Aktuální informace

Nahoru
Co vše potřebujete ke vstupu do krytého bazénu a do sauny:
Dle aktuálních platných nařízení se zakazuje vstup do prostor krytého bazénu a sauny osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky, provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit. 
Všichni jsou povinni dodržovat návštěvní řád a splnění podmínek dle aktuálních platných  nařízení při vstupu prokázat:
Potvrzením o:
• negativním POC anitgenním testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu; 
• negativním RT-PCR testu (ne starší 7 dnů) na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 7 dnů;
• prodělání nemoci COVID-19 – předpokládá se, že dle stávajících mezinárodních doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí mají v době do 180 dní od záchytu onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve   většině případů  ochrání před reinfekcí;
• osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním  certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") nejméně 14 dní nebo
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů;
• děti do 6 let žádné potvrzení nepotřebují.

Čestné prohlášení: 
• vstup je umožněn i osobě, která ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem a tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy;
• osobě, která absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením; 
• vstup je také umožněn osobě, která podstoupí antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, výsledek testu je na místě ověřen   zaměstnancem krytého bazénu a potvrzen v čestném prohlášení. Organizace testy neposkytuje. 
 
Odkaz na seznam:

Mohlo by Vás zajímat..