Info o školní družině

Nahoru
 Zaměstnanci a kontaktyKontaktní údaje

CO NABÍZÍME

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace žáků a dohled nad žáky. Výuka v základní škole probíhá v budovách Pod Zvonek 1835/28 a Slovenská 1. Oddělení školní družiny jsou v obou budovách. Žáci, kteří se vyučují v budově Slovenská a dochází do družiny Pod Zvonek, jsou po ukončení vyučování odváděni společně pedagogickým dozorem do budovy Pod Zvonek. Účastníkům zájmového vzdělávání ve školní družině nabízíme aktivity z oblasti přírodovědné, dramatické výchovy, rukodělných činností a péči o domácnost. Velký význam má rovněž zdokonalování a upevňování jazykových schopností v anglickém jazyce. Všechna oddělení školní družiny se podílejí na společných akcích, které realizují v průběhu celého školního roku.

Školní družina v budově Pod Zvonek

se nachází v prvním poschodí pavilonu ZŠ, kde jsou pro ni vyčleněny dvě učebny. V rámci svých bohatých aktivit využívá školní hřiště, venkovní atrium, tělocvičny, PC a multimediální učebnu, žákovskou knihovnu a cvičnou kuchyňku.
Provozní doba:
odpolední provoz:  pondělí až středa 11.40 - 16.30 hodin; čtvrtek až pátek 11.40 – 16.00.

Školní družina v budově Slovenská

je lokalizována v pavilonu C, kde jsou vyčleněny tři učebny,  vybavené odpovídajícím nábytkem, pomůckami a hračkami. Každoročně je doplňováno materiální vybavení pro výtvarné, poslechové a sportovní činnosti.
Provozní doba: 
ranní provoz: pondělí až pátek              6.15 - 7.40 hodin;
odpolední provoz: pondělí až pátek      11.40 – 16.00 hodin.