MŠ Okružní

Nahoru

Prohlídka požární techniky

15. 6. 2022 zažily děti  i zaměstnanci  MŠ Okružní cvičný požární poplach. Akce se stala tradičně oblíbenou. Děti byly svědky záchrany dvou dětí a dospělé osoby, hasiči  předvedli  výbavu  požárního auta, děti pozorovaly výsuv požárního žebříku až do nejvyšších pater panelového domu, který sousedí s mateřskou školou.  Každé dítě si prožilo tzv. hašení ohně s opravdovou hadicí.  
GALERIE Prohlídka požární techniky

Dopravní výchova v mateřské škole


Dopravní výchova v naší mateřské škole prolíná celým školním rokem. Děti se hravou formou seznamují s dopravní tematikou, procvičují základní barvy, geometrické tvary a pravolevou orientaci. Záměrem je získání specifických dovedností jak se bezpečně chovat v dopravních situacích jako chodec. V úterý  14.6.2022 bylo na školní zahradě uspořádáno dopravní dopoledne pro všechna oddělení. Děti sestavovaly jednoduché puzzle dvou druhů dopravních prostředků, učily se rozpoznat na dvojicích obrázků, co je špatně a co správně na silnici, třídily dopravní prostředky podle místa pohybu a nacvičovaly správné chování chodce na semaforu. 
GALERIE Dopravní výchova v mateřské škole

3. třída

2. třída

1. třída

Čím budu až vyrostu? - 2. třída

Děti se v rámci tematického týdne „Ten dělá to a ten zas tohle" seznámily s různými profesemi, například s prací paní pošťačky. Vyrobily si pohlednice, které si samy ozdobily, podepsaly a následně s pomocí paní učitelek odeslaly na poště. V rámci návštěvy pošty se děti dozvěděly spoustu nových informací a na závěr dostaly do paní pošťačky malé dárečky. Na konci týdne si vyzkoušely práci pana pekaře. Vyrobily si slané těsto, ze kterého si uválely malé rohlíčky. 
GALERIE Čím budu až vyrostu ?

Den dětí - 4. třída

Ve středu 1.6. 2022 bylo v mateřské škole veselo. U příležitosti MDD paní učitelky připravily pro děti na školní zahradě zábavné dopoledne. Děti plnily pohádkové úkoly, aby zachránily malého prince Štístka před zlým obrem Kolodějem. Užily si spoustu legrace. 
GALERIE Den dětí - 4. třída


Den dětí - 3. třída

Den dětí - 2. třída

Den dětí - 1. třída

Besídka ke Dni matek - 3. tř.

Besídka ke Dni matek - 2. tř.

V pátek 6. 5. 2022 se uskutečnila besídka ke Dni matek. Děti si pro maminky připravily básničky, písničky a krátký taneček s názvem Princové jsou na draka. Kluci se převlékli za prince a děvčata za krásné princezny. Na závěr děti popřály maminkám všechno nejlepší k svátku a předaly jim přáníčko a dáreček, který vlastnoručně vyrobily.  
GALERIE Besídka 2. tř.

Besídka ke Dni matek - 4. třída

O maminkách
Když mají děti strach, objímají je, když brečí, dávají jim pusu .Když mluví, poslouchají je, když se ptají, odpovídají jim. Poprvé „dvouleťáci" vystoupili před zraky všech maminek a společně se zapojili do zpěvu a tance.  Maminky, všechno nejlepší!

Besídka ke Dni matek - 1. třída

V úterý 10. května děti popřály maminkám k svátku formou dramatizace pohádky Budulínek s přednesem básní a zpěvem písní. Pásmo se dětem podařilo zvládnout na výbornou. Všichni přítomní se dobře bavili, dokonce ukápla slzička. Jako dárek maminky dostaly zasazenou fialku spolu se srdíčkem z papíru.  
GALERIE Besídka 1. třída

Dubnová předčtenářská gramotnost v 1. třídě

V dubnu děti pracovaly s básní. Určovaly rýmy, skládaly báseň posloupně podle obrázků a určovaly první písmeno ve slově. 
GALERIE dubnová předčtenářská gramotnost v 1. třídě

2. třída - Jaro u Berušek

Do třídy Berušek zavítalo jaro. Děti se učily názvy jarních květin, sázely semínka řeřichy, vytvářely květiny z PET víček. Poznávaly tradice Velikonoc, namalovaly si vajíčka a pomocí techniky roztírání barev si vyrobily vlastní kraslici. Seznamovaly se také s hmyzem, poslouchaly pohádku Krtek a semínko, skládaly mravence z přírodních materiálů. Číselnou řadu procvičovaly manipulací s pomůckou Berušky a porovnávaly velikost brouků. 
GALERIE Jaro u Berušek

Březnová předčtenářská gramotnost v 1. třídě

V březnu si děti vyslechly nedokončenou pohádku. Měly ji za úkol dokončit, což se jim podařilo. Vymyslely tři konce pohádky a zahrály si na spisovatele. Počítaly slovesa a zároveň je předváděly. Nakonec nakreslily ve dvou skupinách hlavní hrdiny. 
GALERIE předčtenářská gramotnost

Jaro u Mravenečků

Sluníčko má na jaře plno práce. Musí probudit a zahřát zem, aby se kolem vše zazelenalo a rozkvetlo. Proto jsme se rozhodli mu pomoci. Zaseli jsme semínka slunečnice, hrášku a jarního osení. Teď jen zaléváme a pozorujeme jejich růst. 
GALERIE Jaro u Mravenečků

Výtvarná soutěž Velikonoce

Děti s pomocí paní učitelek tvořily co nejoriginálnější velikonoční ozdobu či dekoraci. Posuďte sami, jak se vše podařilo. Prohlížíte výrobky všech čtyřech tříd. 
GALERIE soutěž Velikonoce

Účast starších dětí ve výtvarné soutěži Evropa ve škole

Soutěž nabízela ke zpracování několik témat. Každá třída si vybrala téma jí nejbližší. 3. třída se zhostila tématu Naše Farma, 2. třída tvořila téma Škola, kde se dobře žije a třídu předškolních dětí zaujalo téma Co to tam leze a létá. Vidíte výsledné práce dětí. 
GALERIE výtvarná soutěž Evropa ve škole

Projekt Ve zdravém těle zdravý duch

V březnu děti 1. třídy plnily úkoly z daného projektu. Cvičení jim šlo velice dobře, rozumové úkoly také plnily na jedničku. Denně procvičovaly záda i všechny svalové partie. Všechny děti ví, že jim pohyb prospívá. 
GALERIE Projekt Ve zdravém těle zdravý duch

Týden s pohádkami u nejmladších dětí

Když je nám smutno nebo nemůžeme spát, je tady knížka - náš kamarád. Už od nejútlejšího věku děti získávají základy jak zacházet s knihou a obohacují svět fantazie a představivosti díky dětské literatuře. 
GALERIE Týden s pohádkami u nejmladších dětí

Naši nejmenší

Den u Mravenečků bývá pestrý a rušný. Vystřídají denně spoustu činností. Učíme se, hrajeme si, malujeme i tančíme. 
GALERIE Naši nejmenší

Soutěž Požární ochrana očima dětí

V únoru děti ze všech tříd vytvořily malá díla do soutěže. Na papíře ukázaly, jak ony vidí práci požárníků. Pochopily, že požárníci nehasí jen zapálený oheň, ale pomáhají při všech živelných pohromách.   
GALERIE Požární ochrana očima dětí

1. třída - Únorová předčtenářská gramotnost

Děti měly za úkol zahrát kamarádům ve třídě loutkové divadlo. Měly si vybrat loutku, se kterou hrají nejraději. Ostatní děti ze třídy vše sledovaly a dle radostných reakcí se jim pohádky a příběhy líbily. 
GALERIE 1. třída - Únorová předčtenářská gramotnost

2. třída - Karneval

Ve středu 16.2.2022 se ve 2. třídě uskutečnil Karneval. Děti přišly do mateřské školy v maskách jako princezny, duch, beruška, kovboj, víly aj. Měly možnost si společně zatančit a zkusily si zahrát nejrůznější hry. Děti si karneval moc užily a na závěr karnevalu dostaly balónky, které vyrobili rodiče jedné holčičky.  
GALERIE 2. třída - Karneval

1. třída - Karneval

Dne 16. 2. 2022 nastal dětmi velmi očekávaný den. V maskách se účastnily karnevalového reje. Masky děti měly velmi nápadité. Pohoštění jim přichystali rodiče. Den se vydařil a všichni budeme ještě dlouho vzpomínat. 
GALERIE 1. třída Karneval

3. třída - Karneval

Ve středu 16.2.2022 se uskutečnil v budově MŠ karneval. Každá třída si ho organizovala podle sebe. Rodiče dětem připravily hezké, nápadité a hlavně pohodlné masky. Děti byly zpočátku stydlivé, ale po chvíli se všechny zapojily do představování masek, soutěží a tanci s hudbou. 
GALERIE 3. třída - Karneval

1. třída - Olympiáda

Olympijské hry si užívaly děti v 1. třídě, zvyšovaly pohybovou obratnost cvičením, učily se pravidlům fair play a rozlišovaly jednotlivé druhy sportů a disciplín. V závěru týdne každý obdržel čokoládovou medaili za úspěšné plnění úkolů. 
GALERIE 1. tř. - Olympiáda

2. třída - Zimní olympijské hry

V týdnu od 24. 1. – 28. 1. se děti seznamovaly se zimními sporty. Vyrobily si ledové kluziště, sněhuláka, zdobily brusle a nakreslily si českou vlajku. Při pobytu venku se děti učily válet sněhové koule, ze kterých vznikl krásný sněhuláček.  Celý týden vyvrcholil uspořádáním „ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER." Děti soutěžily v oblékání, běhaly na lyžích, procvičovaly hod do dálky. Na konci dne byli všichni odměněni medailemi. 
GALERIE 2. třída - Zimní olympijské hry

2. třída - Výroba krmení pro ptactvo

V týdnu od 17. – 21. 1. 2022 se děti učily poznávat různé druhy ptáků, skládaly puzzle, učily se písničku o ptáčkovi a nakonec vyráběly „krmítka" pro ptáčky. Děti natíraly srdíčka z kartonu arašídovým máslem a poté posypaly semínky. Tvoření děti moc bavilo, některé děti vytvořily i více srdíček. Hotová srdíčka jsme zavěsili na keř a vytvořili tak „keř plný srdíček" pro ptáčky.

1. třída - Lednová předčtenářská gramotnost

V lednu děti pracovaly s písmeny. Hrály si s mazací tabulkou, skládaly slova z písmen a pracovaly s písmeny u interaktivní tabule. Využily také prvky formativního hodnocení. Líbila se jim hra Slovní fotbal, nejhůř se jim však určovala poslední písmena ve slovech. Budeme vše nadále procvičovat.

Ptáčci drobky hledají, v zimě se moc nenají.

O tom už něco vědí i nejmladší děti ze třídy Mravenečků. Společně rozvěsily na keře a jehličnaté stromy dobroty z ořechů a lojové koule a teď s radostí každý den pozorují ptáčky z okolí. A jak jim chutná!

Tradice Tří králů v mateřské škole

V průběhu týdne se děti seznámily s příběhem tří králů, skládaly puzzle, pomocí víček vytvářely kometu, vyráběly tříkrálovou korunu a prošly „Cestu tří králů". Děti příběh tří králů zaujal a nadšeně vyprávěly, u koho byli tři králové doma.
 

Vánoční nadílka v mateřské škole

Adventní čas v 1. třídě.

V krásném adventním čase děti vyráběly papírové věnečky, pozorovaly výrobu adventního věnce a také pomohly strojit stromeček. Navštívily anděla v centru sídliště i Mikuláše v ZŠ Pod Zvonek. Pro vyzdobení svých pokojíčků si vyrobily stromečky s přáníčky. Zahradu pokryl první poprašek, stihly i hrátky se sněhem.

Nastal adventní čas.

Advent je doba čekání a příprav. Děti čekaly a přišel Mikuláš. Nebyl sám. Jeho pomocníci - zářící anděl a temný čert. Děti je přijaly se zatajeným dechem. Těšíme se všichni na blížící se Vánoce.
 

100 zvonků z Pod Zvonku aneb kamínkování v MŠ

Škola slaví „narozeniny" a naši předškoláci z MŠ Okružní je slavili na školní zahradě, kde děti plnily nejrůznější úkoly pod dohledem „Mikuláše", který si je pro ně připravil. Děti přeskakovaly překážky, chodily po laně, házely barevnými kroužky a závěrem hledaly kameny s logem Pod Zvonek na školní zahradě. Oslava byla zakončena písněmi o Mikuláši a sladkou odměnou. Prosíme naše rodiče o spolupráci, aby nalezený kamínek od svého předškoláka vyfotili a sdíleli na Facebooku ve skupině Sto zvonků z Pod Zvonku. Děkujeme za spolupráci.

4. třída - Pomocník pro rozvoj jemné motoriky - slané těsto

1. třída - Předčtenářská gramotnost

V listopadu jsme požádali rodiče, aby přečetli svým dětem příběhy s dětským hrdinou. Děti o nich měly vyprávět a zhodnotit jejich vlastnosti. Nejtěžší pro ně bylo hovořit před svými kamarády. Většina se úkolu zhostila na výbornou.
 
 
GALERIE 1. třída - Předčtenářská gramotnost

Výtvarná soutěž Ovoce a zelenina

„Na podzim je vždycky prima, když dozrává ovoce a zelenina."
 Děti MŠ Okružní se zapojily do výtvarné soutěže na téma Ovoce a zelenina. Každá třída  libovolnou technikou ztvárnila oblíbené ovoce či zeleninu.
 
GALERIE výtvarná soutěž na téma Ovoce a zelenina

Sběr kaštanů pro lesní zvěř

V letošním roce děti nezapomněly na zvířátka v zimě a aktivně se zapojily do soutěže ve sběru kaštanů. Velký dík patří rodičům i dětem za pomoc ve sběru. Pytel s kaštany si odvezli myslivci, kteří budou v zimě dokrmovat lesní zvěř.

Podzim u Berušek

V naší mateřské škole si děti osvojovaly poznatky o podzimu, poznávaly podzimní plody, tvořily pomocí různých technik na téma podzim, tvořily z listů obrazce. Poznávaly pomocí pokusů proměny barev, rozeznávaly tvary a učily se vnímat proměny podzimní přírody.

1. třída a 4. třída - Mlsáme zdravěji

I v tomto školním roce slavíme narozeniny zdravě. Jeden listopadový den čekalo na děti překvapení v podobě jablíček převlečených do kostýmu Ninja. Připravil je pro ně chlapec, který ale v narozeninový den onemocněl. Poslal jablíčka po dědovi. Všichni mu děkujeme. Po nemoci narozeniny s radostí oslavíme.
Ve 4. třídě připravily maminky pro děti na jejich narozeninový den mísy plné vitamínů.
 
GALERIE Mlsáme zdravěji

3. třída - dramatizace pohádky O červené řepě

Tématem týdne bylo poznávání zdravé podzimní plodiny – červené řepy. Po zopakování a poslechu známé pohádky si odvážné děti procvičily vzájemnou spolupráci, vyjadřování a pohybovou improvizaci při jednoduché dramatizaci. Největší radost měly ze závěru, kdy se všichni svalili na hromadu.
 
 
GALERIE 3. třída - dramatizace pohádky O Červené řepě

Kreativní soutěž Den stromů

Den stromů slaví naše město formou kreativní soutěže. Naše děti se zapojily a vytvořily krásné výtvarné práce. Věříme, že jejich úsilí bude oceněno a vykouzlí úsměv na tvářích těch, kteří je zhlédnou v prostorách Albrechtovy střední školy od 22. 10. 2021.
 

  2. třída - dopravní soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne

  V rámci projektu Dopravní výchova se děti zúčastnily výtvarné soutěže Zebra se za tebe nerozhlédne.
   
  GALERIE 2. třída - dopravní soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne

  1. třída - Tvoříme ze zeleniny

  O tom, že zeleninu jíme, všichni vědí, ale rozvíjet fantazii vyráběním ze zeleniny se dařilo dětem z 1. třídy, které si vytvořily zeleninovou výstavku z kukuřice a brambor.
  tvoříme ze zeleniny

  4. třída - Naši nejmenší

  Učí se hrou, vše je pro ně v září nové. Objevují se první úsměvy a pocity spokojenosti. Zvyšují si obratnost cvičením, přijímají nové role a zkoumají podzimní plodiny.

  1. třída - dopravní soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne

  V září se děti  zapojily  do soutěže  Zebra se za tebe nerozhlédne, vedly rozhovory  o  bezpečném chování v dopravě , na vycházce pozorovaly dění na blízkém přechodu pro chodce. Zúčastnily se také projektu dětí  ze 4. třídy ZŠ  a počítaly auta, která projížděla po silnici přes zmiňovaný přechod. Tři děti vytvořily výtvarné  práce, které zašleme do uvedené soutěže.

  Čas jablíčkové vůně - 1. třída

  Podzimní dny nás přímo vybízejí k různorodým činnostem. Děti se seznamovaly se sklizní jablek a prováděly spoustu činností tematicky zaměřených k jablíčku. Mimo básně a písně k tématu děti otiskovaly jablka, krájely a ochutnávaly různé druhy jablíček. Týden jsme obohatili výtvarnými a pracovními činnostmi.

  dopravní dopoledne ve 3. třídě

  dopravní dopoledne ve 4. třídě

  dopravní dopoledne ve 2. třídě

  dopravní dopoledne v 1. třídě

  "Motýlci" se učí o rostlinách.

  Děti se v průběhu týdne seznamovaly s rostlinami, jejich významem a využitím. V pondělí se děti učily o tom, co jsou to rostliny, kde rostou a jak vypadají. V úterý jsme si povídali o tom, z čeho a jak rostlina roste. Ve středu jsme se zabývali vůní rostliny. Čtvrtek byl zaměřený na rostlinu a její využití a v pátek jsme se věnovali stromům.

  Den dětí v 1. třídě

  Den dětí oslavily děti  jednoduchými soutěžemi. Byly rozděleny do dvou družstev a ty mezi sebou soutěžily. Na závěr si všichni zasloužili krásné odměny v podobě sladkostí. Místo medaile všichni dostali žabičku s bonbóny.
   

  Den dětí ve 3. třídě

   Kalendář nám pravil, že se svátek dětí 1. 6. i ve 3.třídě MŠ Okružní slavil. V tento den si děti v mateřské škole i na školní zahradě společně užily krásný sváteční den. K tomu přispělo i nádherné sluníčkové počasí.
   
   
   

  Duhový den ve 2. třídě

   
  Svůj svátek děti oslavily s pomocí duhy. Vytvořily duhu kouzlem, duhově si zahrály hru na mizející květiny, cvičily v překážkové dráze. Nakonec si nakreslily duhu na chodníku. Oslavu si všichni užili.
   
   
   
   

  Bylinkami ke zdraví - 2. třída

   
  GALERIE Bylinkami ke zdraví
   
  O účincích léčivých bylin černého bezu a rýmovníku děti již slyšely, mnohé z nich si poprvé vyzkoušely připravit sirup z těchto bylin a dozvěděly se také, co vše z těchto bylinek ještě můžeme připravit. Mnohé děti byly překvapeny, jak široké využití tyto byliny mají a co všechno dokáží vyléčit. Děti poznávaly vůni meduňky lékařské a máty peprné, která je doslova okouzlila.

  Den dětí s indiány na 4. třídě

   
  Zábavné dopoledne pro nejmenší děti začalo indiánskou písničkou. Poutavé pro děti bylo malování na obličej a s čelenkou a náhrdelníkem se děti přenesly do světa indiánských her. Vyzkoušely si jízdu na dřevěném koni, naučily se "židličkový tanec" a hru s barevnými peříčky. Na zahradě šly v indiánských stopách a v cíli na ně čekala malá odměna.
   
   

  Šnečku, šnečku, vystrč růžky

   Jaro na zahradě u Mravenečků

   Veselé dopoledne na 1. třídě

   Veselé únorové dopoledne - 4. třída

   Veselé únorové dopoledne - 3. třída

   Veselé únorové dopoledne - 3. třída

   Veselé únorové dopoledne - 3. třída

   4. třída - Až ptáčku budeš mít v zimě zas hlad....

   3. třída - V zimě nezapomínáme na ptáčky.

   Cesta tří králů na třídě Motýlků.

    
   GALERIE Cesta tří králů na třídě Motýlků.

   Děti 3. třídy zdobí krmítko.

   3. třída - Stavíme sněhuláka.

   Děti 3. třídy zpívaly třem králům.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Děti 3. třídy zazpívaly třem králům.

   1. třída - Hrátky na sněhu

    
    

   GALERIE 1. třída - Hrátky na sněhu

   4. třída - Kulilá, to je koule sněhová

    
    

   GALERIE 4. třída - Kulilá, to je koule sněhová

   2. třída - Radovánky na sněhu

   Dopravní výchova na 2. třídě

   4. třída - Hrajeme si na karneval

   4. třída - My tři králové jdeme k vám...

                                                                               
    
    

   2. třída - Těšíme se na Vánoce

   4. třída - Malé kuchařinky

   Adventní atmosféra

   Daruj srdce

   Děti a jejich rodiče se aktivně zapojili do výzvy Pošli srdce. Nejrůznějších srdíček se sešlo opravdu hodně. Jistě potěší tam, kde to je potřeba. 

   Daruj srdce


   Soutěž KORUNA VYSOČINY

   Děti přispěly do soutěže s názvem "Namaluj sochu Michala Olšiaka."

   Byl u nás Mikuláš

   Dopravní soutěž

   Děti naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže s dopravní tematikou „Ulice není herna."

    

                                                     


    
    

   Svítíme u mravenečků.

                                                                                                                                                                                        
    

   Svatý Martin ve 2. třídě

   Děti 2. třídy MŠ Okružní si připomněly Legendu o svatém Martinovi a příběh, který se váže k podzimnímu období, kdy v přírodě ubývá světla a současně i vnějšího tepla. Symbolický svátek, který se váže k štědrosti a lásce děti prožily velmi pohodově a užily si s láskou pečených rohlíčků, které nám napekla maminka naší Klárky. Děkujeme za úžasnou spolupráci.
    
   Svatý Martin 

   Reportáž z naší mateřské školy

   V pondělí 9. 11. 2020 proběhlo v MŠ Okružní ve třídě dvouletých dětí krátké natáčení regionální televizí, které budete moci shlédnout v Těšínských minutách dne 10. 11. 2020.
    

   Předčtenářská gramotnost

   V září děti začaly plnit úkoly z  předčtenářské gramotnosti. Rády si poslechly čtený příběh nebo pohádku. V říjnu si vyslechly příběh Vladimíra Sutějeva „Různá kolečka" a následně podle něj zahrály divadlo. Velmi se jim líbila práce s různými kolečky na papíře. Už nyní se děti těší na další úkoly.       
    
    
                                                                                   

   Sběr lesních plodin

    

   Vážení rodiče a milé děti, ačkoliv v letošním školním roce Město Český Těšín nevyhlásilo soutěž ve sběru lesních plodin, zapojily se všechny děti naší školy do této aktivity. Nasbírané plody jsme věnovali myslivcům. Nejlepší třídou ve sběru byla 2. třída 5-7 letých dětí, poté třída 3-4 letých dětí, následovala třída 4-5 letých dětí a poté třída 2-3 letých dětí. Pomoci Vás všech si velmi vážíme a děkujeme za ni.  Odměnou pro děti byly diplomy pro každého sběrače a drobné odměny pro třídu.