Aktuální informace

Nahoru
Druháci vyrazili mezi zvířátka
To, že je příroda kolem nás rozmanitá, víme. Ve škole se o tom učíme, ve svém okolí i doma poznáváme. Ale nejlepší je přece jen ji vnímat naplno. Každoročně tedy žáci 2. ročníků vyráží do ZOO Ostrava, aby zvířátka i rostliny viděli na vlastní oči, slyšeli na vlastní uši a mohli využít i své čichové buňky. Letos jsme se vydali za zvířátky 3. května. Počasí nám přálo, takže procházka mezi jednotlivými výběhy byla příjemná a také nás v nich vítala velká spousta rozmanitých druhů zvířat. Velice užitečný pro nás byl statek s hospodářskými zvířaty, kde si děti mohly připomenout současné učivo prvouky. Nejmilejší podívání pak bylo na pandy červené, nejveselejší na mandrily a největší Ó bylo u slonů.
Je jen škoda, že nám čas nedovolil vidět více. Ale i přesto děti odcházely nadšené, plné radostných dojmů a kromě suvenýrů si domů odvážely i mnoho poznání a nových informací. 
Šárka Přečková

Mohlo by Vás zajímat..