Události a fotogalerie

Nahoru

Projektový den - Zemědělské plodiny - 5. B

 
GALERIE Projektový den - Zemědělské plodiny 5. BV

Zdravá svačinka 2. A

 
GALERIE Zdravá svačinka 2. A

Návštěva v knihovně 2. A

 
GALERIE Návštěva v knihovně 2. A

Vánoční strom

Nastal čas adventu, kdy se opět po roce na těšínském náměstí rozsvítí vánoční strom.
Při této příležitosti se žáci naší školy zúčastnili soutěže "Stromeček", konané v rámci těšínských škol.
S chutí se chopili výroby a výzdoby stromku a mohou být na své dílo náležitě pyšní.
Eva Holková
 
GALERIE Vánoční strom

Beseda o šikaně

 
GALERIE Beseda o šikaně

Divadelní představení Divá Bára

Dne 14.11.2022 se 2. stupeň naší školy zúčastnil divadelního představení podle stejnojmenné povídky Boženy Němcové – Divá Bára.
Žáci byli seznámeni s obsahem této povídky v hodinách českého jazyka, a tak byli zvědavi, jaká bude divadelní scéna, kulisy a herci.
Divá Bára patří ke klasickým dílům naší literatury a myslíme si, že se Těšínskému divadlu podařilo tuto povídku dobře zpracovat do divadelní podoby.   
žáci 2. stupně
 
GALERIE Divá Bára

Kapuce od mikiny

V pátek 18. listopadu se vybraní žáci 8. tříd zúčastnili čtenářské dílny konané pod záštitou společnosti Celé Česko čte dětem.
Žáci pracovali s originální povídkovou knihou Kapuce od mikiny, která je výsledkem takřka tříletého projektu této společnosti. Patnáct renomovaných českých spisovatelů knižně zpracovalo různá témata, která jsou náctiletým blízká.
Texty se věnují například otázce šikany, dodržování a porušování pravidel, závislostí, materialismu či předsudků, ale i čestnosti, vnitřní svobody, zodpovědnosti, empatie.
Lekcí žáky provedla školená lektorka. Prostřednictvím řízeného čtení se žáci seznámili s povídkou Habakuk. S textem ve dvojicích i ve skupinách pracovali.
Poutavý příběh o chlapci, který se stal obětí šikany na táboře, ale který současně našel zastání u svých vrstevníků, žáky snadno vtáhl do děje.
Naše škola jako dárek obdržela sadu knížek pro čtení ve třídách včetně metodických příruček pro učitele.
Mgr. Jana Dziadurová
 
GALERIE Kapuce od mikiny

Hasiči v 6. třídách

 
GALERIE Hasiči v 6. třídách

SVČ AMOS - 2. A

V rámci polytechnického vzdělávání navštívili žáci 2. ročníků Středisko volného času Amos, kde si vyzkoušeli svou zručnost. Procvičili si jemnou motoriku pomocí skládání ze stavebnice Klett – Blume a vyrobili si gravírované přívěsky na klíče. Žáci si osvojili nejen poznatky o technice, ale získali i nové technické dovednosti. Všichni pracovali s velkým zájmem a nadšením. 
Jana Helisová
 
GALERIE SVČ Amos - 2. A

Scénické čtení 4. ročníky

 
GALERIE Scénické čtení 4. ročníky

Halooween

Dne 3.11.2022 proběhl i na naší škole Pod Zvonek Halloween.
Žáci byli oblečeni do různých masek klobouků a převleků. Mohli jsme tak potkat na chodbách zvláštní postavy, které jsme vůbec nepoznali, protože měli na obličejích masky.
žáci 4. – 9. tříd
 
GALERIE Halloween


Bílý den

Tentokráte jsme se oblékli do bílé barvy. Byl to protiklad Halloweenu, ale líbilo se nám to stejně.
Je to zvláštní pocit, když si můžeme vzít na sebe masku a ne obvyklé oblečení do školy. Jsme zvědavi, co si pro nás přichystá Parlament příště…..
žáci 4. - 9. tříd
 
GALERIE Bílý den

PVČ - Hasík ve druhých ročnících

Pro žáky druhých ročníků bylo 9. 11. připraveno  setkání s členem hasičského sboru, který je seznámil s informacemi týkající se této oblasti. Hovořil s dětmi o likvidaci požárů, záchraně lidí i zvířat, o pomoci při povodních, či dopravních nehodách, ale i o záchraně lidí v různých svízelných situacích. Dále si žáci připomněli, co je to integrovaný záchranný systém a jaká jsou důležitá telefonní čísla. Naučili se, jak požárům předcházet a jak se zachovat, když požár vypukne. Vyzkoušeli si také správně oznámit požár i jinou výjimečnou situaci, se kterou se mohou setkat. Děkujeme za moc pěkné a zajímavé povídání.                                                                                                                        
Jana Helisová
 
GALERIE PVČ - Hasík ve druhých ročnících

Scénické čtení 5. ročníky

O vačici, která se nesmála
Frank Tashlin nepatří k autorům, které naše děti znají ze školních čítanek. O to zajímavější bylo seznámení s jeho tvorbou ve scénickém čtení prostřednictvím knížky O vačici, která se nesmála.  Je to vyprávění veselé i smutné, zajímavé, ale hlavně k zamyšlení o tom, že štěstí je věc veskrze osobní. A že můžeme být spokojení a šťastní, i když se nesmějeme od ucha k uchu.
Žáci 5.A a 5.B
 
GALERIE Scénické čtení 5. ročníky

Scénické čtení 1. ročníky

Třídy 1. A a 1. B se 3. 10. 2022 byly podívat na scénické čtení. Dětem se příběh o voskovkách moc líbil, krásně spolupracovali s účinkujícími. Ve třídách potom společně hovořili o této, pro ně nové akci.
Ondroušková Dagmar
 
GALERIE Scénické čtení 1. ročníky

SVČ Amos - 1. A

Dne 13. 10. 2022 jsme šli do střediska volného času Amos. Čekala tam na nás zábava, která se nám moc líbila. Stavěli jsme jednoduchý kolotoč a hráli jsme si se stavebnicí. Moc se nám tam líbilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              žáci 1. A
 
GALERIE SVČ Amos - 1. A

Halloweenské vyučování v 5. A

Před podzimními prázdninami jsme si udělali ve třídě zábavný den. Ne že bychom se neučili, ale učili jsme se trošku jinak. Povídali jsme si o vzniku svátku Halloween a dozvěděli jsme se, že to je starý keltský svátek, počítali jsme slovní úlohy s halloweenskou tématikou, zaznamenávali jsme myšlenkové mapy, v družstvech jsme vyráběli mumii J, tančili The Skeleton Dance,  soutěžili jsme o nejdelší jablkovou slupku, koukali na halloweensku pohádku … a krásně nám ten školní den utekl.                                                                                                                           Krásný Halloween vám přeje 5.A.
 
GALERIE Halloweenské vyučování v 5. A

EVVO Gírová 4. ročníky

 Dne 24. října jsme se se žáky čtvrtých tříd vypravili vlakem do stanice Mosty u Jablunkova. Odtud jsme se vydali na vrchol hory Gírová, nejvyšší hory české části Jablunkovského mezihoří. Procházku jsme si zpříjemnili zastávkou v horské chatě Studeničné. Cestou jsme procvičovali názvy stromů a vychutnávali si pohledy na podzimně zbarvenou přírodu.                                                                                                                   Jana Dziadurová
 
  
GALERIE EVVO Gírová 4. ročníky 2
 
 
GALERIE EVVO Gírová 4. ročníky

Podzimní malování

 
GALERIE Podzimní malování

Beseda šikana a kyberšikana 4. A

Ve středu 19. října se žáci čtvrtých tříd zúčastnili besedy na téma Šikana a kyberšikana. Žáci si ujasnili, kdo je agresor a kdo se může stát obětí šikanování. Zástupce Městské policie Český Těšín dětem vysvětlil, jaké jednání je považováno za šikanu a jaké postihy hrozí agresorům v případě, že jsou mladší 15 let. Druhá část besedy byla věnována nástrahám, které na děti číhají ve virtuálním prostředí. Žáci pochopili, co je to kybergrooming a jakého jednání by se měli ve světě moderních technologií vyvarovat. 
Jana Dziadurová
 
GALERIE Beseda o šikaně a kyberšikaně

Bádám, bádáš, bádáme

Ve středu 13. října proběhlo finále soutěže „Bádám, bádáš, bádáme 2" v základní škole Ostrava – Zábřeh, na kterém se podíleli také vybraní žáci z 9.B naší školy.
Soutěže, která má za úkol rozvíjet u žáků přírodovědní a technickou gramotnost, se zúčastnilo dvacet tříčlenných týmů z celého Moravskoslezského kraje.
Naši žáci - Matyáš Holub, Vítek Opach a Jan Stýskala, prezentovali výsledky své badatelské činnosti, která byla zaměřena na kvalitu vody řeky Olše v závislosti na činnosti hutnického průmyslu. Žáci sledovali na vybraných stanovištích hodnoty pH vody a teplotu vody. Naměřené hodnoty porovnávali v rámci stanovišť a výsledky svého bádání prezentovali před odbornou porotou. 
Mgr. Roman Gogolka
 
GALERIE Bádám, bádáš, bádáme

EVVO vycházka 6. ročníky

V pondělí 17. 10. 2022 se žáci šestých ročníků zúčastnili výšlapu na Skalku.
Výlet to byl dlouhý – cesta na vlak a zpět a samotný výšlap. Všichni to ovšem zvládli s přehledem a výsledný pohled na Beskydy za celou tu námahu stál.
Ušli přibližně 13km, vystoupali 90 pater a v nohách měli necelých 18 000 kroků. Po cestě se nám podařilo najít houby i vytracené klíče jednoho z účastníků.
Domů se všichni vraceli unavení, ale šťastní. A hlavně s pocitem, že se jim podařilo zdolat další cíl.
Mgr. Dostálová Nikola
 
GALERIE EVVO 6.ročníky

EVVO vycházka 3. ročníky

Žáci 3. A a B se vydali 13. října na vycházku v rámci EVVO a učiva prvouky poznávat zajímavá místa a budovy Českého Těšína. Místa, která je zaujala, pak nakreslili do Cestovní knížky.  
Monika Paráková a Jana Walková
 
GALERIE EVVO vycházka 3. ročníky
 

Edubus

Ve středu 12. 10. 2022 se žáci 9. B zúčastnili akce s názvem Edubus na téma termokamera.
Po nastoupení do vzdělávacího autobusu byli žáci rozděleni do skupin. Během jedné vyučovací hodiny si vyzkoušeli práci s termokamerou, spolupráci mezi sebou. 
Naučili se tato zařízení používat v praxi a ověřili si znalosti, které již měli z předmětů - fyzika a chemie.
Tato akce byla pro žáky jednoznačným přínosem již z toho důvodu, že šlo o oživení běžné výuky.
Mgr. Adam Pizúr
 
GALERIE Edubus

Scénické čtení 2. ročníky

Žáci 2. ročníků se seznámili formou scénického čtení s knihou Petra Horáčka  Jak myška snědla měsíc. Příběh o popletené myšce, která si myslela, že ukousla kousek měsíce a pak měla strach, že už nikdy nebude úplný. Čtení i hraní děti zaujalo, pobavilo, ale také motivovalo k další práci s knihou.                                                                                                                                                         Mgr. Jana Helisová
 
GALERIE Scénické čtení 2. ročníky

Pozorování půdy - 5. A a 5. B

 
GALERIE Pozorování půdy - 5. A a 5. B

Proč slavíme 28. září?

To jsme se dozvěděli v hodinách čtení. Nastudovali jsme informace o sv. Václavovi. Zajímavými a zábavnými úkoly jsme si vše zopakovali.                                                                                              Žáci 5. B
 
GALERIE Proč slavíme 28. září?

Beseda Šikana - 5. třídy

Jak to začíná? Jak se bránit? Co může každý z nás udělat, aby šikaně předešel a nebo ji úplně zastavil? Jak nebezpečná je šikana ve škole? O tomto jsme diskutovali s policistou. Ukázal nám příklady  šikany a hlavně jsme slyšeli a viděli, k jakým tragickým koncům šikanování vede. Všichni používáme internet, ale dnes jsme si uvědomili, jak nebezpečná je kyberšikana. Novým pojmem pro nás byl kybergrooming aneb když se někdo na internetu schovává pod cizí identitou. O problematice spolu budeme mluvit i ve třídě v průběhu celého školního roku a při práci na počítači budeme určitě opatrnější.                                                                                                                                        
Žáci 5.A a 5.B
 
GALERIE Beseda Šikana - 5. ročníky

Adaptační kurz

 V 6. ročnících ZŠ Pod Zvonek probíhal v termínu od 5. – 7. září adaptační kurz.
První den děti strávily venku, kde se věnovaly týmových hrám a podnikly dlouhou procházku.
Kromě hry proplétání, ve které se ukázalo, jak je důležité spolupracovat, míčových štafetových her, je bavila i aktivita navíc – lovení balónu v rybníce.
Další dva dny se nesly v duchu lepšího poznávání se nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi nimi a jejich třídními učitelkami Mgr. N. Dostálovou a Mgr. I. Zawadovou.
Součástí kurzu byla také mediální výchova, ve které srovnávali články seriózních a bulvárních médií a natáčeli reklamy. Přípravu i samotné natáčení provázel smích. Ve zpětné vazbě uváděli jako zajímavé a inspirativní hry vizitky a výměny. V nich se dozvěděli například, kdo jezdí na koloběžkách, skateboardu, kdo ujíždí na omáčkách či jogurtech.
Poslední den jsme zakončili opět hravě. Pár balónků a úkolů naplnilo prostor smíchem a ochotou si pomoci.
Věřím, že tato atmosféra nám vydrží celý školní rok.
Mgr. Iva Zawadová
 
GALERIE Adaptační kurz 6. ročníků

Na vlastní kůži

Dne 8.9.2022 se žáci devátých ročníků zúčastnili akce „Na vlastní kůži".
Vyzkoušeli si aktivity na pěti stanovištích. Součástí prvního stanoviště byl trenažér jízdy na motocyklu (lépe zvládaly dívky).
Následovalo stanoviště, na kterém si žáci vyzkoušeli situaci při autonehodě. Součástí tohoto stanoviště byly „opilecké brýle" a průchod slalomem.
Další disciplína byla zaměřena na zdravovědu, včetně cvičného oživování.
Na předposledním stanovišti byla prezentace městské policie.
Posledním stanovištěm se staly cvičné jízdy ve skutečném automobilu.
Tato akce byla pro žáky jednoznačným přínosem, protože většinu těchto disciplín není možné absolvovat v běžné vyučovací hodině.
Adam Pizúr, Irina Zaslavská
 
GALERIE Na vlastní kůži

Toustujeme v 1. B

 
GALERIE Toustujeme v 1. B

Setkání s Petrou Braunovou

Dne 17. 2. 2022 jsme se s vybranými žáky 6. a 7. tříd a 8. a 9. tříd vydali do útulné, českotěšínské kavárny Avion, kde jsme využili možnosti účastnit se workshopu se spisovatelkou Petrou Braunovou. Pro ty, kteří toto jméno neznají, paní Petra Braunová je česká spisovatelka pocházející z Klatov. Píše jak prózu pro dospělé, tak již také napsala řadu knih pro děti a mládež. Z próz pro dospělé můžeme uvést díla Ztracení v čase, Pozorovatelka, Nejsem žádná lvice, aj. Z knih pro děti může znát díla jako třeba Tramvaj plná strašidel, Ema a kouzelná kniha či O chlapci, který spadl z nebe.
Ale jak tedy probíhalo samotné dopoledne? Po příchodu do kavárny se žáci usadili na volná místa a mohlo se začít. Seznámila nás s náplní a tématem do soutěže, které zní: Nikdy jsem nevěřila, že…
Přiblížila, co je u psaní příběhů důležité, jako například výběr žánru, pro jakou cílovou skupinu bude příběh určen či v jaké osobě a čase bude děj probíhat. Co musí příběh obsahovat a co musí při psaní dodržovat. Každý příběh přece musí mít svůj úvod, zápletku, vyvrcholení, rozuzlení a závěr. Následně se žáci mohli pustit do práce.
Po troše úvah a přemýšlení se pomalu začaly objevovat první řádky a odstavce různých románů- dobrodružných, sci-fi, detektivek, fantasy a hororů. S přestávkami psali až téměř do 11:30. Někdo napsal stránku, jiní dokonce popsali tři, čtyři listy. Paní Braunová po celou dobu procházela mezi žáky, pročítala práce a radila, co je potřeba více popsat, co předělat a vylepšit a hlavně popsala, jak vidí daný příběh z pohledu čtenáře. 
I přes únavu a bolavé, ba i upsané ruce, byli žáci s workshopem velice spokojení a odnesli si, mimo podpis Petry Braunové, spoustu postřehů a poznatků, jak správně napsat příběh, aby byl zajímavý, poutavý a čtivý.
žáci 6.,7., 8. a 9. tříd
 
 
GALERIE Setkání s Petrou Braunovou

Recitační soutěž - městské kolo

Tradiční recitační soutěž malých recitátorů mohla být v únoru tohoto roku opět obnovena. Zapojili se do ní nejen žáci naší školy, ale v následujícím městském kole mohli porovnat své umění i se žáky ostatních škol v Českém Těšíně. Žáci 1. stupně soutěží v 1. a 2. kategorii. Z mnoha výborných recitátorů jsme však mohli vybrat pouze 2 z každé kategorie, kteří pak dále reprezentovali naši školu v kole městském. A výběr se nám vskutku podařil. Naše recitátorky Viktorie Biedrawová ze 3. B a Marie Walková z 5. B si skutečně cestu do okresního kola vybojovaly. Jsme na ně všichni pyšní a držíme jim palce do dalšího postupu. 
Šárka Přečková
 
GALERIE Recitační soutěž - městské kolo

OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

 
GALERIE OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

O přestávce nesedíme

 
GALERIE O přestávce nesedíme

Ze života 1. A

 
GALERIE Ze života 1. A

OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

 
GALERIE OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

 
GALERIE OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

Recitační soutěž v 1. ročnících

Žáci prvních ročníků si také vyzkoušeli soutěž v recitaci. Básničky se doma naučili s rodiči – těm patří poděkování za trpělivost a ochotu. Chválíme děti za připravené básně a vítězům blahopřejeme.                                                                                                                                                                                                                                                             
 Jana Helisová
 
GALERIE Recitační soutěž v 1. ročnících

OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu - Ester, super

 
GALERIE OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu - Ester, super

OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

 V rámci tělesné výchovy zkoušíme obměněné olympijské  disciplíny. Vyzkoušely jsme jízdu na saních a biatlon.
žákyně 5. B
 
GALERIE OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

 

1. A krmí ptáčky

 
GALERIE 1. A krmila ptáčky

Recitační soutěž 2. a 3. ročník

 
GALERIE Recitační soutěž 2. a 3. ročník

Recitační soutěž 4. a 5. ročník

 
GALERIE Recitační soutěž 4. a 5. ročník

OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

 
GALERIE OH 2022 - Fandíme českému národnímu týmu

4.A - čteme rádi, tentokrát Dášeňku čili život štěněte

GALERIE 4.A - čteme rádi, tentokrát Dášeňku čili život štěněte

Žáci 2. B vyrobili dobrůtky pro sýkorky

Donesli jsme do školy slunečnicová semínka a další vhodná semínka, kterými můžeme přilepšit přezimujícím ptáčkům v naší přírodě. V hrnci jsme rozpustili rostlinný tuk, do tuku jsme vsypali semínka a nechali ztuhnout. Touto směsí jsme naplnili kelímky a opět je nechali ztuhnout v lednici. Hotové dobrůtky jsme vyklopili z kelímků a zavěsili na větvičky v okolí školy.
Sýkorky, přejeme vám dobrou chuť!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Žáci 2. B třídy
 
GALERIE Žáci 2. B vyrobili dobrůtky pro sýkorky

Návštěva knihkupectví

Děti rozvíjejí své čtenářství už do raného dětství. Učí se naslouchat, přemýšlet. Knihu začínají vnímat jako svět příběhů a zážitků, ale i jako zdroj zajímavých informací. Čtenářská gramotnost má nesmírný význam pro úspěšné učení, pracovní uplatnění a spokojený život. Čtení rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá vytvářet vzorce chování. To vše se rozhodla podpořit třída 1. A, která navštívila knihkupectví v Českém Těšíně. Děti měly možnost si knihy prohlédnout a prolistovat, ale také si o nich vzájemně povídat. Největším překvapením pro děti byly přichystané balíčky s knihou. V rámci podpory čtenářství se napříč vzděláváním snažíme, aby čtení dětem přinášelo příjemné zážitky, aby knihy považovaly za samozřejmost a každodenní součást života.                                                                                           
 
Jana Helisová
 
GALERIE Návštěva knihkupectví

Drátkování a plstění v Amosu - 4. B

 
GALERIE Drátkování a plstění v Amosu - 4. B

Drátkování a plstění v Amosu - 4. A

Setkat se starým řemeslem je pro děti vždy velmi zajímavé. V rámci kreativních dílniček se čtvrťáci seznámili s drátkováním a plstěním. Ve škole si nejprve vysvětlili, kdo to bývali dráteníci a proč drátenické řemeslo vymizelo a ustoupilo průmyslové výrobě. Drátkování se v dnešní době stalo součástí šperkařství a ruční výroba dekorativních předmětů je v dnešní době velmi žádaná. V dílničkách si vyrobili náramky a jiné ozdobné předměty. Ve druhé dílně děti zpracovávaly ovčí rouno. Mnozí se s ním setkali poprvé v životě. Starou technikou si každý vyrobil přívěsek. Děti obě činnosti velmi bavily a už nyní se těší na další dílničky.
Mgr. Zuzana Fúriková    
 
 
GALERIE Drátkování a plstění v Amosu - 4. A
                                                           

Vánoce v 2. A a 2.B

 
GALERIE Vánoce v 2. A

Dílničky s Amosem

 
GALERIE Dílničky s Amosem

Ve 4. B také zdravě mlsáme

 
GALERIE Ve 4. B také zdravě mlsáme

Ve 4. A mlsáme zdravě

 
GALERIE Zdravé mlsání ve 4. A

Vánoční skřítci ve 4. B

 
GALERIE Vánoční skřítci ve 4. B

Muzeum a vycházka do Českého Těšína - 3. B

 
GALERIE Muzeum a vycházka do Českého Těšína - 3. B

Zvonečky 4.A cinkly na školní zahradě

 
GALERIE Zvonečky 4.A cinkly na školní zahradě

Advent v naší škole

 
GALERIE Advent v naší škole

1. A v AMOSU

Žáci 1. A se vypravili do Střediska volného času Amos, kde v rámci projektu Od řemesla k technice si vyzkoušeli stavění různých objektů ze stavebnice Flexistix, práci se šroubovákem, šroubky i maticemi. Návštěva se žákům velmi líbila a prospěla jim v oblasti rozvoje tvořivosti a zdokonalování jemné motoriky.
Jana Helisová
 
 
GALERIE 1. A v AMOSU

Šroubovák, šroubky, matičky a žáci 2. B

V rámci projektu Od řemesla k technice si děti 2. B třídy sestavily panáčka, krychli, jehlan, hvězdu a také další výtvory dle vlastní fantazie. Vyzkoušely si šroubování a společně vytvořily funkční sestavu s ozubenými koly. Těmto aktivitám se děti věnovaly ve Středisku volného času Amos. Děkujeme. 
Jana Walková
 
 
GALERIE Šroubovák, šroubky, matičky a žáci 2. B

1. B v AMOSU

 
GALERIE 1. B v AMOSU

S mapou a buzolou

Buzola či kompas se používají sice už mnoho století, pro dnešní děti, které jsou vybaveny chytrými telefony, je ale práce s nimi spíše zábavou a zajímavostí. Pro orientaci v mapě, krajině a za určováním světových stran jsme si vyšli do okolí školy. Každý žáček si vyzkoušel práci s buzolou a mapou sám. Poté děti ve skupinkách tvořily mapky pro spolužáky a podle nich se přesouvaly. Všichni to zvládli, ale nakonec jsme se shodli, že nejlepší je se vůbec nikdy nikde neztratit a v případě opravdové nouze je dobré využít rady Jeníčka z Perníkové chaloupky.
Žáci 4. A                                                                             
 
 
GALERIE S mapou a buzolou

Halloween ve 4. třídách

 
GALERIE Halloween ve 4. třídách

Mediální výchova na 1. stupni

Kdo je to novinář? Co vlastně dělá? Na tyto i další otázky přijela dětem odpovědět rozhlasová novinářka Michaela Vetešková z redakce Českého rozhlasu. Poutavé dílny v knihovně na ulici Slovenské se zúčastnili žáci 1. A a 3. A. Žáci se dozvěděli mnoho informací o práci reportéra a také si měli možnost zahrát hru,, na novináře ".  Dílna byla velmi zajímavá a dotýkala se nejen mediální výchovy, ale i aktuálních témat na podporu čtenářské gramotnosti.
Jana Helisová                                   
 
GALERIE Mediální výchova na 1. st.

Proč slavíme svátek 28. října?

Proč slavíme v tento den svátek, co je to za svátek? To se žáci ve 4. B dozvěděli z prezentace ,,Den vzniku samostatného československého státu". Následně vypracovávali pracovní list o T. G. Masarykovi. Aby se o něm dozvěděli pár informací, museli číst text a zároveň doplnit informaci pomoci výpočtu příkladu. Ke každému výsledku byla přiřazena indicie, kterou žáci doplňovali do textu. Následně si připomněli slova naší státní hymny a vybarvili další symboly našeho státu.
Monika Ivánková
 
GALERIE Proč slavíme svátek 28. října?

Dopravní výchova ve 4. B

Měli jsme besedu s policistou, s kterým jsme si zopakovali povinnou a nepovinnou výbavu jízdního kola. Pouštěl nám film, jak správně jezdit na kole po silnici, na cyklostezce a po chodníku. Pak jsme poznávali dopravní značky, které jsme si následně vyrobili. Také jsme řešili situace na křižovatce. A na závěr jsme vyplnili pracovní list. Na jaře, hurá, na dopravní hřiště, kde budeme plnit průkaz cyklisty.
Kurková Nina a Magdalena Novotná
 
GALERIE Dopravní výchova ve 4. B

Výtvarka a pracovka nás ve 4. A baví

 
GALERIE Výtvarka a pracovka nás ve 4. A baví

Burza knih

U našich žáků se snažíme co nejvíce podporovat čtenářskou gramotnost a proto jsme dne 8. 10.  zorganizovali  burzu knih. Touto akcí jsme podpořili  každoročně pořádaný Týden čtení v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Žáci měli možnost přinést již přečtenou nebo nepotřebnou knihu a vyměnit ji za jinou.
V nabídce byly tituly s různými tématy – knihy pro začínající čtenáře, pohádky i knihy našich předních spisovatelů. Doufáme, že si každý vybral hezkou a zajímavou knihu, kterou si rád přečte.
Mgr. Jana Helisová
 
 
GALERIE Burza knih

Maraton čtení

V pátek 8. října 2021 si žáci 5.B vyzkoušeli maraton čtení. Mnozí se horlivě začetli a bylo jim líto, že vyhrazený čas skončil.
Mgr. Libuše Zdráhalová 
GALERIE Maraton čtení

Učíme se rádi venku

Využili jsme krásného podzimního počasí a vyrazili jsme v přírodovědě ven. Zjistili jsme, které byliny, keře a stromy nám rostou přímo v okolí školy. Překvapilo nás, jaké množství druhů to je. Pozorovali jsme, jak se příroda na podzim mění. V pracovních činnostech jsme ve skupinkách tvořili podzimní sluníčko z přírodnin.
Žáci 4. A
 
GALERIE Učíme se rádi venku

Dopravní výchova ve 4. A

Dopravní výchova a spolupráce s předškoláky
Ve škole jsme měli besedu s policistou. Už jsou z nás cyklisté, proto jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a dopravní značky. Potom jsme vyrazili ven a sledovali jsme dopravní značky v okolí školy. Na křižovatce Jablunkovská jsme se sešli s našimi předškoláčky. Společně jsme pozorovali dopravní ruch na hlavní silnici a zapisovali jsme, kolik aut vyjede z Těšína směr Třinec za 5 minut a kolik aut do Těšína od Třince přijede. Procvičili jsme si matematiku a napočítali jsme, že z Těšína vyjelo 40 aut, to je 480 aut za hodinu! Do Těšína za pět minut vjelo 37 aut, to je 444 aut za hodinu. Pochopili jsme, jak důležitá je dopravní výchova. Těšíme se, až půjdeme na jaře na dopravní hřiště.
Žáci 4. A a  předškoláci z MŠ Okružní                                                                                                        

 
GALERIE Dopravní výchova ve 4. A

Ze života 1. B

 
GALERIE Ze života 1. B

Poprvé v knihovně

Při první návštěvě knihovny jsme se dozvěděli, jak se stát čtenářem, seznámili  jsme se s prostředím knihovny a jejími pravidly.
A i když ještě neumíme všechna písmenka, ve světě knih se nám moc líbilo a těšíme se na další návštěvu.
Žáci 1. A                         
 
GALERIE Poprvé v knihovně

První den ve škole

 
GALERIE První den ve škole

Proč slavíme Den české státnosti?

Proč nejdeme v úterý do školy? Kdo to byl svatý Václav a kdy žil? Kdo byl jeho bratr a proč Boleslav neměl Václava rád? Proč se Václavovi říká patron naší země? Kdo byla Václavova babička Ludmila? A co to je legenda a můžeme legendám úplně věřit?  O tom všem si povídali žáci 4. A ve škole. Při skupinové práci  vyhledávali informace v textu, hledali odpovědi na otázky a luštili křížovku. Na obrázcích si prohlédli sochu sv. Václava v Praze a někteří si vzpomněli, že už ji viděli i ve skutečnosti při návštěvě hlavního města. Žáci také objevili sv. Václava na české dvacetikoruně. Procvičili si zábavnou formou vlastivědu i češtinu a nakonec si každý žák vyrobil svatováclavskou korunu, která je nejstarší a nejvýznamnější součástí českých korunovačních klenotů.
Mgr. Zuzana Fúriková, 4. A                                                                                                                              
 
 
GALERIE Proč slavíme Den české státnosti?

Učíme se rádi v učebně čtení

 
GALERIE Rádi se učíme v učebně čtení

Adaptační kurz

 
GALERIE Adaptační kurz
Hned na začátku školního roku se naši šesťáci zúčastnili adaptačního kurzu. Byl jiný než obvykle. Kurz nebyl pobytový v penzionu, ale odehrával se v areálu školy. Žáci zůstali ve svých kolektivech se svými třídními učiteli a s asistentkami pedagoga.
A co je čekalo? Hráli různé socializační hry se speciální pedagožkou. Hry byly zajímavé, neboť se všichni o druhých dověděli něco neobvyklého. Zbyl i čas proběhnout se venku na školním hřišti.
Druhý den hned zrána jsme opět hráli společenské hry a uklidnili jsme se vymalováním obrázku s přírodou. Počasí moc nepřálo, proto jsme se věnovali mediální výchově. Žáci zkoumali rozdíly seriózního a bulvárního časopisu. Sami žáci vyhodnocovali důvěryhodnost zpráv, a přitom museli komunikovat a spolupracovat ve skupinách. Tako aktivita je tak zaujala, že více už ten den nestihli udělat. Spolužáci z áčka si zahráli Člověče - nezlob se!, a to doslova. Stali se sami figurkami.
Poslední den jsme dokončili aktivity, věnovali jsme se primární prevenci a proběhli se opět venku na hřišti. Kamarádi z áčka se vydali na delší procházku po okolí.
A teď už hurá do učení!
třídní učitelé 6. A a 6. B

Na vlastní kůži

 
GALERIE Na vlastní kůži
Dne 3. 9. 2021 proběhla již tradiční preventivní akce NA VLASTNÍ KŮŽI v prostorách parku A. Sikory, určená žákům 9. tříd. Program byl sestavený z 5 stanovišť se zážitkovým průběhem, věnovaných různým preventivním aktivitám - dopravě, zdravotnictví atd.
Třídy jako skupina setrvaly na jednotlivých stanovištích 30 minut a věnovaly se buď praktickému odzkoušení, např. jízdy autem, preventivní brýle  či si vyzkoušely tzv. nehodový trenažér.
Akce byla velmi kladně ze strany žáků i učitelů přijata, vše si všichni „osahali" a rádi vyzkoušeli.
Hana Klanicová