Aktuální informace

Nahoru
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
přejeme Vám příjemný a klidný začátek nového školního roku. Těšíme se na setkání se žáky ve třídách při prezenčním vzdělávání a věříme, že  školní rok úspěšně  zvládneme bez uzavírání škol. Návrat žáků k běžnému režimu nebude pro některé snadný. Odvykli si vstávat na čas do školy, mít pevný časový řád vyučovacích hodin a přestávek, neumí si představit, jak se po dobu vyučování odloučí od mobilního telefonu či tabletu…Teprve po návratu žáků do školy se ukážou rozdíly ve vědomostech. Nás pedagogy čeká nelehký úkol – najít rovnováhu mezi nedostatky ve vzdělání vzniklé v předchozím školním roce a zvládnout stěžejní vzdělávací obsah roku letošního. Musíme proto stále hledat nové metody práce, postupy a formy, ale zejména využít a cíleně podpořit to, co se během distančního vzdělávání podařilo- získané zkušenosti s využíváním digitálních technologií nejen pro výuku samotnou, ale také jako nástroj pro individuální komunikaci a podporu rozvoje zájmů a nadání žáků, i pro účelnou komunikaci s žáky, kteří budou nepřítomni. Druhým a zásadním plusem distančního vzdělávání je zvýšený zájem zákonných zástupců o vzdělávání a práci školy.  Fungující komunikaci považujeme za klíčovou, proto ji budeme i nadále rozvíjet. Za jeden z hlavních cílů považujeme, aby se k Vám dostaly aktuální informace. Budeme pokračovat v osvědčených informačních cestách- přes program Bakaláři, Google Classroom a webové stránky, u MŠ pak hromadnou elektronickou korespondenci. Výhodou oproti loňskému školnímu roku je vyzkoušená a osvědčená platforma Google Classroom, s níž budeme pracovat i v době prezenční výuky tak, abychom se v případě náhlého přechodu na výuku distanční co nejméně stresovali. Vážení zákonní zástupci a žáci, těšme se z toho, že se můžeme opět vidět a vzdělávat ve škole, věřme, že společně vše důležité pro život zvládneme a nedovolme, aby povinná opatření, která nás již na začátku roku čekají, zkazila radost ze znovushledání ve škole a třídách. Těšíme se na Vás. Vedení školy a pedagogové ZŠ a MŠ Pod Zvonek

Mohlo by Vás zajímat..