Účel

Nahoru

Účelem spolku je

* Spolupráce členů spolku se školou při organizování a rozvoji mimoškolních aktivit žáků školy
* Podpora veřejných aktivit školy
* Organizování obecně prospěšných akcí podporujících zájmovou činnost a volnočasové aktivity žáků školy, mládeže i ostatní veřejnosti v místě působení školy
* Komunikace s vedením školy, podíl na koordinaci vztahů mezi školou, rodinou a veřejností