Platby

Nahoru

Platební styk spolku

Číslo bankovního účtu:
247659237 / 0300

Variabilní symboly pro platby ve školním roce 2023 / 2024
Členské příspěvky  - VS: 19102023
Ostatní sponzorské dary - VS: 202324
Školní ples - VS: 27012024
Zvonkohrátky - VS: 8062024
Teens Party - VS: 22062024