Info o školní jídelně

Nahoru

Zaměstnanci a kontaktyKontaktní údaje 

CO NABÍZÍME

Stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy zajišťují školní jídelny Čáslavská a Okružní, které jsou organizační součástí školy, a školní jídelna Ostravská, zajišťující smluvně stravování pro děti a zaměstnance MŠ Pod Zvonek - Dolní Žukov. Stravování žáků a zaměstnanců základní školy je zajištěno externí firmou v prostorách budovy Pod Zvonek 1835 a Slovenská 1. Bližší podrobnosti organizace chodu jídelen jsou obsahem jejich Vnitřních řádů.