Aktuální informace

Nahoru
Vážení zákonní zástupci, zasíláme Vám čerstvou informaci pro ty, kteří chtějí, aby se dítě/ žák ve škole testoval jiným typem antigenního testu-třeba ze slin. Pokud si dítě/žák přinese k testování do ZŠ, MŠ  antigenní test, který je uveden na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku,  bude ze strany naší školy akceptován. (Pozn.: jak vyplývá z metodického materiálu MŠMT, škola nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.) Podmínkou uznání testu je také to, že se dítě, žák bude tímto nepoužitým testem testovat v místech školou určených a za stejných podmínek jako ti, kteří test obdrží od školy.   Jsme velmi rádi, že MŠMT reagovalo alespoň na některou z (milionu) našich připomínek. Seznam těchto testů Vám přidáváme do přílohy v Bakalářích a u MŠ mailu. Pro lepší orientaci v seznamu si prosím zapamatujte číslo, pod kterým je test evidován. Zaměstnanci školy, kteří mají na starost testování žáků, budou muset tento test před testováním v tabulce ověřit. Tyto Vámi donesené antigenní testy nebudou školou propláceny. Stále však platí, že není možno udělat antigenní testy dítěti doma a přinést do školy pouze jeho výsledek. Sledujeme zprávy a v případě změn Vás budeme informovat.  
Vedení školy
.odkaz:
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku 

Mohlo by Vás zajímat..