Hlavní činnosti

Nahoru

Hlavní činnosti spolku

* Dobrovolná pomoc členů spolku osobní činností i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovy a vzdělávání a zlepšování školního prostředí 
* Organizování obecně prospěšných akcí zejména pro žáky školy i ostatní veřejnost
* Spolupráci při plnění účelu spolku s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi
* Organizace aktivit pro členy, příznivce a sympatizanty spolku
* Seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy
* Seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich vyřizování