Rozhodnutí o přijetí

Nahoru

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) takto:
Od školního roku 2021/2022 bylo přijato k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, příspěvkové organizaci 46 uchazečů s tímto registračním číslem: 
  
Registrační číslo Rozhodnutí              Registrační číslo  Rozhodnutí 
UQ4GG 
přijat    93NL3
přijat 
 P47DD
přija
  006/2021  přijat 
 138T0 přijat     RWI4U  přijat
ANM0U  přijat    PEW5X přijat 
 98JNJ  přijat    005/2021 přijat 
 J9ZW8  přijat   T8V1V  přijat 
FVIBS   přijat    009/2021 přijat 
 BF5XN  přijat      010/2021  přijat 
 BNJDL  přijat   CVF22   přijat 
 G4JQB  přijat   003/2021  přijat 
 MWOTU  přijat      
93FQ5   přijat    
 999TZ přijat     
 OYP3J  přijat    
 001/2021  přijat    
 5USPO  přijat    
 GR4DY  přijat     
 13IBM  přijat    
 585HZ   přijat    
 GCVJB  přijat    
 06J4Y  přijat    
 2BEL1  přijat    
 1NFQN  přijat    
 BHEZ5   přijat     
 XGLZY  přijat    
 RGXGC  přijat    
 Y4IF9  přijat    
 R04X2  přijat    
 63YV7  přijat      
 9T2ZT  přijat    
8426X   přijat    
 ZK8CL  přijat    
 7UR42  přijat    
 MJBJY  přijat    
 008/2021  přijat    
 B4GBX  přijat      
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29.4.2021 na veřejně přístupném místě v budově školy a na úřední desce.