Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Německá olympiáda

Soutěž v německém jazyce má - stejně jako samotná znalost němčiny - na území České republiky dlouhou tradici. Každoročně se německé olympiády zúčastní cca 15 000 žáků a studentů. Cílem soutěže je rozvíjet jejich zájem o studium němčiny, poskytnout možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními, a tím je motivovat k dalšímu odbornému růstu. Partnerem soutěže je Goethe Institut. Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Německá olympiáda má I., II. a III. kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, obvodní, krajské a ústřední). Na naší škole dne 2. 2. 2017 proběhlo školní kolo německé olympiády, soutěže se zúčastnili žáci II. A kategorie. Kategorie I. A je určena žákům do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole. Kategorie I. B je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol. Probíhá pouze ve školním a obvodním kole. Kategorie II. A je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole. Znalosti cizích jazyků umožňují člověku dostat se fyzicky i myšlenkově za hranice vlastní země a kultury, významně přispívají ke kognitivnímu rozvoji a v neposlední řadě zlepšují pozici na trhu práce.

Přeji všem žákům, aby příští rok se zúčastnili Německé olympiády a zlepšili si tak do budoucna svou pozici na trhu práce.

Výsledková listina:

1. místo – Tereza Jakošová , 8. A

2. místo – Franco Žiga, 8. B

3. místo – Lucie Knoppová, 8. A

4. místo – Kristýna Gálová, 8. B

Renáta Janotová

 

16.02.2017 | Zdroj: http://www.podzvonek.cz | Autor: Základní škola Pod Zvonek