Platby

Nahoru

Platební styk spolku

Číslo bankovního účtu:
247659237 / 0300
Variabilní symboly pro platby ve školním roce 2019 / 2020
Členské příspěvky  - VS: 10102019
Reprezentační ples  - VS: 08022020
Plavecký kurz MŠ - VS: 2019001
Karneval  - VS: 07032020
Ostatní sponzorské dary - VS: 01092019