Rozhodnutí o přijetí

Nahoru

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s ustanovením  § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí  bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci  –   
MŠ Čáslavská 1834, odloučené pracoviště, 21 uchazečů s tímto registračním číslem: 
 Registrační číslo Rozhodnuto 
UML3U
přijat 
4BJZD
přijat 
 H1N04 přijat 
2M7G7
přijat 
 MSPZ 026/2021 přijat 
MSPZ 014/2021   přijat 
MSPZ 003/2021
přijat 
OZ2DN přijat 
YFE20
přijat 
IN1J3
přijat 
  MSPZ 015/2021
přijat 
   MSPZ 001/2021 přijat 
 A4NR3  přijat
 MSPZ 006/2021  přijat
 81ZMJ  přijat
MSPZ 016/2021   přijat
 7C5D6  přijat
 X54EX  přijat
 OMIRW  přijat
RPZLQ  přijat
 1DIHD  přijat
 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí byli přijati k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci  – 
MŠ Čáslavská 1834, odloučené pracoviště, v logopedické třídě 3 uchazeči s tímto registračním číslem:

Registrační číslo  Rozhodnuto 
 TSPWG  přijat
 MSPZ 009/2021  přijat
 XLVLE  přijat 
 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí byli přijati k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci –
MŠ Pod Zvonek (Dolní Žukov), odloučené pracoviště, 2 uchazeči s tímto registračním číslem:
 Registrační číslo Rozhodnuto 
 BEK5Q přijat 
6XYUI
přijat 
 
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci -
MŠ Okružní 1759, odloučené pracoviště, 31 uchazečů s tímto registračním číslem:
 Registrační číslo Rozhodnutí 
 MSPZ 022/2021 přijat 
DP39U  přijat 
MSPZ 025/2021
přijat 
MSPZ 002/2021
přijat 
 MSPZ 004/2021 přijat 
MSPZ 007/2021
přijat 
JE6LR
přijat 
 N7IT6 přijat 
20UIA
přijat 
 MSPZ 017/2021 přijat 
MSPZ 008/2021
přijat 
MSPZ 010/2021
přijat 
6LZYN
přijat 
 981CU přijat 
2FGJ1
přijat 
J5S0P
 přijat
 VVEEN přijat 
 6JZ3N přijat 
 RH085 přijat 
SV7IR
přijat 
 VYJVD přijat 
FTNRM
přijat 
PDSGO
přijat 
MSPZ 028/2021
přijat 
8KW65
přijat 
 MSPZ 013/2021 přijat 
 MSPZ 012/2021 přijat 
 96H9P přijat 
 5N6SS přijat 
HAYXP přijat 
 D4PN4 přijat 
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 25.5.2021 na veřejně přístupném místě v budově školy a také na úřední desce.

Mohlo by Vás zajímat..