Rozhodnutí o přijetí

Nahoru

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s ustanovením  § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí  bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci  –   
MŠ Čáslavská 1834, odloučené pracoviště, 16 uchazečů s tímto registračním číslem: 
 Registrační číslo Rozhodnuto 
KCTAK
přijat 
KHH19
přijat 
0PBR4
přijat 
MSPZ010/2023
přijat 
7WADM přijat 
DL1BQ
přijat 
MSPZ023/2023
přijat 
J5G83
přijat 
MSPZ012/2023
přijat 
XRNUL
přijat 
  ATLH6
přijat 
  VJEPT přijat 
TRUD6
 přijat
MSPZ003/2023
 přijat
BA9JA
 přijat
MSPZ013/2023
 přijat
 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí byli přijati k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci  – 
MŠ Čáslavská 1834, odloučené pracoviště, v logopedické třídě 3 uchazeči s tímto registračním číslem:

Registrační číslo  Rozhodnuto 
1QF4M
 přijat
MSPZ011/2023  přijat
    MSPZ002/2023  přijat
 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí byli přijati k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci –
MŠ Pod Zvonek (Dolní Žukov), odloučené pracoviště, 3 uchazeči s tímto registračním číslem:
 Registrační číslo Rozhodnuto 
NUQDM
  přijat 
MSPZ021/2023
 přijat
76O51
 přijat 
 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci -
MŠ Okružní 1759, odloučené pracoviště, 27 uchazečů s tímto registračním číslem:
 Registrační číslo Rozhodnutí 
MSPZ004/2023
přijat 
PBKU6
přijat 
TQDHX přijat 
MSPZ024/2023
přijat 
DIMDJ
přijat 
9AYIZ
přijat 
7GWT0
přijat 
2WDNQ
přijat 
70W1Q
přijat 
MSPZ022/2023
přijat 
F1TDN
přijat 
4XRD5
přijat 
JJX6F
přijat 
MSPZ001/2023
přijat 
JNPRY přijat 
4MXAT
 přijat
49PJ1
přijat 
MSPZ007/2023
přijat 
J6HD5
přijat 
Q511J přijat 
U524D
přijat 
R7ESH
přijat 
MSPZ009/2023
přijat 
MSPZ008/2023 přijat 
MSPZ005/2023 přijat 
OJL0S
přijat 
MSPZ006/2023
přijat 
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 18.5.2023 na veřejně přístupném místě v budově školy a také na úřední desce.