Přerušení provozu

Nahoru
Vláda ČR s účinností ode dne 27. 12. 2020 zakazuje provoz bazénu a sauny za podmínek uvedených v Protiepidemickém systému ČR (PES) - SPORTOVNÍ AKTIVITY.
 
Od 27.12.2020 platí opatření podle stupně:
 OPATŘENÍ stupeň 1  stupeň 2  stupeň 3  stupeň 4  stupeň 5 
Ochrana nosu a úst (roušky,
respirátory apod.)
Ve všech vnitřních prostorech.
 
Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze při tréninku
a při soutěžích.
 
Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze při tréninku
a při soutěžích.
 
Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze
profesionální sportovci při
tréninku a při soutěžích.
 
Ve všech vnitřních a vnějších
prostorech. Bez roušek pouze
profesionální sportovci při
tréninku a při soutěžích.
 
 Ve všech vnitřních a vnějších
prostorech. Bez roušek pouze
profesionální sportovci při
tréninku a při soutěžích.
Bazény, wellness centra
 
Venku max. 500 osob. Uvnitř
maximální kapacita 1 osoba
na 6 m2 provozní plochy,
individuální užití služby bez
omezení do max. kapacity,
skupinová aktivita (např.
individuální kurzy plavání) do
100 osob, organizační a
režimová opatření.
 
Venku max. 100 osob. Uvnitř
maximální kapacita 1 osoba
na 10 m2 provozní plochy,
individuální užití služby bez
omezení do max. kapacity,
skupinová aktivita (např.
individuální kurzy plavání) do
50 osob, organizační
a režimová opatření.
 
Venku max. 50 osob. Uvnitř
maximální kapacita 1 osoba
na 15 m2 provozní plochy,
individuální užití služby bez
omezení do max. kapacity,
skupinová aktivita do 10 osob,
organizační a režimová
opatření . Školní kurzy plavání
nejsou povoleny.
 
Zavřeno, s výjimkou
poskytovatelů zdravotních
služeb a profesionálních
sportovců.
 
Zavřeno, s výjimkou
poskytovatelů zdravotních
služeb a profesionálních
sportovců.
 
Saunová centra  Omezení počtu osob (1 osoba
na 6 m2 provozní plochy),
saunové ceremoniály
povoleny (2 m3 na osobu,
min. 80 °C), parní sauny
povoleny. Minimální teplota
ostatních saun 75 75°C.
Organizační a režimová
opatření.
 
Omezení počtu osob (1 osoba
na 10 m2 provozní plochy),
saunové ceremoniály
povoleny (3 m3 na osobu,
min. 80 °C). Parní sauny
zakázány. Minimální teplota
ostatních saun 75 75°C. Bez
krystalického ochlazení
a ledových studen.
Organizační a režimová
opatření.
 
Omezení počtu osob (1 osoba
na 15 m2 provozní plochy),
saunové ceremoniály a parní
sauny zakázány. Minimální
teplota ostatních saun 75 75°C.
Bez krystalického ochlazení
a ledových studen.
Organizační a režimová
opatření.

Zavřeno.  Zavřeno. 
Nájemce je povinen dodržovat platná vládní nařízení.