Informace o základní škole

Nahoru
Zaměstnanci a kontaktyKontaktní údaje

CO NABÍZÍME


 • výuku podle školního vzdělávacího programu Škola – cesta poznání;
• služby speciálního pedagoga pro děti, žáky a zákonné zástupce;
• výuku podle individuálních vzdělávacích programů přizpůsobených potřebám a možnostem jednotlivců;
• jednotnou elektronickou komunikační platformu (Bakaláři, classroom);
• výuku anglického jazyka od 1. ročníku;
• výuku dalšího cizího jazyka od 7. ročníku;
• pestrou nabídku volitelných předmětů;
• práci s robotickými stavebnicemi a 3D modelování;
• rozvíjení a podporu čtenářské gramotnosti;
• výuku matematické a finanční gramotnosti;
• rozvíjení a podporu přírodovědné gramotnosti;
• zařazení prvků činnostního učení a dalších moderních prvků do výuky;
• formativní hodnocení dětí a žáků;
• tematické a projektové dny;
• výuku v odborných učebnách na 1. i 2. stupni;
• projekt Ve zdravém těle zdravý duch: Zdravější mlsání, Zdravé zuby, Zdravá záda;
• školy v přírodě pro žáky 1. stupně;
• adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, turistický kurz pro žáky 7. ročníku, lyžařský kurz pro žáky 8. ročníku;
• zahraniční vzdělávací a poznávací exkurze (Vídeň, Osvětim);
• Cestovní knížku - v rámci projektu EVVO ekologické vycházky zaměřené na poznávání regionu v přírodovědné a historicko-kulturní oblasti;   
• Sportovní knížku – průvodce sportovními výkony žáka v průběhu celé školní docházky;
• projekt EU – Visegrádská čtyřka (ve sportovních disciplínách soutěží děti z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska);
• nadstandardní sportovní zázemí;
• využití moderních informačních technologií ve výuce;
• hudební a výtvarné obory ZUŠ přímo v naší škole;
• pestrou nabídku volnočasových aktivit realizovaných ve spolupráci se SVČ Amos;
• školní družinu od 6.15 do 16.30 hodin;
• doučování žáků, které je financováno Evropskou unií - Next Generation EU.