Aktuální informace

Nahoru
Vážení zákonní zástupci,
Informujeme Vás:
 OOP
Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy trvá. Výjimky, stanovené pro mateřské školy, pokračují . Situaci může změnit povinné nařízení, vydané v souvislosti s vyššími počty nakažených v dané oblasti, které eviduje KHS. 

Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat
a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Mohlo by Vás zajímat..