Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Zdraví je ve všech aspektech života naší nejcennější devizou, není samozřejmé, proto je třeba o něj pečovat. Zajištěním zdravých podmínek a zdraví podporujícího prostředí může škola výrazně přispět k tomu, aby se děti vzdělávaly rády, a to ve zdravém prostředí a ve zdravé kondici. Celoškolní projekt Ve zdravém těle zdravý duch je komplexním programem naší školy, který zahrnuje důležité oblasti pro zdravý vývoj dětí. Integruje zásady zdravé výživy, péče o zdraví a fyzickou kondici, zároveň působí preventivně v oblasti zamezení vzniku zubního kazu, vadného držení těla a vzniku obezity u dětí. Projekt si klade za cíl vytvářet kulturu, která má osvojeny zásady zdravého životního stylu a uvědomuje si zodpovědnost za své zdraví

Projekt se skládá ze tří částí, které působí na děti současně a realizují se v průběhu celého školního roku:

  • Mlsáme zdravěji
  • Zdravý úsměv 
  • Zdravá záda

Mlsáme zdravěji         

 

Hlavním cílem je z dětské stravy co nejvíce odbourat nezdravý cukr a nahradit jej zdravějšími alternativami. Projekt  prochází napříč celým naším školním zařízením. Jde nám o to, aby si děti cukrovinky nespojovaly s odměnou. Změna spočívá mimo jiné v tom, že v době oslav jmenin a narozenin už děti nenosí svým spolužákům bonbony, ale ovoce, műsli, cereálie, oříšky… Nezůstává však jen u zmíněných narozenin. Pečeme zdravé vánoční cukroví, adventní kalendáře jsme naplnili vlastním sušeným ovocem a oříšky, k tomu si děti vyrábí ovocné a zeleninové saláty. Děti ve školkách mimo jiné poslouchají Ovocno-zeleninové pohádky a plní různé dobrodružné úkoly, za které je čeká zdravá vitaminová odměna. Vedení školy projekt podpořilo zakoupením sušiček na ovoce a zeleninu  a kvalitních odšťavňovačů, lisů na citrusové plody a stroje k výrobě oblíbených smoothies. Máme nově vybavené školní cvičné kuchyňky, kde děti připravují různé pokrmy. Ve formě vlastnoručně vyrobené stoprocentní ovocné či zeleninové šťávy či salátu dostanou přísun vitaminů, který by v syrovém stavu jinak pravděpodobně nezkonzumovaly.

 

Zdravý úsměv

Péče o zubní zdraví je nejdéle realizovaným programem v oblasti ochrany a podpory zdraví na naší škole. Výuka má praktickou část, ve které děti nacvičují správnou techniku čištění zubů, kontrolují si zubní kartáčky a zubní pasty. Pracovní listy pro děti jsou připraveny v souladu s věkovými zvláštnostmi dětí. Tvoří ucelenou řadu od 1. až do 5. třídy. Pracovní listy jsou souborem hádanek, kvizů, doplňovaček a omalovánek, které seznamují děti s problematikou péče o chrup a umožňují tak zábavnou formou posílit a fixovat správné návyky péče o zubní zdraví.

 

 

 Zdravá záda

Tato část projektu je zaměřeny na prevenci vadného držení těla, k nácviku správného sezení a dýchání, relaxaci a svalovou souhru. Realizace projektu probíhá v průběhu celého školního roku, kdy jednotlivé  cviky učitelé MŠ i ZŠ pravidelně denně zařazují do vyučování tak, aby v dětech vypěstovali chuť a radost z pravidelného cviční. Pro děti jsou na chodbách školy k dispozici stoly na stolní tenis a relaxační koutky. V několika třídách jsou interaktivní tabule, které kromě výukových programů slouží dětem k pohybovým tanečním a rytmickým aktivitám o přestávkách. Škola nakoupila overbally určené k fyzioterapii, cvičební podložky, relaxační míče a další relaxačně rehabilitačné pomůcky k rozvoji fyzické pohody našich dětí.

 

Zuzana Fúriková