně. Jistě potěší tam, kde to je potřeba. 

   Daruj srdce


   Soutěž KORUNA VYSOČINY

   Děti přispěly do soutěže s názvem "Namaluj sochu Michala Olšiaka."

   Byl u nás Mikuláš

   Dopravní soutěž

   Děti naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže s dopravní tematikou „Ulice není herna."

    

                                                     


    
    

   Svítíme u mravenečků.

                                                                                                                                                                                        
    

   Svatý Martin ve 2. třídě

   Děti 2. třídy MŠ Okružní si připomněly Legendu o svatém Martinovi a příběh, který se váže k podzimnímu období, kdy v přírodě ubývá světla a současně i vnějšího tepla. Symbolický svátek, který se váže k štědrosti a lásce děti prožily velmi pohodově a užily si s láskou pečených rohlíčků, které nám napekla maminka naší Klárky. Děkujeme za úžasnou spolupráci.
    
   Svatý Martin 

   Reportáž z naší mateřské školy

   V pondělí 9. 11. 2020 proběhlo v MŠ Okružní ve třídě dvouletých dětí krátké natáčení regionální televizí, které budete moci shlédnout v Těšínských minutách dne 10. 11. 2020.
    

   Předčtenářská gramotnost

   V září děti začaly plnit úkoly z  předčtenářské gramotnosti. Rády si poslechly čtený příběh nebo pohádku. V říjnu si vyslechly příběh Vladimíra Sutějeva „Různá kolečka" a následně podle něj zahrály divadlo. Velmi se jim líbila práce s různými kolečky na papíře. Už nyní se děti těší na další úkoly.       
    
    
                                                                                   

   Sběr lesních plodin

    

   Vážení rodiče a milé děti, ačkoliv v letošním školním roce Město Český Těšín nevyhlásilo soutěž ve sběru lesních plodin, zapojily se všechny děti naší školy do této aktivity. Nasbírané plody jsme věnovali myslivcům. Nejlepší třídou ve sběru byla 2. třída 5-7 letých dětí, poté třída 3-4 letých dětí, následovala třída 4-5 letých dětí a poté třída 2-3 letých dětí. Pomoci Vás všech si velmi vážíme a děkujeme za ni.  Odměnou pro děti byly diplomy pro každého sběrače a drobné odměny pro třídu.