Přijímací řízení na střední školy

Nahoru

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín          pátek 12. dubna 2024
2. termín         pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín         úterý 16. dubna 2024
2. termín         středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín          pondělí 29. dubna 2024
2. termín          úterý 30. dubna 2024

Informační podpora

V rámci informační podpory MŠMT spustilo webové stránky, které budou hlavním zdrojem informací souvisejících s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:·        
  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,·        
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),·        
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a·        
  • zveřejnění výsledků. 
Webové stánky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz