Konzultační dny

Nahoru
Konzultační dny
Chce-li se zákonný zástupce informovat u pedagogického pracovníka o chování a prospěchu žáka, může tak učinit po předchozí dohodě s pedagogem nejlépe v době konzultačních dnů. Konzultačním dnem je čtvrtek v době od 15 do 17 hodin a je realizován pouze ve dnech školního vyučování. Předem dohodnutý termín s pedagogem předchází časově neúsporným situacím, kdy pedagog nemusí být zákonnému zástupci k dispozici.