Platby

Nahoru

Platební styk spolku

Číslo bankovního účtu:
247659237 / 0300
Variabilní symboly pro platby ve školním roce 2021 / 2022
Členské příspěvky  - VS: 21092021
Ostatní sponzorské dary - VS: 01092019