Info o spolku

Nahoru

Spolek Pod Zvonek

je sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Pod Zvonek, příspěvkové organizaci, které sdružuje převážně stávající a bývalé rodiče i ostatní rodinné příslušníky a občany, kteří aktivně podporují mimoškolní aktivity žáků a dětí, organizují společenské akce pro širší veřejnost a zároveň se podílejí na podpoře aktivit školy, které jsou nad rámec školního vzdělávacího programu.