Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada má 9 členů, jejich funkční období jsou tři roky. Členové školské rady se vyjadřují k návrhům ŠVP a k jeho následnému uskutečňování, schvalují výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení žáků. Školská rada může navrhovat změny školního řádu, dávat podněty řediteli školy a podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává také inspekční zprávy ČŠI.

Tři členové školské rady jsou voleni z řad zákonných zástupců, tři zástupce si volí pedagogický sbor a zbývající tři členové rady jsou jmenováni zřizovatelem.