Přerušení provozu

Nahoru
Vláda ČR s účinností ode dne 27. 12. 2020 zakazuje provoz a používání sportovišť mj. ve vnitřních prostorech staveb - tělocvičny za podmínek uvedených v Protiepidemickém systému ČR (PES) - SPORTOVNÍ AKTIVITY. Do 31.12.2020 není možný pronájem venkovního sportovního areálu Pod Zvonek.
 
Od 27.12.2020 platí opatření podle stupně:  
 OPATŘENÍ stupeň 1  stupeň 2  stupeň 3  stupeň 4  stupeň 5 
Ochrana nosu a úst (roušky,
respirátory apod.)
 
Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze při tréninku
a při soutěžích.
Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze při tréninku
a při soutěžích.
Ve všech vnitřních prostorech.
 
Ve všech vnitřních prostorech.
Bez roušek pouze
profesionální sportovci při
tréninku a při soutěžích.
 
Ve všech vnitřních a vnějších
prostorech. Bez roušek pouze
profesionální sportovci při
tréninku a při soutěžích.
 
Ve všech vnitřních a vnějších
prostorech. Bez roušek pouze
profesionální sportovci při
tréninku a při soutěžích.
 
Amatérští sportovci
Sportovní zařízení a
sportovní
příprava organizovaných
sportovců včetně sportovních
kroužků


Amatérští organizovaní
sportovci: sportovat lze venku
i uvnitř. Uvnitř maximálně na
jedné sportovní ploše 1 tým
nebo 1 skupina dlouhodobě
se společně připravujících
sportovců . Venkovní sportovní
příprava bez omezení. Provoz
šaten a sprch bez omezení za
dodržení zvýšených
hygienických opatření.
 
Amatérští organizovaní
sportovci: sportovat lze venku
i uvnitř. Uvnitř maximálně na
jedné sportovní ploše 1 tým
nebo 1 skupina dlouhodobě
se společně připravujících
sportovců. Venkovní sportovní
příprava bez omezení.
Šatny a sprchy jsou uzavřeny,
toalety lze používat za
dodržení zvýšených
hygienických opatření.
 
Amatérští organizovaní
sportovci: pro vnitřní přípravu
maximálně na jedné sportovní
ploše 1 tým nebo 1 skupina
dlouhodobě se společně
připravujících sportovců,
nejvýše 10 osob. Sportovat
lze venku, vždy pouze 2 hrací
týmy/skupiny.
Pro příchod a odchod ze
sportoviště, pro šatny, sprchy
a toalety nastavena režimová
opatření. Doporučeno
testování.
 
Amatérští organizovaní
sportovci:
Sportovat lze pouze venku,
max. do 6 osob na jednom
sportovišti, režimová opatření,
aby bylo zabráněno setkání
osob z různých skupin. Šatny,
sprchy a ostatní vnitřní
prostory mimo sportoviště jsou
uzavřená, pro toalety
nastavena režimová opatření.
Doporučeno testování.
 
Amatérští organizovaní
sportovci:
Sportovat lze pouze venku,
max. do 2 osob na jednom
sportovišti, nastavena taková
režimová opatření, aby bylo
zabráněno setkání osob z
různých skupin. Šatny, sprchy,
a ostatní vnitřní prostory mimo
sportoviště jsou uzavřená, pro
toalety nastavena režimová
opatření.
Doporučeno testování.
 
Rekreační sporty  Sportovat lze venku i uvnitř.
Uvnitř maximálně na jedné
sportovní ploše 2 hrací týmy.
Organizační a režimová
opatření.
 
Sportovat lze venku i uvnitř.
Uvnitř maximálně na jedné
sportovní ploše 2 hrací týmy.
Organizační a režimová
opatření.
 
Vnitřní sportoviště pouze do
10 osob a zároveň nejvýše
1 osoba na 15 m2. Sportovat
lze venku, vždy pouze 2 hrací
týmy/skupiny. Organizační a
režimová opatření.
 
Vnitřní sportoviště uzavřeny.
Sportovat lze venku,
maximálně do 6 osob.
 
Vnitřní sportoviště uzavřeny.
Sportovat lze venku,
maximálně do 2 osob.
 

 Nájemce je povinen dodržovat platná vládní nařízení.