Aktuální informace

Nahoru
Vážení zákonní zástupci,
informujeme Vás, že od pondělí 13.9.2021 nebude probíhat povinné screeningové antigenní testování žáků ve škole. Situaci může změnit povinné nařízení, vydané v souvislosti s vyššími počty nakažených v dané oblasti, které eviduje KHS. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy trvá. Výjimky, stanovené pro mateřské školy, pokračují . Přejeme příjemný a klidný den. Vedení školy


Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat
a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Č. j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN
Níže uvádíme pro lepší orientaci stručný výtah, přílohou však zasíláme  plné platné znění opatření.  
Všem osobám se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině s výjimkou dětí do 15 let věku, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 2, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 3.Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na: a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, b) žáky, pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), c) žáky při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, e) zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru, aj.  

Mohlo by Vás zajímat..