Události a fotogalerie

Nahoru

Dopravní výchova ve 4. B

Měli jsme besedu s policistou, s kterým jsme si zopakovali povinnou a nepovinnou výbavu jízdního kola. Pouštěl nám film, jak správně jezdit na kole po silnici, na cyklostezce a po chodníku. Pak jsme poznávali dopravní značky, které jsme si následně vyrobili. Také jsme řešili situace na křižovatce. A na závěr jsme vyplnili pracovní list. Na jaře, hurá, na dopravní hřiště, kde budeme plnit průkaz cyklisty.  Kurková Nina a Magdalena Novotná
 
GALERIE Dopravní výchova ve 4. B

Výtvarka a pracovka nás ve 4. A baví

 
GALERIE Výtvarka a pracovka nás ve 4. A baví

Burza knih

U našich žáků se snažíme co nejvíce podporovat čtenářskou gramotnost a proto jsme dne 8. 10.  zorganizovali  burzu knih. Touto akcí jsme podpořili  každoročně pořádaný Týden čtení v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Žáci měli možnost přinést již přečtenou nebo nepotřebnou knihu a vyměnit ji za jinou.
V nabídce byly tituly s různými tématy – knihy pro začínající čtenáře, pohádky i knihy našich předních spisovatelů. Doufáme, že si každý vybral hezkou a zajímavou knihu, kterou si rád přečte.
Mgr. Jana Helisová
 
 
GALERIE Burza knih

Maraton čtení

V pátek 8. října 2021 si žáci 5.B vyzkoušeli maraton čtení. Mnozí se horlivě začetli a bylo jim líto, že vyhrazený čas skončil.
Mgr. Libuše Zdráhalová 
GALERIE Maraton čtení

Učíme se rádi venku

Využili jsme krásného podzimního počasí a vyrazili jsme v přírodovědě ven. Zjistili jsme, které byliny, keře a stromy nám rostou přímo v okolí školy. Překvapilo nás, jaké množství druhů to je. Pozorovali jsme, jak se příroda na podzim mění. V pracovních činnostech jsme ve skupinkách tvořili podzimní sluníčko z přírodnin.                                                                Žáci 4.A
 
GALERIE Učíme se rádi venku

Dopravní výchova ve 4. A

Dopravní výchova a spolupráce s předškoláky
Ve škole jsme měli besedu s policistou. Už jsou z nás cyklisté, proto jsme si zopakovali pravidla silničního provozu a dopravní značky. Potom jsme vyrazili ven a sledovali jsme dopravní značky v okolí školy. Na křižovatce Jablunkovská jsme se sešli s našimi předškoláčky. Společně jsme pozorovali dopravní ruch na hlavní silnici a zapisovali jsme, kolik aut vyjede z Těšína směr Třinec za 5 minut a kolik aut do Těšína od Třince přijede. Procvičili jsme si matematiku a napočítali jsme, že z Těšína vyjelo 40 aut, to je 480 aut za hodinu! Do Těšína za pět minut vjelo 37 aut, to je 444 aut za hodinu. Pochopili jsme, jak důležitá je dopravní výchova. Těšíme se, až půjdeme na jaře na dopravní hřiště.                                                                                                                
 Žáci 4. A a předškoláci z MŠ Okružní
 
GALERIE Dopravní výchova ve 4. A

Ze života 1. B

 
GALERIE Ze života 1. B

Poprvé v knihovně

Při první návštěvě knihovny jsme se dozvěděli, jak se stát čtenářem, seznámili  jsme se s prostředím knihovny a jejími pravidly.
A i když ještě neumíme všechna písmenka, ve světě knih se nám moc líbilo a těšíme se na další návštěvu.                            žáci 1.A
 
 
GALERIE Poprvé v knihovně

První den ve škole

 
GALERIE První den ve škole

Proč slavíme Den české státnosti?

Proč nejdeme v úterý do školy? Kdo to byl svatý Václav a kdy žil? Kdo byl jeho bratr a proč Boleslav neměl Václava rád? Proč se Václavovi říká patron naší země? Kdo byla Václavova babička Ludmila? A co to je legenda a můžeme legendám úplně věřit?  O tom všem si povídali žáci 4. A ve škole. Při skupinové práci  vyhledávali informace v textu, hledali odpovědi na otázky a luštili křížovku. Na obrázcích si prohlédli sochu sv. Václava v Praze a někteří si vzpomněli, že už ji viděli i ve skutečnosti při návštěvě hlavního města. Žáci také objevili sv. Václava na české dvacetikoruně. Procvičili si zábavnou formou vlastivědu i češtinu a nakonec si každý žák vyrobil svatováclavskou korunu, která je nejstarší a nejvýznamnější součástí českých korunovačních klenotů.                                                                                                                              Mgr. Zuzana Fúriková, 4.A
 
 
GALERIE Proč slavíme Den české státnosti?

Učíme se rádi v učebně čtení

 
GALERIE Rádi se učíme v učebně čtení

Adaptační kurz

 
GALERIE Adaptační kurz
Hned na začátku školního roku se naši šesťáci zúčastnili adaptačního kurzu. Byl jiný než obvykle. Kurz nebyl pobytový v penzionu, ale odehrával se v areálu školy. Žáci zůstali ve svých kolektivech se svými třídními učiteli a s asistentkami pedagoga.
A co je čekalo? Hráli různé socializační hry se speciální pedagožkou. Hry byly zajímavé, neboť se všichni o druhých dověděli něco neobvyklého. Zbyl i čas proběhnout se venku na školním hřišti.
Druhý den hned zrána jsme opět hráli společenské hry a uklidnili jsme se vymalováním obrázku s přírodou. Počasí moc nepřálo, proto jsme se věnovali mediální výchově. Žáci zkoumali rozdíly seriózního a bulvárního časopisu. Sami žáci vyhodnocovali důvěryhodnost zpráv, a přitom museli komunikovat a spolupracovat ve skupinách. Tako aktivita je tak zaujala, že více už ten den nestihli udělat. Spolužáci z áčka si zahráli Člověče - nezlob se!, a to doslova. Stali se sami figurkami.
Poslední den jsme dokončili aktivity, věnovali jsme se primární prevenci a proběhli se opět venku na hřišti. Kamarádi z áčka se vydali na delší procházku po okolí.
A teď už hurá do učení!
třídní učitelé 6. A a 6. B

Na vlastní kůži

 
GALERIE Na vlastní kůži
Dne 3. 9. 2021 proběhla již tradiční preventivní akce NA VLASTNÍ KŮŽI v prostorách parku A. Sikory, určená žákům 9. tříd. Program byl sestavený z 5 stanovišť se zážitkovým průběhem, věnovaných různým preventivním aktivitám - dopravě, zdravotnictví atd.
Třídy jako skupina setrvaly na jednotlivých stanovištích 30 minut a věnovaly se buď praktickému odzkoušení, např. jízdy autem, preventivní brýle  či si vyzkoušely tzv. nehodový trenažér.
Akce byla velmi kladně ze strany žáků i učitelů přijata, vše si všichni „osahali" a rádi vyzkoušeli.
Hana Klanicová

Vysvědčení v posunu času

Po těžké době střídavé distanční a prezenční výuky si žáci 2.A třídy netradičně zpříjemnili závěr školního roku. Pro vysvědčení si odskočili do historie města Českého Těšína. A kam jinam, než právě do Muzea Těšínska. Nově opravené krásné prostory budovy uchvátily děti hned na začátku. Prvním překvapením pro ně byla skleněná podlaha, jejímž prostřednictvím mohli nahlédnout do staré hornické sluje. Než stačily zavřít udivené pusy, objevila se před nimi samotná těšínská kněžna ve svém dobovém oblečení. Po přivítání a vzájemných úklonách se děti dozvěděly něco málo z historie města, ale také o netradiční a interaktivní prezentaci této historie v prostorách muzea. V samotném závěru návštěvy bylo dětem slavnostně předáno vysvědčení a od paní kněžny dostali ještě malé dárečky. A teď už hurá na prázdniny. Šárka Přečková, tř. učitelka
 
 
GALERIE Vysvědčení v posunu času

Galerie na plotě

Přijďte se podívat na výstavu výtvarných prací žáků 1. stupně, která se nachází na plotě u budovy na ulici Slovenská.
 
 
 
GALERIE Galerie na plotě 

Nestresuj se stresem

Ve středu 12. 5. 2021 se žáci 8. B zúčastnili v rámci preventivních programů online besedy Nestresuj se stresem, která byla první svého druhu na naší škole.
Byla věnovaná ochraně duševního zdraví v době distanční výuky a následného návratu žáků do škol.
Žáci 8. B třídy se dopoledne, ještě před svou výukou, připojili k besedě všichni.
Paní lektorka děti velmi zaujala, proto se pak aktivně zapojili do následné diskuze.
Akce se dětem moc líbila a odnesli si z ní cenné znalosti.                                                         

 Mgr. Hana Klanicová, tř. uč.

Učení v době covidové

Současná doba není pro nikoho z nás jednoduchá. Naše životy jsou osekány řadou omezení a zákazů. Dopady pociťujeme na společenské, profesní i kulturní úrovni. Jednu z největších změn však zaznamenalo školství. Zprvu nová hra se pomalu začala měnit v noční můru. Učitelé, žáci a jejich rodiče však utvořili pevný svazek, v němž si vzájemně radí, pomáhají, hledají schůdné cesty a motivace, jak zajistit pro děti kvalitní vzdělání. Distanční výuka u počítačů se pomalu stává neatraktivní, hurá do školy! I když žáci chodí jen každý druhý týden, opět se začali do školy těšit. My učitelé je nechceme zklamat a snažíme se pro ně připravovat výuku zajímavější, veselejší a poutavější, i přes veškerá hygienická omezení, která výuku provází. Distanční výuka má však také něco do sebe. Žáci mají doma více času a ochoty na kreativní činnosti, a tak se setkáváme v rámci pracovních činností nebo výtvarné výchovy s kouzelnými až dech beroucími výrobky, které překvapí fantazií, nápaditostí, materiálem, ale také velikostí. Jak žáci, tak i učitelé jsme se přenesli přes veškerá úskalí a snažíme se tento školní rok zakončit s úsměvem a pocitem dobře vykonané práce.
 
Ale držme se hesla: „Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůře."  

 Mgr. Šárka Přečková, Mgr. Monika Ivánková

 

Svět očima dětí

Den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem …. Až do vyčerpání jsou tady pro nás, zachraňují naše zdraví a životy. Kdo? Lékaři, zdravotní sestry, záchranáři … Hrdinové dnešní doby. Své uznání všem, kdo se podílejí na tom, aby život v době pandemie mohl nadále probíhat, vyjádřili žáci naší školy účastí v soutěži Svět očima dětí, kterou vyhlásilo pro školáky Ministerstvo vnitra ČR. V tématu Svět v době pandemie a hrdinové dnešní doby jim děti prostřednictvím výtvarných prací vyjádřily své díky a podporu. Distanční vzdělávání znamenalo výzvu pro všechny. Děti se zlepšily v ovládání počítačů, ale i mobilů a zapojily se také do dalšího tématu soutěže s názvem Výhody a nevýhody mobilních telefonů. Cílem je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti právě v oblasti digitálního prostředí. S napětím čekáme na vyhlášení výsledků, protože práce našich žáků jsou velmi nápadité a povedené. povedené.             
 
Mgr. Dagmar Miczková,Mgr. Zuzana Fúriková
 

Opět ve škole

Úspěch žákyň ZŠ a MŠ Pod Zvonek v celostátní soutěži „Máme rádi přírodu"

 „Máme rádi přírodu" je celostátní soutěž pro děti a mládež do 26 let, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus. Soutěž má dlouholetou tradici, je organizována již od roku 1992 a klade si za úkol v první řadě podpořit zájem o přírodu a péči o ni. Je určena pro všechny milovníky přírody, kteří zároveň i rádi něco tvoří. V letošním školním roce, který díky distanční výuce soutěžím moc nepřeje, se přesto do 26. ročníku této výtvarné, fotografické a literární soutěže zapojili i žáci naší školy a dvě žákyně 6. B slavily velký úspěch se svými výtvarnými díly. Jejich zcela odlišná výtvarná zpracování letošního tématu „Voda a život" v kategorii 4. – 6. tříd výrazně uspěla. Carelia Ramita Tjokordová získala 1. místo a Karolína Michlová zvláštní cenu poroty. Oběma žákyním srdečně gratulujeme.               
Mgr. Yvona Sporyszová, Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph.D., ZŠ a MŠ Pod Zvonek
 
 
GALERIE Soutez Mame radi prirodu

Matematická soutěž Klokan v naší škole

Letošní ročník, v této době protipandemických opatření, proběhl dne 19. 3. 2021 netradičně online formou. Přihlášeným žákům byla zřízena speciální virtuální učebna, do které se předem přihlásili a v den soutěže připojili. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii Benjamín soutěžilo 15 účastníků a tvořili ji žáci 6. a 7. tříd. Do kategorie Kadet pro 8. a 9. ročníky se letos zapojili jen dva žáci z 8. B.
Soutěžící měli celkem 60 minut na odpovědi, které vybírali z předem daných možností. Jak zadání úkolů, tak odevzdávání jejich řešení, probíhalo online. I přes malé problémy žáci zvládli svou práci odevzdat, což svědčí o jejich dovednostech v ovládání IC technologií a o dovednosti řešit bezprostředně vzniklé obtíže, a to v nemalé míře díky distanční výuce. I když tato současná výuka je velice náročná, přináší i pozitiva. No a jak to vlastně dopadlo? V mladší kategorii Benjamín vypadalo pořadí na prvních třech místech takto: 1. místo Nela Kantorová z 6. B, 2. – 3. místo Jan Putnocký a Petr Franek, oba ze 7. B. Ve starší kategorii Kadet byl na 1. místě Jan Kuric a na 2. Michal Panek – oba z 8. B. Všem účastníkům děkujeme za účast a odvahu zapojit se do soutěže i v těchto pozměněných a nestandardních podmínkách. A samozřejmě vítězům gratulujeme.
Za MO Mgr. Petr Pawelek