MŠ Dolní Žukov

Nahoru

Svátek maminek

Na svátek se děti pečlivě připravily. Vyrobily dárky z keramiky, vytvořily pusinkové přání a nacvičily pro maminky divadlo o Budulínkovi. Nakonec strávily s maminkami krásnou chvilku při výrobě obrázků na památku.  
GALERIE Svátek maminek

Den Země

Děti si povídaly o naší planetě. Přemýšlely, co jí škodí a jak může člověk Zemi pomoct. Učily se třídit odpad, určovaly materiály předmětů. Nakonec si Zeměkouli namalovaly.

Beseda s městskou policií

Ve středu 10. 4. 2024 děti navštívily besedu s městskou policií v MŠ Čáslavská. Policejní příslušníci je seznámili se svou prací. Děti si mohly prohlédnout i předměty, se kterými pracují. Seznámily se s nebezpečím, které na ně může číhat a také, jak si například mohou přivolat pomoc.  
GALERIE Beseda s městskou policií

Velikonoce

Před Velikonocemi děti měly hodně práce a také je čekalo pár překvapení. Navštívil je ladič klavíru, vyrobily si ozdoby do svých pokojíčků, nazdobily velikonoční vrbu a také navštívily ovečky v blízkém domě. 

GALERIE Velikonoce
  

Návštěva divadla Bajka

V pondělí 25. 3. 2024 děti zhlédly představení Vyprávění indiánské babičky v divadle Bajka. Zažily dobrodružství mladého Indiána, který svému kmeni  donesl životně důležitou vodu, oheň a vzduch.
 
GALERIE Návštěva divadla Bajka

Scénické čtení v knihovně

V březnu v rámci předčtenářské gramotnosti děti navštívily Knihovnu v Havlíčkově ulici. Tam zhlédly scénické čtení Kouzelná baterka. Zapojily se do děje - přemýšlely, jakou neživou věc by chtěly pomocí baterky oživit. Půjčily si knihy k prohlížení a nakonec nakreslily, co se jim v pohádce líbilo.

GALERIE Scénické čtení v knihovně

Meteorologické jaro

1.března 2024 začalo meteorologické jaro krásným počasím. Děti využily teplé dny ke hrám na školní zahradě i k vycházkám za koníčky. Pokud se přece jen rozpršelo, pozorovaly rostliny i hmyz pod mikroskopem.

Beseda s dobrovolnými hasiči

V pátek 8. 3. 2024 děti svou návštěvou poctili dobrovolní hasiči z Horního Žukova. Hovořili s dětmi o všech činnostech, které vykonávají. Děti si prohlédly dýchací přístroj, zopakovaly si, k čemu se používá hasící přístroj. Velmi se jim líbila prohlídka hasičského auta.
 
GALERIE Beseda s dobrovolnými hasiči

Beseda se spisovatelem a ilustrátorem

Ilustrátor a spisovatel Adolf Dudek přišel děti pobavit ve středu 14. 2. 2024 do MŠ Čáslavská. Ve svém pohádkovém programu dětem nakreslil i netradiční formou předvedl pohádky O Koblížkovi, O šípkové Růžence, O perníkové chaloupce a O řepě. Do děje zapojil také děti a ty se staly součástí pohádek.
 

Návštěva předškoláků v ZŠ

Na úterý 13. 2. 2024 se naše předškolní děti těšily. Byly totiž pozvány na náslechovou hodinu do 1. třídy ZŠ Slovenská. Vyzkoušely si, jak se sedí v lavici, práci s pracovním listem i pohybovou chvilku. Jistě už se do školy těší.  

Lednová předčtenářská gramotnost

V lednu si v rámci předčtenářské gramotnosti měly děti vymyslet pohádku o rukavičce. Protože rukavice jsou vždy dvě, vymyslely děti Pohádku o dvou rukavičkách. Samy si je vyrobily a udělaly z nich loutky. Ty jim posloužily k dramatizaci. 
 
GALERIE Lednová předčtenářská gramotnost

Nadílka pod stromečkem

A je to tady! Po všech přípravách navštívil děti Ježíšek a odměnil jejich snahu krásnými dárky. To bylo radosti!

Vánoční besídka

Nastal prosinec a nácvik na besídku byl v plném proudu. 13. 12. 2023 to vypuklo. Besídka se dětem vydařila a dárky z keramiky i přáníčka se rodičům velmi líbily.

Příprava na Vánoce

V předvánočním čase děti vytvářely atmosféru různými způsoby. Vytvářely dárky a přání pro rodiče na Vánoční besídku. Nacvičovaly koledy, básničky i tanec. Zdobily školku různými obrázky a výrobky. Plnily úkoly z adventního kalendáře. A v neposlední řadě vyzdobily dva stromečky: jeden v herně a druhý na školní zahradě. Jejich snahu ocenili všichni, kteří do mateřské školy vešli.

CESTA ZA MIKULÁŠEM

Ve středu 6. 12. 2023 se děti vydaly hledat Mikuláše. Našly ho v MŠ Čáslavská, kde se objevil společně s čertem i andělem. Za básničku a písničku děti dostaly sladkou nadílku.

NÁVŠTĚVA PANÍ KNIHOVNICE

V pondělí 4. 12. 2023 za dětmi přišla vzácná návštěva. Paní knihovnice přišla přečíst dětem pohádku Smolný den aneb přátelé tě podrží. Děti se při besedě dověděly, jak je důležité mít dobré přátele a rodinu. 
GALERIE NÁVŠTĚVA PANÍ KNIHOVNICE

SNĚHOVÁ RADOST

První sníh v tomto školním roce vyvolal v dětech touhu po zimních radovánkách. Hledaly stopy ve sněhu, vyšlapávaly cestičky a podařilo se jim postavit krásného sněhuláka.

POTRAVINOVÁ PYRAMIDA A ZDRAVÍ

V minulém týdnu se děti učily o zdraví a dozvěděly se, co to je potravinová pyramida. Třídily potraviny na zdravé a nezdravé, zahrály si na doktora i zubaře, vyzkoušely pokus s mýdlovou vodou a výtvarně ztvárnily zub s kazy a hrneček z pohádky „Hrnečku vař!". Také procvičovaly stabilitu na překážkové dráze a rozvíjely klenbu nohy během hry s PET víčky.

NAŠE TĚLO

Naše tělo. Děti si v týdnu od 6. listopadu upevnily znalosti o lidském těle. Prohlížely si knihy, složily kostru a také postavu z víček, kde si vyzkoušely spolupráci s ostatními ve skupině. Nakonec své tělo namalovaly. Práce se jim vydařila na jedničku.

STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA

Děti se minulý týden seznámily s podzimními svátky, s Dušičkami a Halloweenem. Vydlabali dýně, vytvořily krásné výtvarné práce a učily se poznávat čísla. Týden zakončily strašidelným karnevalem. Děti přišly v kostýmech a zahrály si spoustu her. Nakonec se s Halloweenem rozloučily společným tancem.
 

DIVADLO KAŠPÁRKŮV SVĚT

Děti se 31. 10. 2023 dopravily autobusem do MŠ Čáslavská. Tam na ně čekalo loutkové divadlo. Shlédly čtyři pohádky o princeznách a drakovi. Jedna princezna byla zlá, druhá ufňukaná, třetí hodná a čtvrtá chytrá. Děti se ujistily, že hodná a chytrá princezna vyvázly z dračích spárů nejlépe.  
 
GALERIE DIVADLO KAŠPÁRKŮV SVĚT

DEN STROMŮ

Den stromů letos děti oslavily výrobou Pohádkového lesa. Na ten se byly podívat v Albrechtově střední škole, kde shlédly také všechny ostatní práce. Pohádkový les nevyhrál, ale děti s radostí prožily pěkný výlet za podzimní krásou.

PODZIMNÍ HRY

Děti se tento týden učily o podzimu na poli. Učily se o tom, co na poli roste, kdo na poli pracuje a taky jak si na takovém poli můžou hrát. Děti si vytvořily vlastní draky, se kterými si užily spoustu zábavy. Taky si vyzkoušely různé hry s padákem, zdolaly překážkovou dráhu a z PET víček poskládaly krásné mašle pro létajícího draka. 

POHODOVÝ ZAČÁTEK ROKU

V září nastoupily děti do školky. Přes počáteční slzičky se všechny zapojily do her i do ostatních činností. K tomu nám přálo počasí a proto se některé aktivity přesunuly na školní zahradu.
 
GALERIE POHODOVÝ ZAČÁTEK ŠKOLKY

DOPOLEDNE S EVVO

Dne 27. 6. 2023 děti na stanovištích plnily úkoly z environmentální výchovy. Počasí jim nepřálo, proto vše zvládly v prostředí školky. Prošly se po lavičce – kmeni stromu, vytvořily frotáž pomocí kůry, vyhledaly hmyz lupou a splnily i další úkoly. Vše zvládly na výbornou.

VYCHÁZKA ZA ZVÍŘATY

Dne 21. 6. 2023 děti na vycházce pozorovaly lamy, pštrosy i pávy v nedaleké zahradě. Bylo to milé zpestření letních dnů.

POHÁDKOVÝ LES

Dne 15. 6. 2023 si děti zajely do DDM v Českém Těšíně. Tam byl pro ně připraven Pohádkový les, kde pomáhaly pohádkovým bytostem s jejich pohádkami. Prošly lesem s kůzlátky, opravily perníkovou chaloupku, pomohly Červené Karkulce naplnit košík pro babičku dobrotami. Nanosily také kamení do vlčí kůže. Setkaly se s klaunem, uměl vyrobit předměty a zvířata z nafukovacího balónku. Výlet se vydařil, počasí přálo a děti byly spokojené.

MAP III - NÁZORNÉ POMŮCKY PRO MATEMATIKU

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Český Těšín III proběhla v MŠ Okružní akce pod názvem: „Názorné pomůcky pro matematiku". Děti mateřských škol se seznámily s novými pomůckami, které budou rozvíjet jejich kompetence k učení a k řešení problémů v oblasti matematiky. Děti se seznámily s edukační sadou „Kostky k přepočítávání. Učily se formou opakování základů sestavovat množiny v rozsahu do deseti, srovnávat čísla a množiny a doplňovat množiny dle logického úsudku. Pomocí magnetické stavebnice upevňovaly geometrické tvary barvy a procvičovaly své zrakové vnímání sestavováním dle vzoru. Zajímavou a atraktivní pomůckou v oblasti matematiky jsou také obruče s čísly, které lze využívat pro nejrůznější edukační hry s obměnami. Děti si upevnily matematické představy také hrou s robotickou pomůckou BEE- BOTEM a zábavnou hrou s čísly na interaktivní tabuli. Odměnou pro českotěšínské školy bylo puzzle s čísly.
                    

MAP III - VYVÝŠENÉ ZÁHONY

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Český Těšín III proběhla další aktivita pod názvem: „Vyvýšené záhony" do škol. Děti mateřských škol zábavnou formou získaly poznatky o tom, co všechno je zapotřebí k sestavení vyvýšeného záhonu, jaký materiál můžeme použít, jakou výplň by měl záhon obsahovat, jaký tvar záhon může mít a co do něj zasadíme. Cílem bylo prohloubit poznatky z různých oblastí, a to nejen rozvoj environmentálního vzdělávání, ale také matematické gramotnosti. Hravou formou děti počítaly květiny a bylinky, které sadily do záhonů. Děti se dozvěděly vše o péči bylinek a květin, získaly mnoho zkušeností z praktického situačního učení. Odměnou pro děti českotěšínských škol byly sladkosti a sazenice jahod, které jim přinesou zdravé a sladké potěšení a vzpomínku na tuto akci. Těšíme se na další společná setkání.
                   
 

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Děti se v květnu seznámily s moderními hračkami, pomocí kterých se učily programovat myšku a včelky. Programovaly je tak, aby se dostaly na určené místo. Procvičily si také prostorové pojmy. Učily se pracovat s novou interaktivní ALBI knihou a tužkou. 

GALERIE MODERNÍ TECHNOLOGIE

DEN DĚTÍ S HOPSALÍNEM

Dne 24. 5. 2023 děti navštívily MŠ Čáslavská, kde oslavily svůj svátek. Oslavu zajistil klaun Hopsalín. Děti si s ním zatancovaly, zahrály si různé soutěže. Na závěr si zachytaly bubliny z bublifuku. Jako dárek dostaly myšky z balónku.

BESÍDKA KE DNI MATEK

Na svátek všech maminek se děti dlouho připravovaly. Nacvičovaly pohádku O budce, učily se básničky a zpívaly písničky. Přichystaly maminkám překvapení v podobě přáníček, květiny a „vyplnily" dotazník o mamince. 12. 5. 2023 vše maminkám předvedly a předaly. Odpoledne se vydařilo a vykouzlilo úsměvy na tvářích všech. Dospělých i dětí.

DOPRAVNÍ DOPOLEDNE

Dne 16. 5. 2023 děti na školní zahradě plnily úkoly z dopravní výchovy. Skládaly obrázky dopravních prostředků, určily správné barvy na semaforu, přiřadily čísla ZIS k jednotlivým autům. Přiřadily dopravní prostředky k místu, kde se pohybují a také si procvičily geometrické tvary na dopravních značkách. Vše zvládly na jedničku.

SOUTĚŽ TAJEMNÝ SVĚT BAREV

Děti měly vytvořit vlastní botu dle fantazie. A protože dětský svět je opravdu barevný, i boty hrály všemi barvami.
 
GALERIE SOUTĚŽ TAJEMNÝ SVĚT BAREV

POZOROVÁNÍ POD LUPOU

Jedním z úkolů z enviromentální výchovy v květnu bylo pozorování květin pod lupou. Děti se ho s radostí zhostily a pozorovaly květiny , lístky, ale i brouky a včelky nejen pod lupou, ale také minimikroskopem.

NÁVŠTĚVA FARMY

Dne 4. 5. 2023 děti využily pěkného počasí a navštívily farmu v Dolním Žukově. Viděly domácí zvířata velmi zblízka. Koně, prasata se selaty, kočky, slepice i psy. Prohlédly si také kozí chlívek s jeho obyvateli – kozami.

BESEDA SE SPISOVATELEM

Dne 28. 4. 2023 děti navštívily MŠ Čáslavská, kde se setkaly se spisovatelem A. Dudkem. Prošly s ním svět lidí i zvířat, zábavnou formou.

TŘÍDĚNÍ ODPADU A SOUTĚŽ SVĚT OČIMA DĚTÍ

V týdnu 17. – 21. 4. 2023 se děti seznámily s naší planetou. Vedly rozhovory o tom, jak o ni lidé pečují. Co naše planeta potřebuje. Naučily se třídit odpad, dokonce si samotné třídění vyzkoušely. Dvě děvčata vytvořila obraz do soutěže Svět očima dětí na téma Přírodní živly.

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

V dubnu děti v rámci projektu V zdravém těle zdravý duch plnily další úkoly. Procvičily si záda pomocí cviků, provedly rozbor další „zdravé" pohádky a pracovaly s potravinovou pyramidou.

VELIKONOCE

Před jarními svátky si děti vyzdobily barevnými vajíčky strom na školní zahradě, vyrobily si dárky i přáníčka. Vyzdobily si své pokojíčky. Plánovali jsme si návštěvu Velikonočního jarmarku, ale tu nám překazilo mrazivé počasí. Tak snad příště…

BESEDA S HASIČI

Dne 4. 4. 2023 se děti setkaly s dobrovolnými hasiči z Horního Žukova. Ti jim předvedli dýchací přístroj, výstroj, kterou používají při hašení a také předvedli, jak se hasí práškovým hasícím přístrojem. Děti si oživily znalosti o telefonních číslech IZS.
  

BESEDA S POLICISTOU

Dne 29. 3. 22023 děti navštívil policista z Městské policie v Českém Těšíně. Pohovořil o nebezpečných situacích, které mohou děti potkat v běžném životě. Děti poučil, jak se mají v těchto situacích chovat. Ty mu předaly obrázky, které pro něj nakreslily.

BESEDA VČELA

V tomto školním roce děti přivítaly jaro besedou se včelařem. Seznámily se s životem včel, prohlédly a vyzkoušely si včelařův oblek. Zjistily, jak voní včelí vosk, ochutnaly med a také nahlédly do prázdného včelího úlu. Jistě si budou práce včel více vážit. 

GALERIE BESEDA VČELA

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V rámci Plánu předčtenářské gramotnosti jsme s dětmi 21. 3. 2023 měli možnost navštívit knihovnu v Dolním Žukově. Paní knihovnice dětem vysvětlila, k čemu knihovna je, ukázala jim mnoho knih. Nakonec si děti mohly knihy také prohlédnout.

NÁSLECHOVÁ HODINA V ZŠ

Předškolní děti z MŠ Okružní a MŠ Pod Zvonek navštívily první třídu v ZŠ Slovenská. Společně s „prvňáky" prožily vyučovací hodinu, kdy se seznámily s písmenem „B" a zároveň si procvičily prostorové pojmy pomocí pracovního listu. I přes prvotní ostych vše zvládly na jedničku.

MLSÁME ZDRAVĚ

O tom, že rodiče zdravé mlsání berou vážně, se děti přesvědčily při oslavě svátku jednoho děvčete. Děti si pochutnaly a sladkosti jim nechyběly.  
GALERIE MLSÁME ZDRAVĚ

KARNEVALOVÝ TÝDEN

Celý týden byl ve znamení karnevalu. Děti vytvářely vlasy šaškovi pomocí otisku, malovaly krepovým papírem, plnily karnevalové úkoly v rámečku Logico Piccolo, malovaly prstem šaškovi šaty. Na závěr týdne si děti vyslechly pohádku „Jak šli pejsek s kočičkou na karneval", kde navrhovaly kostýmy pro pejska a kočičku. Nejzábavnější byly pro děti hry s padákem a balónky.  

GALERIE KARNEVALOVÝ TÝDEN

KARNEVAL

Školka se v úterý 14. 2. díky nepřeberné škále úžasných masek proměnila v říši pohádek a fantazie. Z dětí se alespoň na chvilku staly vysněné postavičky či zvířátka. Dětičky se předvedly v maskách, zahrály si hry s padákem, tančily, soutěžily, vyráběly. Děti jenom zářily, byly nadšené a spokojené. Tato akce byla konaná za finanční podpory Spolku Pod Zvonek. Děkujeme.

 

GALERIE KARNEVAL

ZIMNÍ RADOVÁNKY ZVÍŘÁTEK Z LESA

Venku začala pořádná zima a v naší třídě se schovávají zvířátka! Děti stavěly les pro zvířátka, prohlížely si knížky o zvířátkách z lesa, naučili se novou písničku „Huboval vrabčák na zimu". Dále se děti učily správný úchop kreslícího náčiní při grafomotorice "Veverčí skoky". Vytvářely společný zasněžený les s krmelcem, strom, na kterém sedí ptáčci, zvířátka na sněhu a srnku u krmelce. Mladší děti se proměnily v ptáčky a sbíraly PET víčka jako zrní pomocí kolíčků a třídily je podle barev. Předškolní děti procvičovaly prostorovou orientaci při plnění pracovního listu. Na konci týdne děti vyráběly krmítka pro ptáčky a zbylé zrní nasypaly do ptačí budky na školní zahradě. 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM

První týden v novém roce jsme si s dětmi povídali o Třech králích. Děti se učily tříkrálovou koledu a básničku, vyráběli královské koruny z papíru a učily se převyprávět příběh. Děti si při grafomotorice, kdy dokreslovaly kometu, upevňovaly správný úchop kreslícího náčiní. Předškolní děti trénovaly správnou techniku stříhání při vytváření Tří králů, učily se psát čísla do 3, počítaly drahokamy na korunách. Mladší děti kreslily 3 dárečky, které by daly Ježíškovi, skládaly koruny z PET víček. Nejvíce děti bavila překážková dráha „Cesta do Betléma". Děti si nasadily korunu, oblékly plášť a vydaly se na cestu do Betléma se svíčkou.

GALERIE MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM

PŘIŠEL K NÁM JEŽÍŠEK

I k nám přišel Ježíšek.  Po svačině děti zaslechly cinkat zvoneček. Děti vešly do třídy a začaly se radovat - pod stromečkem byly dárky! To bylo radosti a výskotu! Vánoční nadílka udělala dětem velkou radost, Ježíšek nadělil dětem spoustu nových hraček, které hned rozbalily a vyzkoušely.
 

ADVENTNÍ ČAS

Vánoce se blíží, proto děti vyráběly vánoční přání a dáreček pro rodiče, které jim předají na vánoční besídce. Aby si děti zpříjemnily čekání na Ježíška, tak ozdobily školkový stromeček. Předškolní děti se cestou na zkoušku do MŠ Okružní podívaly na výzdobu ve Svibici, kde se jim nejvíce líbil andílek. V pátek si děti ozdobily ozdoby ze slaného těsta, které poté pověsily na vánoční stromeček venku na školní zahradě. Děti nadále poctivě nacvičovaly písničky, básničky a tanečky na vánoční besídku.

 
GALERIE ADVENTNÍ ČAS

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚLÉ

V pondělí zrána přijel Mikuláš se dvěma anděly a čertem, aby zkontrolovali, jak se dětem daří, ale také zjistit, jestli nezlobily. Drobné prohřešky si odčinily písničkou a básní, a pak už se mohly těšit na balíček sladkostí.

 

GALERIE PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚLÉ

LIDSKÉ TĚLO A PÉČE O NĚJ A SVÉ ZDRAVÍ

V tomto týdnu se děti učily o lidském těle. Seznámily se s pojmy, jako jsou orgány, kosti, svaly a kůže. Poté ukazovaly různé části lidského těla na svém vlastním těle. Naučily se taky písničku, při které děti ukazovaly části těla. Děti plnily úkoly z projektu "Mlsáme zdravěji", kdy určovaly zdravé a nezdravé potraviny nebo předškolní děti vytvářely potravinovou pyramidu, kdy vystřihovaly z letáků potraviny a lepily je do potravinové pyramidy.  Mladší děti kreslily do šablony talíře zdravou potravinu. Děti si vyzkoušely práci s tuší, kdy kreslily strukturu mozku. Děti se učily, jak se správně staráme o zoubky. Nejvíce děti bavila námětová hra „Na lékaře", kde si vyzkoušely práci s opravdovými pomůckami. Důležitý byl i nácvik situace "Jak zavoláme záchrannou službu?" Děti předváděly situace, kdy jako volaly záchrannou službu a učily se, jak mají komunikovat s dispečinkem. Na konci týdne se seznámily se svými smysly a vše si názorně ukázaly.

 

GALERIE LIDSKÉ TĚLO A PÉČE O NĚJ A SVÉ ZDRAVÍ

 

VYLETÍ DRAK AŽ DO OBLAK

Mladší děti si procvičovaly barvičky, když přidávaly stejnou barvu PET víčka do koleček od dráčka nebo pomocí hry „Drak ztratil mašličku". Předškolní děti se zaměřily na prostorovou orientaci a geometrické tvary při plnění pracovních listů. U dětí byla dále rozvíjená představivost a fantazie, když si každý vymaloval vodovými barvami svého draka podle sebe. Děti vyráběly dráčky i z přírodnin, které si v předchozích týdnech nasbíraly a společně vylisovaly, pak už stačilo jen nalepit a dozdobit. Týden děti ukončily „Školkovou drakiádou". Povětrnostní podmínky nebyly ideální, ale ani toto děti neodradilo. Ráno si děti pomalovaly igelitové sáčky, přidaly provázek a přivázaly krepový papír jako stužky a zábava mohla začít. Děti si drakiádu moc užily. 

 

GALERIE VYLETÍ DRAK AŽ DO OBLAK

ZVÍŘÁTKA V LESE

Během týdne se děti seznámily s lesními zvířátky, získávaly pozitivní vztah k přírodě, učily se poznávat zvířátka podle zvuku, naučily se básničku „Leze ježek, leze v lese" a písničku „Sedí liška pod dubem". Děti zkoušely obtiskovat bramboru, kterou poté dotvořily v sovu, která sedí na větvi. Menší děti se učily správnému úchopu kreslící potřeby, kdy dokreslovaly ježečkovi bodliny. Venku děti dotvořily obrázky lesních zvířat pomocí přírodnin. Za odměnu děti čekala odměna v podobě zvířecí diskotéky. Děti se převlékly do kostýmu lesních zvířat a zábava začala.
 

PODZIM NA ZAHRADĚ

Počasí je pořád velmi příjemné a děti si užívají pobyt venku, na zahradě naší mateřské školy. Ze všeho nejraději si hrají v listí.
  

AKTIVITA CESTOVÁNÍ

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Český Těšín III se konala aktivita pod názvem „Cestování" určená pro předškolní děti mateřských škol na území města Český Těšín. Děti vytvářely modelové situace s určováním vzájemné polohy předmětů situovaných formou vytvořených pracovních listů k tématu Cestování, učily se určovat počty prvků ve skupině, určovat součty minimálně dvou množin prvků, hledaly rozdíly a odlišnosti prvků. Zábavnou formou pro ně byla aktivita k určování pravolevé orientace, při níž děti obdržely reflexní pásek, který jim pomáhá ve správnosti určování pravé ruky, práce s interaktivní tabulí a také práce s novými pomůckami, jako jsou matematické knoflíky a počitadla.

                                                                                                       


GALERIE AKTIVITA CESTOVÁNÍ

 

OVOCE A ZELENINA

Tento týden se děti v mateřské škole seznámily s nejrůznějšími druhy ovoce a zeleniny. Zároveň se dozvěděly nové zajímavosti o prospěšnosti ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Společně se svými kamarády si zahrály zábavné pohybové, společenské a didaktické hry motivované pohádkami, básněmi, obrázky o ovoci a zelenině. Na konci týdne nechyběla ani ochutnávka. Za pomoci všech smyslů rozlišily nejen libou a nelibou chuť, ale také bravy, tvary a vůně.

 

GALERIE OVOCE A ZELENINA

PRVNÍ DNY V MŠ

Nové děti se postupně adaptovaly na nové prostředí, starší děti byly rády, že se sešly s kamarády a mohly si všichni spolu zase hrát. V prvních týdnech jsme vytvářeli a opakovali si pravidla, jak se máme ve školce chovat, co se může a co naopak nesmí. Děti si nakreslily svou školku a jejich nejoblíbenější hračku ve školce, zpívaly, tančily, cvičily a hrály různé námětové hry. Krásné počasí nám umožnilo pobyt na školní zahradě, který si děti moc oblíbily.

 

GALERIE PRVNÍ DNY V MŠ

VŠECHNY DĚTI SVĚTA

Všechny děti světa, takhle znělo téma týdne. První den se děti seznámily s dětmi Indiánů, kdy předškolní děti vybarvovaly dle vzoru podle čísel a procvičily si čísla do 6. Mladší děti si vytvořily indiánskou čelenku. Druhý den se děti seznámily s dětmi Eskymáků. Při ranních činnostech si děti hrály na Eskymáky, když lovily rybičky. Při řízené činnosti si vytvořily každý svého eskymáckého kamarády při vlepování vaty jako kožešiny. Třetí den jsme oslavily svátek Den dětí. Děti ráno hrály společenskou hru "Člověče nezlob se". Po svačině děti plnily úkoly a na závěr je čekal schovaný poklad. V tento den si také děti přály malou diskotéku, při které si užily spoustu legrace. Ve čtvrtek se děti seznámily s asijskými dětmi a jejich kulturou a zvyky. Ráno si vyrobily vějíře a oblékly se do kostýmu gejši. Pátek byl věnován africkým dětem, kdy děti nacvičovaly na vystoupení s názvem "Poletíme do Afriky". Závěrem děti vědí, že je jedno, jak kdo vypadá, protože každý je náš kamarád.

 
GALERIE VŠECHNY DĚTI SVĚTA

VČELA A JEJÍ ŽIVOT

Děti se dozvěděly, jak jsou pro nás včeličky důležité při povídání a pozorování videa o včeličkách. Nejvíce si děti užívaly námětovou hru na včeličky a včelaře. Nejzajímavější byla pro děti beseda s panem včelařem, který donesl spoustu zajímavých ukázek  jako byl například včelí úl, dýmáky, plástve. Jako poděkování si děti pro pana včelaře připravily písničku a dvě básničky o včeličkách. Týden jsme zakončily pruhovaným dnem, kdy se všichni oblékli do pruhovaného jako včeličky.

DEN ZEMĚ

Každý den někdo slaví svátek nebo narozeniny. V pátek 22. dubna 2022 slavila svátek naše Země. Celý týden se děti seznamovaly s planetou Zemi a získávaly poznatky, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit i zlepšovat, ale také i poškozovat a ničit. Děti se naučily krátkou písničku na známou melodii a báseň jako přání pro naši Zemi k svátku. Děti si zkusily například techniku otiskování barevných bublin a vytvořily tím svou planetu. Společně děti čistily rybníček, a poté odpadky roztřídily do správných popelnic. Předškolní děti si opakovaly číslice do 8 při vybarvování omalovánky podle vzoru. Nejvíce si děti užily akci, kterou pořádala Albrechtova střední škola a město Český Těšín na náměstí ČSA v Českém Těšíně. Děti si zde vyzkoušely vyrábění z recyklovaného materiálu, třídění odpadu, jízdu v zahradních kolečkách, skákání na skákacím hradě, dojení kravičky. Na závěr si prohlédly zvířátka a jejich mláďátka.

 

GALERIE DEN ZEMĚ

ZDOBENÍ VELIKONOČNÍHO STROMU A SETÍ PŠENICE

Děti doma s rodiči a prarodiči vytvářely velikonoční vajíčka z různých technik, které děti společně věšely na velikonoční stromečky v zahradě MŠ. Tímto děti vykouzlily velikonoční atmosféru. Dále si v týdnu děti vyzkoušely setí pšenice. Děti si nasypaly hlínu do kelímku a pšenici, kterou pravidelně zavlažovaly vodou. Děti pozorovaly růst semínek. Na konci týdně si děti ozdobily svá vajíčka různými technikami a vytvořily tím ozdobu do pšenice, kterou si odnesly domů.

JARO NÁS KRÁSNĚ PŘIVÍTALO, POJĎME MY PŘIVÍTAT VELIKONOCE

Děti se v týdnu seznámily se symboly Velikonoc a spoustu z nich si vytvořily různými technikami, jako byl otisk bublinkové fólie jako beránka, lepení krepového papíru do šablony kuřátka nebo kreslení přes velikonoční šablony. Předškolní děti měly za úkol pracovní list, kde přiřazovaly správný vzor. Děti tvořily velikonoční přání pro rodiče a na konci týdne hledaly velikonočního zajíčka, kde plnily úkoly od zajíčka, který je nakonec odměnil sladkou odměnou.

PŘIŠLO JARO, SLUNCE SVÍTÍ V ZAHRÁDKÁCH JE PLNO KVÍTÍ

Venku nastalo jaro, příroda se probouzí a s ní také kytičky na zahrádkách. Tento týden se děti seznámily s jarním kvítím, které pozorovaly na školní zahradě, při vycházce po okolí nebo v encyklopedii. Děti si vyrobily sněženku z papíru, narcisy z košíčků a spoustu dalšího. Naučily se říkanku o jaru a píseň "Sněženka" s doprovodem flétny. Děti plnily zajímavé úkoly a hádanky na jarní kytičky.

 

GALERIE PŘIŠLO JARO, SLUNCE SVÍTÍ V ZAHRÁDKÁCH JE PLNO KVÍTÍ

 

SOUTĚŽ KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA-POHÁDKA

V březnu se děti zapojily do soutěže, která je moc bavila. Děti si mohly vybrat svou oblíbenou pohádku nebo si svou vymyslet a výtvarně ji zpracovat. 

GALERIE SOUTĚŽ KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA-POHÁDKAVÝTVARNÁ SOUTĚŽ - FARMA

I naše školka se zapojila do výtvarné soutěže Evropa ve škole, která je zaměřená na udržitelnost života v Evropě. Děti si vybraly téma Den na farmě. Do soutěže zasíláme kurník pod názvem „U nás doma v kurníku".

 

GALERIE VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - FARMA

LIDSKÉ TĚLO A PÉČE O NĚJ A JEHO ZDRAVÍ A SOUTĚŽ „JSME TO, CO JÍME“

Děti se seznámily s pojmy, jako jsou orgány, kosti, svaly a kůže. Poté ukazovaly různé části lidského těla na svém vlastním těle. Seznámily se s pojmem rentgen a navíc si vyrobily rentgeny svých rukou. Naučily se taky písničku, při které děti ukazovaly části těla. Nejvíce děti bavila námětová hra „Na lékaře", kde si vyzkoušely práci s opravdovými pomůckami. Na závěr děti určovaly zdravé a nezdravé potraviny pomocí smajlíků. Některé děti se v týdnu zúčastnily výtvarné soutěže „Jsme to, co jíme" a vytvořily nádherné obličeje, které byly z jídla.

 

GALERIE LIDSKÉ TĚLO A PÉČE O NĚJ A JEHO ZDRAVÍ A SOUTĚŽ „JSME TO, CO JÍME"

KARNEVAL

Měsíc únor je neodmyslitelně spojen s karnevalem, proto jsme i tentokrát jeden takový připravili v naší školce. V tento den do školky nepřišly žádné děti, místo nich se školka zaplnila spoustou pohádkových postaviček: princezen, pirátů, zvířátek, superhrdinů. Hned po svačince začal ten pravý karnevalový rej masek. Všichni se rozproudili v rytmu tance. A potom přišlo na řadu plnění různých úkolů, které všichni bravurně zvládli. Na závěr proběhla velkolepá promenáda masek. Byl to super karneval, který si všichni užili.

  

GALERIE KARNEVAL

ZIMNÍ OLYMPIÁDA V MŠ

 

Zimní olympiádu děti zahájily zahajovacím ceremoniálem, kde si předávaly olympijskou pochodeň a slibovaly, že budou hrát fair play. Děti se také seznámily s pojmy: olympijské kruhy, olympijský oheň, vlajky a co je to hymna. Každý si vyrobil své olympijské triko, které symbolizovalo, že jsou děti jeden tým. V dalších dnech se děti seznámily s jednotlivými disciplínami, které do zimních her neodmyslitelně patří. Zkusily si skoky na lyžích, střelbu na branku, biatlon na papírových lyžích. Všechny disciplíny děti také doplnily výrobky jako: skokan na lyžích z dekorativních tyčinek nebo ledovou plochu pro hokejisty z pěny na holení a tuší. Děti si sportovní týden moc užily a na závěr čekal naše sportovce závěrečný ceremoniál, kde každý dostal medaili a diplom za účast.

  
GALERIE ZIMNÍ OLYMPIÁDA V MŠ

STAVÍME SNĚHULÁKA

Všude, kam se podíváte, najdete v MŠ sněhuláka, aneb děti vyráběly sněhuláky z různých materiálů a technik. Děti hrály i deskovou hru, kde postupně získávaly předměty potřebné k sestavení sněhuláka. Dále si děti vyrobily své záložky do knížek. Nejlepší se stal den, plný bílého sněhu. Prostě sněhuláci z pravého sněhu udělali dětem největší radost, a ještě byly při tvoření v pohybu a venku!

 

GALERIE STAVÍME SNĚHULÁKA

 

PŘIŠEL JEŽÍŠEK

Letos nás Ježíšek překvapil v mateřské škole již 21. 12. 2021. Pod stromečkem nechal dětem spoustu dárečků. Děti rozbalovaly, co jim síly stačily a radovaly se z nových hraček. Děkujeme Ježíšku.

 

GALERIE PŘIŠEL JEŽÍSEK

 

VÁNOČNÍ ČAS

Během tohoto tématu se děti seznamovaly s tradicí Vánoc a se zvyky, které se k této tradici vztahují. Obeznámily se se symboly Vánoc. Plnily grafomotorické úkoly s tématem Vánoc. Modelovaly baňky a stromečky. Stavěly stromečky ze stavebnic. Tvořily vánoční přáníčka a dárky pro své blízké. Společnými silami děti zdobily vánoční stromeček, pod které jim Ježíšek nadělil dárečky. Učily se básničky, koledy a tanec. Nejlépe strávený čas byl venku na školní zahradě, kde děti zdobily venkovní stromečky a stavěly sněhuláka.

 

GALERIE VÁNOČNÍ ČAS

 

100 ZVONKŮ Z POD ZVONKU ANEB KAMÍNKOVÁNÍ V MŠ

 

A je to tady! Naše škola slaví 100 let. K příležitosti těchto krásných narozenin se děti předškolního věku zúčastnily hledání kamínků s názvem „Sto zvonků z Pod Zvonku" na školní zahradě. Prosíme naše rodiče o spolupráci, aby nalezený kamínek od svého předškoláka vyfotili a sdíleli na Facebooku ve skupině Sto zvonků z Pod Zvonku. Děkujeme za spolupráci.

 

GALERIE 100 ZVONKŮ Z POD ZVONKU ANEB KAMÍNKOVÁNÍ V MŠ

 

PRVNÍ SNĚHOVÁ NADÍLKA

 První sněhová nadílka vykouzlila dětem radost na tváři, a proto jsme vyrazili na školní zahradu, kde si děti mohly sněhu dostatečně užít. Stavěly sněhuláky, bobovaly, dělaly andělíčky ve sněhu, koulovaly se a zkrátka si to pořádně užívaly.

GALERIE PRVNÍ SNĚHOVÁ NADÍLKA

 


Halloween Party

Děti se v týdnu seznámily se zvyky a tradicemi na Halloween a připravily výzdobu třídy, kterou v průběhu týdne vyráběly. V týdnu byla vyhlášena soutěž „Moje dýně", kdy děti doma vyrobily nejrůznější dýně a donesly je do školky. Poté se děti zúčastnily Halloween Party, kterou si moc užily. Děti přišly v kostýmech a soutěžily na různých stanovištích. Nakonec čekala děti mini diskotéka a nechyběla ani sladká odměna pro děti, kterou připravili rodiče dětí, za což moc děkujeme.

 

GALERIE Halloween Party

 

Lesní zvířátka

Týden s lesními zvířátky začal společnou tvorbou, kdy děti malovaly les a následně nalepily lesní zvířátka. Děti si zahrály spoustu her, kde ztvárňovaly zvířátka například pantomimou nebo s kostýmem lesního zvířete. Pomocí ukázek děti poslouchaly zvuky zvířat, které se jim moc líbily a zvuky zkoušely napodobovat. Děti venku pozorovaly, jak se ptáčci chystají na odlet do teplých krajin. A na závěr si děti vyrobily masky lesních zvířátek a dramatizovaly, jak si zvířátka v lese hrají. 

  

GALERIE Lesní zvířátka

 

Hry na zahradě a podzimní procházka

 Měsíc září byl ve znamení seznamování, tvoření společných pravidel a v neposlední řadě také podzimních procházek. Po řádném prozkoumání zahrady naší školky jsme se vydali i na delší procházku a pozorovali, jak se mění příroda na podzim.

Rozloučení s předškoláky

Dne 24. 6. proběhlo "Rozloučení s předškoláky". Předškoláci museli mladším dětem ukázat, že zvládnou školní nároky a plnili několik náročných úkolů. Jako první se všichni podepsali na tabuli, poté kamarádům předvedli, že již unesou těžkou aktovku plnou knih. Dokázali, že se dovedou již samostatně oblékat a zvládnout těžkou cestu do školy (na chůdách). Nakonec byli pasováni na školáky a bylo jim předáno vysvědčení z mateřské školy, ve kterém všichni dostali samé jedničky. Na památku si odnesli také knihu "Z deníku kocoura Modroočka". Přejeme jim, ať se jim ve škole moc daří a ať si občas na naši školičku v dobrém vzpomenou.  

Dopravní dopoledne

Ve středu 23. 6. si děti v naší mateřské škole užily dopravní dopoledne. Na čtyřech stanovištích plnily úkoly s dopravní tématikou. Nejprve děti správně sestavily semafor, poté přiřadily dopravní prostředky dle místa, kde se běžně pohybují, sestavily rozstříhaný obrázek dopravního prostředku a roztřídily dopravní značky dle jejich tvaru. Po splnění úkolů ze 4 stanovišť se děti přesunuly do druhé herny, kde byl pro ně přichystaný bonusový úkol - slalom na odrážedle.  
 
GALERIE Dopravní dopoledne

Den dětí

V úterý 1. 6. oslavily děti na zahradě naší mateřské školy "Den dětí". Plnily čarodějné úkoly, jako je chůze v galoších, navlékání vraních očí (korálků),  čarodějný golf s vejci v písku, vyhledávání a počítání čarodějných postav, hod balónkem do kbelíku s vodou zvaný "namoč žábu" a prolézání strašidelným pytlem. Nakonec si všichni zatančili čarodějný tanec a smlsli si na muffinech. Domů si děti odnesly nejen medaile s barvou svého týmu, vstupenky a drobnou sladkost, ale také hezké zážitky. 

Rosteme v přírodě

Zábavné dopoledne v maskách

Dne 18. 2. do naší mateřské školy přišlo místo dětí mnoho krásných masek. Sešlo se zde několik čarodějnic a čarodějů, hasičů, princezen, zvířat jako jsou beruška nebo leopard, pan průvodčí, dřevorubec, zemědělec, astronaut, vánoční skřítek, sněhová vločka a dokonce přiletěl i drak. Děti si užily mnoho zábavy při promenádě masek i při hrách, které otestovaly jejich zručnost s nafukovacími balónky a schopnost spolupracovat ve dvojici.  Nakonec si pořádně zatancovaly na hity z českých pohádek a vyfotily se se svými kamarády. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak jim to slušelo.  
GALERIE Zábavné dopoledne v maskách

Hrátky ve sněhu

Zdobení krmítka

Děti z naší mateřské školy se zúčastnily akce "Krmítka", kterou zorganizovalo středisko volného času Amos. Pracovnice SVČ Amos nám dovezly dřevěná krmítka pro ptáčky a naším úkolem bylo je hezky vyzdobit. Hotová krmítka jsou umístěna na zahradě u budovy SVČ, kde je k dispozici také krmení pro ptáčky. Pokud budete mít v dopoledních hodinách někdy cestu kolem, můžete se na krmítko zajít osobně podívat a dosypat do něj trochu zrní. Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak se dětem výzdoba krmítka povedla. 

Krmení pro ptáčky

V našich krajích se konečně objevila Paní Zima. Dětem přinesla hodně radosti, ale zvířátkům (a hlavně ptáčkům) také hodně starostí. Děti v MŠ Pod Zvonek - Dolní Žukov se rozhodly pomoci. Rodiče ochotně přinesli ptačí zob i jiné ptačí dobroty a pustili jsme se do práce. Paní školnice rozpustila kostku ztuženého tuku a děti postupně přisypávaly semínka a míchaly, až nám vznikla tuhá hmota. Tu jsme postupně naplnili do kelímků se šňůrkou a nechali ztuhnout na půdě. Druhý den jsme krmení pověsili na stromy v naší zahradě. Ptáčci přejeme dobrou chuť! 

Začíná zas adventní čas

Začíná nám adventní čas, doba očekávání a příprav na Vánoce. Každý den jedno z dětí vytáhne z pytlíčku v adventním kalendáři vánočně laděný úkol. Copak v něm asi bude napsáno dnes? Zazpívat koledu, obdarovat kamaráda, být laskavý k ostatním, nazdobit vánoční stromeček, ochutnat cukroví, nakrmit ptáčky nebo vyrobit adventní věnec?

Pošli srdce

Děti z naší mateřské školy se zapojily do výzvy „Pošli srdce" dobrovolnického centra Slezské diakonie. Srdíčka poputují k babičkám a dědečkům v domovech seniorů, nebo kamarádům se zdravotním postižením do chráněných bydlení, případně pracovníkům, kteří se o ně starají. V letošním roce mají tito lidé omezený kontakt se svými příbuznými a přáteli, proto jim vyrobenými srdíčky dáváme najevo, že nejsou sami a že na ně o Vánocích někdo myslí.
 

Mikuláš

 Ve čtvrtek 3. 12. 2020 za dětmi přijela vzácná návštěva – Mikuláš s čertem a andělem. Děti jim zazpívaly „Písničku pro čerta" a „Bude zima, bude mráz". Andílkovi se jejich zpěv líbil tak, že čerta i s pytlem poslal rychle o dům dál. Tady by stejně čert moc nepochodil, když do naší mateřské školy chodí jen samé hodné děti. Mikuláš dětem nakonec rozdal nadílku a anděl pohlazení.

První sníh

Všechny děti v zimě láká postavit si sněhuláka! A tak není divu, že když napadl první sníh, děti měly velikou radost. Mimo to, že se jim podařilo postavit hned 3 sněhuláky (tatínka Kubu, maminku Stacy a dceru Barču), se hned pustily do koulování učitelek, dělání sněhových andílků a vytváření sněhových cestiček. První sníh jsme využili také k experimentu, na kterých místech v mateřské škole sníh roztaje nejrychleji.

Vycházky do okolí

Mateřská škola Pod Zvonek v Dolním Žukově je obklopena přírodou, máme proto spoustu možností pro environmentální vycházky. Procházíme se po ztíženém terénu v lese i po silnici, kde se děti seznamují se základními pravidly bezpečnosti. Mimo jiné mohou při vycházkách pozorovat zvířata divoká i domácí. V tomto školním roce se nám již podařilo zahlédnout koně, kozy, prasata, psy, kočky, krávy, ovce, slepice i lamy.
 
GALERIE Vycházky do okolí

Z ovoce a zeleniny načerpáme vitamíny

V naší mateřské škole mlsáme zdravěji. Narozeniny slavíme místo sladkostmi ovocem, muffiny, nebo zdravými sušenkami. V rámci týdenního tématu „Z ovoce a zeleniny načerpáme vitamíny" jsme si také vyrobili zeleninový salát. Děti příprava salátu nejen moc bavila, ale také jim salát velmi chutnal. A abychom děti učili neplýtvat potravinami, zbytek zeleniny a ovoce jsme odšťavnili. Šťávu nabitou vitamíny pak děti popíjely i v průběhu dalších dní, a tak není divu, že se nám nemoci obloukem vyhnuly.

Hrajeme si na zahradě

Na zahradě mateřské školy si děti užívají spoustu zábavy v každém ročním období. Pobyt na čerstvém vzduchu se snažíme za příznivého počasí využívat co nejhojněji. Na podzim se kromě her děti učily také hrabat listí, tvořit domečky pro ježky, vyhledávat rostliny a hmyz, zazimovat záhonek apod. Mnohé z dětí si právě na zahradě našly nové kamarády na hraní. Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak jsme trávili podzim na zahradě.