Platby

Nahoru

Platební styk spolku

Číslo bankovního účtu:
247659237 / 0300

Variabilní symboly pro platby ve školním roce 2022 / 2023
Členské příspěvky  - VS: 6102022
Ostatní sponzorské dary - VS: 1092022
Školní ples - VS: 2522023
Zvonkohrátky - VS:10062023
Teens Party - VS:22062023